26645  

việc làm thong dich tieng nhat

  

Thông dịch viên tiếng Nhật 29

Cong Ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai Hit - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dich Thuat Thien Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Thông dich viên tiếng nhật 22

Cong Ty TNHH Yamato Protec Viet Nam - Bình Dương - Yamato, Kanagawa

Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

【通訳募集】 TUYỂN BIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Khánh Hòa

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Đồng Nai - 500-700 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Thuc pham Mai Tin - Việt Nam

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 800 $ một tháng

【通訳募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Biên Hòa

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật N2) 17

CareerLink's Client - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Sansei Vietnam Ltd.,Co - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Tổng Vụ (Long Thành) 14

CareerLink's Client - Đồng Nai

Japanese Interpreter | Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-20.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Trợ Lý

Bình Dương

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Trợ Lý

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật/ Japanees Interpreter/日本語通訳の人

Cong Ty TNHH Fujikura Electronics Viet Nam - Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật/ Japanees Interpreter/日本語通訳の人

Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Toyoto - VietNam Cooperation Company - Việt Nam

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Tổng Vụ (Long Thành)

CareerLink's Client - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>