31924  

việc làm thong dich tieng nhat

  

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dich Thuat Thien Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Sản Xuất Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty Co Phan Jellyfish Education - Bình Định

Thông dịch - biên dịch tiếng Nhật

Golden Era Co., Ltd - Tp Hồ Chí Minh

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật (rất gấp)

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

【通訳募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI TRẢNG BÀNG, TÂY NINH

Tây Ninh - 500-800 $ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Định

Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Sansei Vietnam Ltd.,Co - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

CONG TY TNHH GAVANS VIET NAM - Việt Nam

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Cong ty Co Phan Anpha-AG - Long An

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Việt Nam

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Việt Nam

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Long An - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Nhật

Long An - 6.000.000-12.000.000₫ một tháng

Dệt may - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

CONG TY TNHH GAVANS VIET NAM - Việt Nam

Thông dịch tiếng Nhật

Nidec Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty co phan Shiny Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cty TNHH MeiShin Viet Nam - Đồng Nai

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Gia Cong Kim Loai - Đồng Nai - 500 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>