Việc làm thong dich tieng trung tại Đồng Nai

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 270 việc làm  

Thông Dịch Tiếng Trung (2 người)

Đồng Nai

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Tieng Viet - Đồng Nai

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên-phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Đồng Nai - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai

Tuyển Biên Phiên Dịch Tiếng Trung - Đồng Nai

Trung Đông - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Đồng Nai - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên - Phiên dịch tiếng Trung

Đồng Nai - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai

Thông Dịch Tiếng Nhật

Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật ( Tiếng Nhật N2)

Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật ( Tiếng Nhật N2)

Đồng Nai

Thông Dịch Tiếng Nhật - Nhơn Trạch (N2~N1)

Đồng Nai

Thông dịch viên kiêm tổng vụ (Tiếng Nhật)

Đồng Nai - 700-800 $ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Đồng Nai - 600-800 $ một tháng

Thông Dịch BP Thiết Kế - Long Thành (Tiếng Nhật N3/N2)

Đồng Nai - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>