185  

việc làm thong dich tieng trung tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Đồng Nai

Thông - phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Major Craft Viet Nam - Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai

Trợ lý và thông dịch tiếng Nhật

ICONIC - Đồng Nai

Nhân viên thông dịch tiếng Nhật

ICONIC - Đồng Nai

Korean Interpreter - Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hyosung Vietnam - Đồng Nai

Korean Interpreter - Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai

Thông Dịch Sản Xuất (Tiếng Nhật N3)

Đồng Nai - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Đồng Nai

THÔNG DỊCH VIÊN KIÊM GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT N2 – Biên Hoà

Biên Hòa - 400-800 $ một tháng

Trợ lý biết tiếng Trung 24

Formosa Industries - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Biết Tiếng Trung

Đồng Nai

NV Kinh Doanh (Tiếng Anh, Hàn, Nhật, Trung)

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Chi Nhánh Đồng Nai

Đồng Nai

Nhân viên thông dịch (bộ phận QA/QC)

ICONIC - Đồng Nai

Tổng vụ + Thông dịch + Hỗ trợ kinh doanh

ICONIC - Đồng Nai

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Olympus Viet nam - Đồng Nai

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đồng Nai

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>