Việc làm thong dich tieng trung tại Đồng Nai

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 248 việc làm  

Thông Dịch Viên Tiếng Trung

Đồng Nai - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch (Tiếng Trung) Tại Kcn Nhơn Trạch

Đồng Nai - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Biên Phiên Dịch Tiếng Trung - Đồng Nai

Trung Đông - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Đồng Nai

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Đồng Nai

Thông Dịch Tiếng Nhật - Dược Phẩm (Biên Hòa)

Biên Hòa, Đồng Nai

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Đồng Nai - Lâm Đồng - 400-500 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Đồng Nai

【通訳者】Thông Dịch Tiếng Nhật - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【通訳】 Thông Dịch Tiếng Nhật - Việc Làm Tiếng Nhật - Biên Hòa, Đồng Nai

Biên Hòa, Đồng Nai

【通訳者】Thông Dich Tiếng Nhật - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【通訳】Thông Phiên Dịch Kiêm Trợ Lý Sản Xuất - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【通訳者】Thông Dịch Viên - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

Thông Dịch Tiếng Hàn

Đồng Nai

【通訳者】Thông Dịch Viên - Công Việc TIếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 400-500 $ một tháng

Nhân Viên Biên Dịch Tiê'ng Trung

Đồng Nai

Nhân Viên Tổng Vụ (Tiếng Trung )

Đồng Nai

Nhân Viên Tổng Vụ (Tiếng Trung)

Đồng Nai

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm thong dich tieng trung tại Đồng Nai
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>