500  

việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Hệ Thống (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Phiên dịch dạy Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn (Cần Gấp)

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Bắc Ninh

Biên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH RFTECH Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Khai Hoang - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP Phat Trien TUNA Viet Nam - Bắc Ninh - 500-900 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 500-900 $ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Biên phiên dịch tiếng trung

AAC Technologies Viet Nam CO.,LTD - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên phiên dịch tiếng trung 09

AAC Technologies - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch Tiếng Anh, Tiếng Trung

Cong ty TNHH SUNTEK VN - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch Tiếng Anh, Tiếng Trung 09

Cong ty TNHH SUNTEK VN - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>