17012  

việc làm thong dich tieng hoa

  

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hoa ( Phổ Thông )

Tp Hồ Chí Minh

01 Nam Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Dương

Thông Dịch Tiếng Nhật (~600 Usd) Kcn Biên Hoà Ii, Đồng Nai

Biên Hòa - 400-600 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Định

Thông Dịch Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Bình Định

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Đồng Nai

Thông Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Anh - Tiếng Hoa

Bình Dương

THÔNG DỊCH TIẾNG HOA (Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý chất lượng)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Phiên Dịch Sản Xuất Tiếng Nhật (Biên Hòa)

Biên Hòa

THÔNG DỊCH TIẾNG HOA (Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý chất lượng)

Tp Hồ Chí Minh

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HOA

Tp Hồ Chí Minh

【通訳者募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI KCN LƯƠNG SƠN, HÒA BÌNH

Hòa Bình

【翻訳、通訳者募集】TUYỂN BIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI HÒA BÌNH

Hòa Bình - 200 $ một tháng

【通訳募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Biên Hòa

【通訳募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>