309  

việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch dạy Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn (Cần Gấp)

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Phiên dịch sử dụng Tiếng Anh + Trung

Cong ty TNHH RISHI Viet Nam - Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung

Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH quoc te Bright Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng trung làm bộ phận hành chính nhân sự

Cong ty TNHH MTV Son bot Dong Tai Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Xay Dung Shengyu - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung - Tiếng Anh

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>