Việc làm thong dich tieng trung tại Đồng Nai

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 229 việc làm  

Biên-phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Đồng Nai - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BIÊN-PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Biên Hòa

Nhân Viên Phiên Dịch (Tiếng Trung) Tại Kcn Nhơn Trạch

Đồng Nai - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Đồng Nai

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Đồng Nai

Thông Dịch Tiếng Nhật - Biên Hòa, Đồng Nai (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Biên Hòa

Thông Dịch Tiếng Nhật - Biên Hòa, Đồng Nai (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Biên Hòa

Thông Dịch Tiếng Nhật - Biên Hòa, Đồng Nai (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Biên Hòa

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật (Tiếng Nhật N2) tại Đồng Nai

Viecoi's Client - Đồng Nai - 600-1.500 $ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Hỗ Trợ Sản Xuất - Nhơn Trạch (Tiếng Nhật N3)

Đồng Nai

【通訳者】Thông Dich Tiếng Nhật - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【通訳者】Thông Dịch Tiếng Nhật - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【通訳】 Thông Dịch Tiếng Nhật - Việc Làm Tiếng Nhật - Biên Hòa, Đồng Nai

Biên Hòa

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật (Tiếng Nhật N1)

Đồng Nai

Thông Dịch Tiếng Nhật + Hỗ Trợ Sản Xuất / QC (KCN Biên Hòa 2)

Biên Hòa - 500-700 $ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật - Biên Hòa, Đồng Nai (Tiếng Nhật N2)

Biên Hòa

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật (Bộ Phận Kế Toán)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Đồng Nai - Lâm Đồng

trang:     1 | 2 | 3    >>