174  

việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Tiếng Trung, Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng (thành Thạo Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (01 Nữ)

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung ( Kiêm Mua Hàng )

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Nam, Tiếng Trung, Đi Làm Ngay

Bắc Ninh

NV Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

NV Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân viên biên - phiên dịch tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT (BẮC NINH)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>