244  

việc làm thong dich tieng trung tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG TRUNG QUỐC

Đồng Nai

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG (kiêm

Đồng Nai

Thông Dịch Tiếng Nhật (4 Vị Trí)

Đồng Nai - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai

Thông Dịch Tiếng Hàn

Biên Hòa

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật ( Năng Lực Nhật Ngữ Từ N3)

Đồng Nai

【通訳募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Biên Hòa

【通訳募集】 TUYỂN BIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

THÔNG DỊCH VIÊN KIÊM GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT N2

Đồng Nai - 400-800 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Biên Hòa

Trợ Lý tiếng Hoa/Trung 13

Cong ty TNHH dien co TECO VN - Đồng Nai

Trợ Lý tiếng Hoa/Trung

Cong ty TNHH dien co TECO VN - Đồng Nai

Ngoại ngữ - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung [Đồng Nai]

Cong ty TNHH Bao Kien (寳坚责任有限公司) - Trung Đông - Đồng Nai

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin

Cong ty TNHH Dich vu He thong Thong tin FPT - Đồng Nai - Bình Dương

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin

Cong ty TNHH Dich vu He thong Thong tin FPT - Đồng Nai - Bình Dương

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin

Cong ty TNHH Dich vu He thong Thong tin FPT - Đồng Nai - Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Cong ty Huu Han Soi Tainan (VN) - Biên Hòa - 200-500 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>