Việc làm thong dich tieng trung tại Đồng Nai

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 287 việc làm  

Thông Dịch Viên Tiếng Trung - Thời Vụ

Tieng Viet - Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Trung - Thời Vụ

Đồng Nai

Thông Dịch Tiếng Trung (2 người)

Đồng Nai

NHÂN VIÊN BIÊN-PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Biên Hòa

Nhân Viên Phiên Dịch (Tiếng Trung) Tại Kcn Nhơn Trạch

Đồng Nai - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai

Biên-phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Đồng Nai - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Đồng Nai - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật (Tiếng Nhật N2)

Tieng Viet - Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tieng Viet - Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật (Tiếng Nhật Từ N3)

Tieng Viet - Đồng Nai

THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN

Đồng Nai

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Đồng Nai

ID283-HCM] [TUYỂN GẤP] [Lương thử việc 100%] Thông dịch tiếng Nhật - 800usd

Đồng Nai - 800 $ một tháng

Tuyển dụng Thông dịch tiếng Nhật

Đồng Nai - 350-500 $ một tháng

ID20732K] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Đồng Nai - 500-800 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>