144  

việc làm thong dich tieng trung tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NV Phiên Dịch Tiếng Trung Quốc

Cong Ty TNHH Thien Su Viet Nam - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty XNK va TM Hadico - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty dau tu va xay dung Nam Thai - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch - Tiếng Trung

VIM MACHINERY - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Honwu Viet Nam - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty co phan nang luong Hoa Phat - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Co Khi Cau Truc Thanh Khoi - Hải Dương

Nhân viên phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty Truong dai Quang Dong - Hải Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP Dau tu Xay dung va PT Investco - Hải Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH May mac MAKALOT Viet Nam - Hải Dương

Người phiên dịch(tiếng trung) 26

Cong ty TNHH nhom Tan Dong - Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Honwu Viet Nam - Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Phiên dịch tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Anh - Tiếng Trung - Tiếng Việt

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>