280  

việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên hệ thống SO (Tiếng Trung)

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Nam, Tiếng Trung, Đi Làm Ngay

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung kiêm tổng vụ

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (01 Nữ)

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nam Phiên Dịch Tiếng Trung Tuyển Gấp

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Phòng Nhân Sự/ An Toàn

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dich Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>