Việc làm thong dich tieng trung tại Hải Dương

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 165 việc làm  

Phiên Dịch Tiếng Anh Và Tiếng Trung KCN Phúc Điền, HD

Tieng Viet - Hải Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phien dich Tieng Trung, tro ly Giam Doc

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Dịch Thuật Tiếng Pháp, Anh, Trung

Hải Dương

Tuyển CTV Biên Dịch Và Phiên Dịch Tiếng Anh, Trung, Pháp

Hải Dương

Cộng Tác Viên Dịch Thuật Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Người Phiên Dịch(tiếng Trung)

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Anh Và Tiếng Trung KCN Phúc Điền, HD

Hải Dương

Tuyển CTV Dịch Anh, Trung, Hàn

Hải Dương

Tuyển CTV Dịch Thuật Anh, Trung, Pháp, Hàn

Hải Dương

Nhân Viên QA (biết Tiếng Trung)

Hải Dương

Nhân Viên Tiếng Trung

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>