346  

việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng ( Thành Thạo Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng (thành Thạo Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng (thành Thạo Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung 1

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

01 Kế Toán Tiếng Trung -01 Phiên Dịch Tiếng Trung(văn Phòng-công Trường)

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Nam, Tiếng Trung, Đi Làm Ngay

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung/tiếng Hàn

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty HaemVina - Bắc Ninh - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Phat trien Nha dat Shun - Far - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>