Việc làm thong dich tieng trung tại Hải Dương

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 143 việc làm  

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Cong ty Co phan Nang luong Hoa Phat - Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Anh - Tiếng Trung - Tiếng Việt

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Dịch Thuật Tiếng Pháp, Anh, Trung

Hải Dương

Cộng Tác Viên Dịch Thuật Tiếng Trung

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>