105  

việc làm thong dich tieng trung tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH dien tu Poyun - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hải Dương

Biên - Phiên dịch tiếng Trung làm việc tại Hòa Bình, Hải Dương

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hải Dương - Hòa Bình

Phiên dịch tiếng Trung làm việc tại Hòa Bình, Hải Dương

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hải Dương - Hòa Bình

Phiên dịch tiếng Trung làm việc tại Hòa Bình, Hải Dương

Cong ty TNHH Tongwei Hoa Binh - Hải Dương - Hòa Bình

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH san xuat giay Chung Jye Viet Nam - Hải Dương

Dệt may - Phiên Dịch Tiếng Trung

Injae Vina Co. LTD. - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Nhom Tan Dong - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH GrandOcean - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH BSE Viet Nam - Hải Dương

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Hải Dương

Phiên dịch tiê'ng Anh Trung Nhật. 15

MasterStreets Group - Hải Dương

Phiên dịch Anh Trung Nhật 15

MasterStreets Group - Hải Dương

NV Phiên Dịch Trung - Nhật Hoặc Anh - Nhật

Hải Dương

Phiên dịch Anh Trung Nhật (1000 usd)

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hải Dương

Phiên dịch Anh Trung Nhật (1000 USD)

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>