Việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 224 việc làm  

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung, Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung, Anh, Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Nam, Tiếng Trung, Đi Làm Ngay

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Thư Phiên Dịch Tiếng Trung ( Bộ Phận Công Nghệ )

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kế hoạch và Dịch Vụ Khách Hàng (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Phòng Chất Lượng

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>