225  

việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Trung (01 Người)

Bắc Ninh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Trung (01 Người)

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH bao bi va in an Trung Viet - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển 01 phiên dịch tiếng Trung và Tiếng Hàn

Cong ty TNHH SX va TM Palado Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty co phan cong nghiep Kim Sen - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch Tiếng Trung

TNHH HYUN JUNG VINA - Bắc Ninh

Phiên dịch viên tiếng Hàn, Trung

Cong ty TNHH YOUNG HAE VINA - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên phiên dịch tiếng trung 26

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên biên phiên dịch Tiếng Hàn Hoặc Tiếng Trung

Cong ty TNHH Nano Chem Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung - Tiếng Anh

Bắc Ninh

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>