15697  

việc làm thong dich tieng hoa

  

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Định

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh

Thông Phiên Dịch Sản Xuất Tiếng Nhật (Biên Hòa)

Biên Hòa

Nữ Thông Dịch Tiếng Hoa

Biên Hòa - Tp Hồ Chí Minh

THÔNG DỊCH TIẾNG HOA (Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý chất lượng)

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

THÔNG DỊCH TIẾNG HOA (Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý chất lượng)

Đông Nam Bộ

THÔNG DỊCH TIẾNG HOA (Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý chất lượng)

SAIGON PRECISION COMPANY LTD. (Misumi Group Inc) - Đồng Nai

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HOA

Tp Hồ Chí Minh

THÔNG DỊCH TIẾNG HOA (Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý chất lượng)

SAIGON PRECISION COMPANY LTD. (Misumi Group Inc) - Đồng Nai

THÔNG DỊCH TIẾNG HOA (Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý chất lượng)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HOA

Đông Nam Bộ

【通訳者募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI KCN LƯƠNG SƠN, HÒA BÌNH

Hòa Bình

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Bình Định

人事招聘 Nhân Sự, Thông Dịch Viên Thành Thạo Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Hoa ( Phổ Thông )

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>