208  

việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên hệ thống SO (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng trung 05 02

Cong ty TNHH GoerTek Vina - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH ky thuat Daewoo Vina - Bắc Ninh

Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng trung-nhật

Cong ty TNHH Vonmax Industrial - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 1.000 $ một tháng

Trợ Lý Phó Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Crubs Vina - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Anh + Trung

Cong ty TNHH RISHI Viet Nam - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong mai Viet Nam Yong Jin - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Rftech Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH xay dung ShengYu - Bắc Ninh

Nam Phiên Dịch Tiếng Trung

Cty CP Better Resin - Hà Nội - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH xe dien SEEYES Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>