107  

việc làm thong dich tieng trung tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Trung

Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH HuHui thuong mai quoc te - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NV Phiên Dịch Tiếng Trung Quốc

Cong Ty TNHH Thien Su Viet Nam - Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH GrandOcean - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty co phan thiet bi cong nghe AQT - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty Co phan thep Hoa Phat - Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty Xi Mang Phuc Son - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty san xuat va Thuong Mai Missusi - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH nhom Tan Dong - Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Honwu Viet Nam - Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (Cần Gấp - Lương Hấp Dẫn)

Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty XNK va TM Hadico - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty dau tu va xay dung Nam Thai - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH May mac MAKALOT Viet Nam - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>