126  

việc làm thong dich tieng trung tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Thuong mai va san xuat AEOLUS Phong - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty san xuat va Thuong Mai Missusi - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (Cần Gấp - Lương Hấp Dẫn)

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (Cần Gấp - Lương Hấp Dẫn)

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nữ phiên dịch tiếng trung

Cong ty dau tu va xay dung Nam Thai - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH coc ong Kien Hoa Dat Viet - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH HuHui thuong mai quoc te - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH GrandOcean - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty co phan thiet bi cong nghe AQT - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>