89  

việc làm thong dich tieng trung tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH HuHui thuong mai quoc te - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung làm việc tại Hòa Bình, Hải Dương

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hải Dương - Hòa Bình

Biên - Phiên dịch tiếng Trung làm việc tại Hòa Bình, Hải Dương

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hải Dương - Hòa Bình

Phiên dịch tiếng Trung làm việc tại Hòa Bình, Hải Dương

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hải Dương - Hòa Bình

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH san xuat giay Chung Jye Viet Nam - Hải Dương

Dệt may - Phiên Dịch Tiếng Trung

Injae Vina Co. LTD. - Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (Cần Gấp - Lương Hấp Dẫn)

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân viên nữ phiên dịch tiếng Trung

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên dịch Trung- Nhât hoặc Anh-Nhật

Hải Dương

Phiên dịch Trung- Nhât hoặc Anh-Nhật

Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh (biết Tiếng Trung)

Hải Dương

Nhân viên kinh doanh (biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH BSE Viet Nam - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH CKJ ViNa - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>