213  

việc làm thong dich tieng trung tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển phiên dịch tiếng trung làm việc tại Hải Dương

NTH Co., Ltd - Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

NTH Co., Ltd - Hải Dương

Tuyển phiên dịch tiếng trung làm việc tại Hải Dương

NTH Co., Ltd - Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Hải Dương

TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG LÀM VIỆC TẠI HẢI DƯƠNG

Hải Dương

Tuyển phiên dịch tiếng trung làm việc tại hải dương

Hải Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty Xi Mang Phuc Son - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty san xuat va Thuong Mai Missusi - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên khuôn kiêm phiên dịch tiếng Trung 09

Cong ty TNHH Hulane Electronic( Viet Nam) - Hải Dương

Nhân viên khuôn kiêm phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hulane Electronic( Viet Nam) - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP Thien An - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung 07

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Chi nhanh - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung - làm hành chính 25

Cong ty CP luyen kim Tan Nguyen Hai Duong VN - Hải Dương

NV Phiên Dịch Tiếng Trung Quốc

Cong Ty TNHH Thien Su Viet Nam - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung (Văn phòng)

Cong ty CP luyen kim Tan Nguyen Hai Duong VN - Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung (văn Phòng)

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>