29843  

việc làm thong dich tieng nhat

  

Nhân sự - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

DNTN Dich vu HUONG SON - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

DNTN Dich vu HUONG SON - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch tiếng Nhật

Vũng Tàu - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Sản Xuất (Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 700-800 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng nhật

Đà Nẵng

Thông Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000₫ một tháng

J1547 ] Thông dịch viên tiếng Nhật

Đồng Nai - 500-700 $ một tháng

J1393 ] Thông dịch tiếng Nhật Tuyển gấp

Tp Hồ Chí Minh - 450-600 $ một tháng

J99 ] Quản lý sản xuất kiêm thông phiên dịch tiếng Nhật (Bình Định) Tuyển gấp

Bình Định - 500-800 $ một tháng

J1547 ] Thông dịch viên tiếng Nhật (Bộ phận Chế tạo) Tuyển gấp

Đồng Nai - 500-700 $ một tháng

J1258 ] Thông dịch tiếng Nhật kiêm tổng vụ Tuyển gấp

Bình Dương - 500-650 $ một tháng

J1379 ] Thông dịch tiếng Anh, tiếng Nhật Tuyển gấp

Tp Hồ Chí Minh - 800-1.000 $ một tháng

J1507 ] Thông dịch viên tiếng Nhật Tuyển gấp

Đồng Nai - 400-1.200 $ một tháng

Thông Dịch Sản Xuất (Tiếng Nhật)

SAIGON PRECISION COMPANY LTD. (Misumi Group Inc) - Tp Hồ Chí Minh

J162 ] Thông phiên dịch + trợ lý tiếng Nhật Tuyển gấp

Tp Hồ Chí Minh - 400-700 $ một tháng

J159 ] Thông phiên dịch tiếng Nhật Tuyển gấp

Bình Dương - 500-1.000 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>