285  

việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch dạy Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn (Cần Gấp)

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Dien tu Pin Shine Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong Ty TNHH Ac Quy Dinh Bang - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty Em_ Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Biên-phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Xe dien SEEYES Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung và tiếng Anh

Cong Ty TNHH Xay Dung Ha Tang Dai Hop - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH SUNTEK Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch biết tiếng trung 24

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch viên tiếng Trung 21

Cong ty TNHH Quoc te Bright Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung + Vật tư 22

Cong ty TNHH PJ LCD Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh

Phiên dịch sử dụng Tiếng Anh + Trung

Cong ty TNHH RISHI Viet Nam - Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>