199  

việc làm thong dich tieng trung tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch Viên/ Phiên Dịch Viên Tiếng Trung Quốc

Đồng Nai

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG (kiêm

Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thông Dịch Tiếng Nhật (4 Vị Trí)

Cong Ty TNHH Saigon Precision - Đồng Nai

Thông Dịch Tiếng Nhật (4 Vị Trí)

Đồng Nai - Tp Hồ Chí Minh - 400-500 $ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật

Đồng Nai - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thông Phiên Dịch Ngắn Hạn (Tiếng Nhật)

Đồng Nai - 700-1.000 $ một tháng

Thông Dịch Tiếng Hàn

Biên Hòa

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật ( Năng Lực Nhật Ngữ Từ N3)

Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Chi Nhánh Đồng Nai

Đồng Nai

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Biên Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Biên Hòa

Phiên Dịch Tiếng Hoa

Biên Hòa

Phiên Dịch Tiếng Hoa

Biên Hòa

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Biên Hòa

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Biên Hòa

Phiên Dịch Tiếng Hoa

Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>