249  

việc làm thong dich tieng trung tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch / Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai

Tuyển Biên Phiên Dịch Tiếng Trung - Đồng Nai

Trung Đông - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Biên Hòa - Tp Hồ Chí Minh - 500-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung / Hàn

Đồng Nai

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG (kiêm

Đồng Nai

Tuyển Biên Phiên Dịch Tiếng Trung - Đồng Nai

Cong Ty TNHH MTV Cong Nghe Xay Dung Moi Truong - Trung Đông - Đồng Nai - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển Biên Phiên Dịch Tiếng Trung - Đồng Nai

Cong Ty TNHH MTV Cong Nghe Xay Dung Moi Truong - Trung Đông - Đồng Nai - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển Biên Phiên Dịch Tiếng Trung - Đồng Nai

Cong Ty TNHH MTV Cong Nghe Xay Dung Moi Truong - Trung Đông - Đồng Nai - 10.000.000₫ một tháng

【通訳者募集】TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

ID20732] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Đồng Nai - 500-800 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Nhân Sự - Tổng Vụ (HR & GA ) ( Kiêm Thông Dịch Tiếng Hàn)

Biên Hòa

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn-thời Vụ (rất Gấp)

Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Đồng Nai

Tuyển dụng Thông dịch tiếng Nhật

Đồng Nai - 350-500 $ một tháng

【通訳者募集】TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT - VIỆC LÀM TIẾNG NHẬT - LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>