Việc làm thong dich tieng trung tại Hải Dương

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 101 việc làm  

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển CTV Biên Dịch Và Phiên Dịch Tiếng Anh, Trung, Pháp

Hải Dương

Cộng Tác Viên Dịch Thuật Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Cộng Tác Viên Dịch Thuật Tiếng Pháp, Anh, Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Cong ty Co phan Nang luong Hoa Phat - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>