32132  

việc làm thong dich tieng nhat

  

Thông dịch viên tiếng Nhật 29

Cong Ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai Hit - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dich Thuat Thien Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật (N2) 27

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật (N2)

CareerLink's Client - Việt Nam

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Bình Dương

【通訳募集】TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

Thông Dịch - Biên Dịch Tiếng Nhật

Golden Era Investment Co., Ltd - Việt Nam

Thông dịch - biên dịch tiếng Nhật

Golden Era Co., Ltd - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Sản Xuất Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty Co Phan Jellyfish Education - Bình Định

【通訳募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI TRẢNG BÀNG, TÂY NINH

Tây Ninh - 500-800 $ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Định

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật (rất gấp)

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

Thông Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Sansei Vietnam Ltd.,Co - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

CONG TY TNHH GAVANS VIET NAM - Việt Nam

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Cong ty Co Phan Anpha-AG - Long An

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Việt Nam

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Long An - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>