149  

việc làm thong dich tieng trung tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty XNK va TM Hadico - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty dau tu va xay dung Nam Thai - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Co Khi Cau Truc Thanh Khoi - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty co phan nang luong Hoa Phat - Hải Dương

Nhân viên phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty Truong dai Quang Dong - Hải Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH May mac MAKALOT Viet Nam - Hải Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP Dau tu Xay dung va PT Investco - Hải Dương

Phiên dịch - Tiếng Trung

VIM MACHINERY - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Honwu Viet Nam - Hải Dương

Người phiên dịch(tiếng trung) 26

Cong ty TNHH nhom Tan Dong - Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung 22

Cong ty TNHH Honwu Viet Nam - Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Honwu Viet Nam - Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty Xi Mang Phuc Son - Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Phiên dịch tiếng Trung

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>