180  

việc làm thong dich tieng trung tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch / Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung / Hàn

Đồng Nai

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai

Thông Dịch kiêm Tổng Vụ Tiếng Nhật

Đồng Nai - 600-800 $ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật

Đồng Nai

【通訳募集】TUYỂN THÔNG PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM TRỢ LÝ SẢN XUẤT

Đồng Nai

Thông - phiên dịch tiếng Nhật

Đồng Nai

Trợ lý và thông dịch tiếng Nhật

ICONIC - Đồng Nai

Nhân viên thông dịch tiếng Nhật

ICONIC - Đồng Nai

Thông Dịch Sản Xuất (Tiếng Nhật N3)

Đồng Nai - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

CONG TY TNHH CHEMTROVINA - Đồng Nai

Thông Dịch Tiếng Nhật

Đồng Nai

Trợ Lý Biết Tiếng Trung

Đồng Nai

H993 ] Trợ lý kinh doanh ( tiếng trung)

Đồng Nai - 300-500 $ một tháng

H975 ] Nhân viên hành chính ( tiếng trung)

Đồng Nai - 500-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Chi Nhánh Đồng Nai

Đồng Nai

Nhân viên thông dịch (Experienced)

ICONIC - Đồng Nai

Nhân viên thông dịch (bộ phận QA/QC)

ICONIC - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>