164  

việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Bắc Ninh

NV Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Crubs Vina - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Anh + Trung

Cong ty TNHH RISHI Viet Nam - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung - Tiếng Anh

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai 2hn - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Anh + Trung

Cong ty TNHH Rishi Viet Nam - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh, Tiếp Thị (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân viên Lễ Tân ( Tiếng Anh, Tiếng Trung)

Bắc Ninh

成本会计 Kế Toán Giá Thành (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

固资会计 Kế Toán Tài Sản Cố Định (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

工资会计 Kế Toán Tiền Lương (tiếng Trung)

Bắc Ninh

Giáo Viên Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>