23161  

việc làm thong dich tieng nhat

  

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

CONG TY TNHH TAN VIET NHAT - Việt Nam

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

CONG TY TNHH TAN VIET NHAT - Việt Nam

Tuyển thông dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 350-800 $ một tháng

Jellyfish tuyển thông phiên dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 350-800 $ một tháng

Tuyển thông dịch viên tiếng Anh, tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 800-1.000 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật làm việc tại Hà Nội

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật N2 (Khiêm Nhiệm Lập Kế Hoạch)

Tp Hồ Chí Minh

J1083 ] Thông dịch tiếng Anh, tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 800-1.000 $ một tháng

J1092 ] Thông dịch tiếng Nhật

Đồng Nai - 600-700 $ một tháng

J1088 ] Thông dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 600-800 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 750-1.200 $ một tháng

Tuyển thông phiên dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 350-800 $ một tháng

Tuyển thông phiên dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 350-800 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển thông phiên dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 350-800 $ một tháng

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

TUYỂN GẤP THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh

TUYỂN GẤP THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>