246  

việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch dạy Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn (Cần Gấp)

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Ninh - Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Hàn, Tiếng Trung

Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH JIGELEC PRECISION SYSTEM - Bắc Ninh

H372 ] Phiên dịch tiếng Trung

Bắc Ninh - 300-400 $ một tháng

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Dien tu Pin Shine Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong Ty TNHH Ac Quy Dinh Bang - Bắc Ninh

Biên-phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Xe dien SEEYES Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH SUNTEK Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung và tiếng Anh

Cong Ty TNHH Xay Dung Ha Tang Dai Hop - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Phiên dịch sử dụng Tiếng Anh + Trung

Cong ty TNHH RISHI Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Xay Dung Shengyu - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>