43768  

việc làm thong dich tieng nhat

  

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

DNTN Dich vu HUONG SON - Tp Hồ Chí Minh

【通訳者募集】TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

【通訳者募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BÌNH DƯƠNG

Bình Dương - 600-700 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật - Tiếng Nhật N2

Hưng Yên

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật - Tiếng Nhật N2

Hưng Yên

【通訳者募集】TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

Thông dịch viên tiếng Nhật

ICONIC - Tp Hồ Chí Minh

ID20732] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Đồng Nai - 500-800 $ một tháng

ID21033] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Đồng Nai - 500-800 $ một tháng

THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM HÀNH CHÍNH

Tp Hồ Chí Minh - 500-800 $ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TUYỂN THÔNG DỊCH KIÊM TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Sự, Thông Dịch Viên Thành Thạo Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật - Tiếng Nhật N2

Hưng Yên

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật - Tiếng Nhật N2

Hưng Yên

Tuyển thông dịch viên tiếng Nhật

Đồng Nai - 400 $ một tháng

Dệt may - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Cong ty TNHH May Theu giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>