14446  

việc làm thong dich tieng hoa

  

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Xay Dung - Thuong Mai - Dich - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Ngành Cơ Khí

CONG TY TNHH SX TM KT A CHAU - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa 19

Cong ty TNHH Dien tu Thoi Dai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hoa 15

Cong ty TNHH SX TM Hu Kiet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Anh-Hoa 15

Cong ty TNHH Det May Hung Thai - Tây Ninh

Chuyên Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Phổ Thông (tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Thông Dịch Tiếng Anh- Làm Việc Thanh Hoá

Cong ty TNHH XD VA TTNT HONG QUAN - Thanh Hóa

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa - Anh

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung (tiếng Hoa phổ thông)

CONG TY TNHH KAO SHENG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Đồng Nai

Thông dịch viên Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Det May Hung Thai - Tây Ninh

Thông dịch viên tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa

CONG TY TNHH THE MOST - Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty TNHH SX TM Hu Kiet - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>