187  

việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Kim Thuan Thong - Bắc Ninh

Nhân viên biên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH tu van va dich thuat A2Z - Bắc Ninh

Nhân viên biên, phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH tu van va dich thuat A2Z - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

NV Phiên Dịch Tiếng Trung ( Phòng Sản Xuất )

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Marketing Và Chăm Sóc Dịch Vụ Khách Hàng (Tiếng Hàn/Anh/Trung)

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên phiên dịch tiếng trung

Bắc Ninh

NV Phiên Dịch Tiếng Trung ( Phòng Sản Xuất )

Bắc Ninh

Nhân viên Phiên dịch tiếng Trung (Sản xuất)

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Crubs Vina - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Anh + Trung

Cong ty TNHH RISHI Viet Nam - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn/ Tiếng Trung

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH cong nghe Fine tech vina - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung kiêm thư ký văn phòng

Cong ty TNHH ky thuat cong nghe cao Ich Giai - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

CONG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Xuong co khi Hung Dung - Bắc Ninh

Nam Phiên Dịch Tiếng Trung

Cty CP Better Resin - Hà Nội - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>