196  

việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Hàn - Trung 03

TNHH THUONG MAI VIET NAM YONG JIN - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung -Nhật 16

CONG TY TNHH VONMAX INDUSTRIAL - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng trung 04 16

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung 15

Cong ty TNHH Quoc te Bright Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung (Thời Vụ)

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Crubs Vina - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Anh + Trung

Cong ty TNHH RISHI Viet Nam - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty co khi thuong mai Long Phat - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Quoc te Bright Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Anh + Trung

Cong ty TNHH Rishi Viet Nam - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn - Trung

TNHH THUONG MAI VIET NAM YONG JIN - Bắc Ninh

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Anh / Tiếng Trung / Tiếng Hàn)

CONG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Phó phòng điện - động lực (tiếng Trung) 02

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Phó phòng QA ( Tiếng Trung) 02

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Nhân viên Lễ Tân ( Tiếng Anh, Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh, Tiếp Thị (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>