89883  

việc làm thong dich tieng nhat

  

Thông Dịch Tiếng Nhật và Người Phụ Trách (日本語通訳&日本語インストラクター募集)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng nhật và kinh doanh

Cong ty TNHH MTV NSK Viet Nam - Long An

【通訳者募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BẮC NINH

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch - Biên dịch tiếng Nhật

Golden Era Co., Ltd - Tp Hồ Chí Minh

Thông phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Oartech VietNam - Tp Hồ Chí Minh

Thông phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Oartech VietNam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng nhật và kinh doanh

Cong ty TNHH MTV NSK Viet Nam - Long An

Thông phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Oartech VietNam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng nhật và kinh doanh

Cong ty TNHH MTV NSK Viet Nam - Long An

Nhân viên thông dịch tiếng nhật và kinh doanh

Cong ty TNHH MTV NSK Viet Nam - Long An

Thông phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Oartech VietNam - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch - Biên dịch tiếng Nhật

Golden Era Co., Ltd - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng nhật và kinh doanh

Cong ty TNHH MTV NSK Viet Nam - Long An

Nhân viên thông dịch tiếng nhật và kinh doanh

Cong ty TNHH MTV NSK Viet Nam - Long An

Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Oartech VietNam - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch tiếng hàn, Thông dịch tiếng nhật

Cong ty TNHH Cong Nghe Phan Mem An Phat - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch tiếng hàn, Thông dịch tiếng nhật

Cong ty TNHH Cong Nghe Phan Mem An Phat - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch tiếng hàn, Thông dịch tiếng nhật

Cong ty TNHH Cong Nghe Phan Mem An Phat - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch tiếng hàn, Thông dịch tiếng nhật

Cong ty TNHH Cong Nghe Phan Mem An Phat - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>