191  

việc làm thong dich tieng trung tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch Viên/ Phiên Dịch Viên Tiếng Trung Quốc

Đồng Nai

Phiên Dịch Tiếng Trung ( Chinese - Vietnamese Translator)

Đồng Nai

Phiên Dịch Tiếng Trung ( Chinese - Vietnamese Translator)

Đồng Nai

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG (kiêm

Đồng Nai

Thông dịch tiếng Hàn làm ở công trình 26

CONG TY TNHH SAO THANG BAY VIET NAM - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai

Korean Interpreter - Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hyosung Vietnam - Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai

Korean Interpreter - Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai

Thông Dịch Sản Xuất (Tiếng Nhật N3)

Đồng Nai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Đồng Nai

THÔNG DỊCH VIÊN KIÊM GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT N2 – Biên Hoà

Biên Hòa - 400-800 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

NV Kinh Doanh (Tiếng Anh, Hàn, Nhật, Trung)

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Chi Nhánh Đồng Nai

Đồng Nai

Tổng vụ + Thông dịch + Hỗ trợ kinh doanh

ICONIC - Đồng Nai

Phiên dịch tiếng Hàn lương cứng 7-10 triệu 03

Cong ty TNHH mot thanh vien K va T - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>