15043  

việc làm thong dich tieng hoa

  

Nhân viên phiên dịch tiếng Hoa - phổ thông

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Hoa

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa (Phổ Thông)

Cong Ty TNHH Thuong Mai Cat Hung Thinh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Long An

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Hoa

Tây Ninh

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Phổ Thông (tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Ngành Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Hà Tĩnh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Long An

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Đồng Nai

Tuyển Gấp Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

THÔNG DỊCH VIÊN KIÊM GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT N2 – Biên Hoà

Biên Hòa - 400-800 $ một tháng

Thông Phiên Dịch Tiếng Hoa Công Ty Mới Thành Lập (KCN An Tây)

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Thông Dịch Tiếng Hoa

CONG TY TNHH GAIN LUCKY (VIET NAM) - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>