30471  

việc làm thong dich tieng nhat

  

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dich Thuat Thien Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật (rất gấp)

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

【通訳募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI TRẢNG BÀNG, TÂY NINH

Tây Ninh - 500-800 $ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Định

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Sansei Vietnam Ltd.,Co - Tp Hồ Chí Minh

Thông Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Cong ty Co Phan Anpha-AG - Long An

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

CONG TY TNHH GAVANS VIET NAM - Việt Nam

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Long An - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Việt Nam

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Việt Nam

Thông dịch viên tiếng Nhật

Long An - 6.000.000-12.000.000₫ một tháng

Dệt may - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

CONG TY TNHH GAVANS VIET NAM - Việt Nam

Thông dịch viên tiếng Nhật

ZIGExN VeNtura - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Kiêm Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cty TNHH MeiShin Viet Nam - Đồng Nai

Nhân viên thông dịch tiếng nhật

Hung Thien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Japanese Communicator - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Kiêm Quản Lí Nhân Sự

ZIGExN VeNtura - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH EVERRISE VIETNAM - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch tiếng Nhật

Cong ty Yuri ABC Da Nang - Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>