26900  

việc làm thong dich tieng nhat

  

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dich Thuat Thien Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Thông Phiên Dịch (Tiếng Nhật)

Bình Dương

【通訳者募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BÌNH DƯƠNG

Bình Dương

Thông dịch viên Tiếng Nhật (nhà máy Mới-Bình Dương)

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Sansei Vietnam Ltd.,Co - Tp Hồ Chí Minh

Cần tuyển THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT làm việc tại Dĩ An, Bình Dương

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch - Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đồng Nai

Nhân viên thông dịch – phiên dịch tiếng Nhật

Cong Ty Co Phan Jellyfish Education - Đồng Nai

Thông dịch viên tiếng nhật 15

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai N.B.A - Bình Dương

Tuyển Thông dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

【通訳募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Biên Hòa

Thông Dịch Tiếng Nhật - Đồng Nai (Tiếng Nhật N2/N1) 10

CareerLink's Client - Biên Hòa

Thông Dịch Tiếng Nhật - Đồng Nai (Tiếng Nhật N2/N1)

CareerLink's Client - Biên Hòa

【通訳募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Biên Hòa

Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Thông Dịch Biên Dịch Viên Tiếng Nhật - Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh - 700-1.000 $ một tháng

Thông Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Aureole Information Technology Inc. - Tp Hồ Chí Minh

Thông Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật 03

CONG TY TNHH MTV QUA - Bình Dương - 500-600 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>