278  

việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung ,hàn Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung Quốc

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Hoặc Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển 01 Phiên Dịch Tiếng Trung - Anh

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn/ Tiếng Trung

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung - Tiếng Anh

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>