219  

việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH bao bi va in an Trung Viet - Bắc Ninh

Phiên dịch dạy Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn (Cần Gấp)

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên phiên dịch tiếng trung 26

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên biên phiên dịch Tiếng Hàn Hoặc Tiếng Trung

Cong ty TNHH Nano Chem Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung - Tiếng Anh

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung ( Thời Vụ)

Hà Nội - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH JIGELEC PRECISION SYSTEM - Bắc Ninh

H372 ] Phiên dịch tiếng Trung

Bắc Ninh - 300-400 $ một tháng

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Dien tu Pin Shine Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong Ty TNHH Ac Quy Dinh Bang - Bắc Ninh

Biên-phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Xe dien SEEYES Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung và tiếng Anh

Cong Ty TNHH Xay Dung Ha Tang Dai Hop - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH SUNTEK Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>