191  

việc làm thong dich tieng trung tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch / Phiên Dịch Tiếng Trung Quốc Làm Việc Tại Đồng Nai, Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG (kiêm

Đồng Nai

Thông Dịch Tiếng Nhật (4 Vị Trí)

Đồng Nai - Tp Hồ Chí Minh - 400-500 $ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Đồng Nai

Thông Dịch Tiếng Nhật

Đồng Nai - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thông Phiên Dịch Ngắn Hạn (Tiếng Nhật)

Đồng Nai - 700-1.000 $ một tháng

THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN

Đồng Nai

Thông Dịch Tiếng Hàn

Biên Hòa

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật ( Năng Lực Nhật Ngữ Từ N3)

Đồng Nai

【通訳募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Biên Hòa

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Biên Hòa

Ngoại ngữ - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung [Đồng Nai]

Cong ty TNHH Bao Kien (寳坚责任有限公司) - Trung Đông - Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Chi Nhánh Đồng Nai

Đồng Nai

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Nhật (n2)

Kureha Viet Nam - Biên Hòa - Amata, Vidzeme Region

Trợ lý phiên dịch tiếng Hoa

Đồng Nai - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trợ lý phiên dịch tiếng Hoa

Đồng Nai - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>