319  

việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch dạy Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn (Cần Gấp)

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung + Vật tư 22

Cong ty TNHH PJ LCD Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch viên tiếng Trung 21

Cong ty TNHH Quoc te Bright Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh

Phiên dịch sử dụng Tiếng Anh + Trung

Cong ty TNHH RISHI Viet Nam - Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH quoc te Bright Viet Nam - Bắc Ninh

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung

Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng trung làm bộ phận hành chính nhân sự

Cong ty TNHH MTV Son bot Dong Tai Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Xay Dung Shengyu - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung - Tiếng Anh

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>