Việc làm thong dich tieng trung tại Hải Dương

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 171 việc làm  

Phiên Dịch Tiếng Anh Và Tiếng Trung KCN Phúc Điền, HD

Tieng Viet - Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Dịch Thuật Tiếng Pháp, Anh, Trung

Hải Dương

Tuyển CTV Biên Dịch Và Phiên Dịch Tiếng Anh, Trung, Pháp

Hải Dương

Cộng Tác Viên Dịch Thuật Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Người Phiên Dịch(tiếng Trung)

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Anh Và Tiếng Trung KCN Phúc Điền, HD

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>