123  

việc làm thong dich tieng trung tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên mua hàng thông thạo tiếng Trung

Cong ty TNHH BSE Viet Nam - Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Bộ Phận Ép Nhựa (Biết Tiếng Trung)

Hải Dương

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH dien tu Poyun - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung làm việc tại Hòa Bình, Hải Dương

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hải Dương - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên dịch viên Tiếng Trung

Cong ty Co phan Nang luong Hoa Phat - Hải Dương

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Biên - Phiên dịch tiếng Trung làm việc tại Hòa Bình, Hải Dương

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hải Dương - Hòa Bình

Phiên dịch tiếng Trung làm việc tại Hòa Bình, Hải Dương

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hải Dương - Hòa Bình

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH GrandOcean - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Hải Dương

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>