82  

việc làm thong dich tieng trung tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Việc làm P71] Phiên dịch tiếng Trung kiêm QC

Hải Dương - 1.000-1.300 $ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Người Phiên Dịch(tiếng Trung)

Hải Dương

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên QC ( Tiếng Trung)

Hải Dương

Nhân Viên QC Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Trung + Tiếng Anh)

Hải Dương

Kỹ Sư Hỗ Trợ Kỹ Thuật Dịch Vụ Viễn Thông tại Hải Dương

Hải Dương

Nhân Viên Triển Khai - Bảo Trì Dịch Vụ Viễn Thông Tại Hải Dương

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn (Lương Hấp Dẫn)

Hà Nội - Hải Dương

★☆★biên Phiên Dịch Tiếng Nhật/ Tiếng Hàn ★☆★

Hải Dương - 800-1.200 $ một tháng

NV Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Dương

NV Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn (Hải Dương, N212)

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn (Hải Dương, N212)

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>