20554  

việc làm thong dich tieng hoa

  

Thông dịch viên tiếng hoa Ngành Xây dựng

Cong Ty TNHH Xay Dung - Thuong Mai - Dich - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Phổ Thông

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp thông dịch viên tiếng Hoa 27

Cong ty TNHH SX TM Hu Kiet - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp Thông Dịch Viên Tiếng Hoa (Lương Cao)

Cong ty TNHH MTV XNK Thien Gia An - Long An - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp Thông Dịch Viên Tiếng Hoa (Lương Cao)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hoa 17

Cong ty TNHH SX TM Hu Kiet - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa (Phổ Thông)

Cong ty TNHH MTV XNK Thien Gia An - Long An - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa (Phổ Thông)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Thông dịch tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Det May Hung Thai - Tây Ninh

Thông dịch tiếng Hoa 03

Cong ty TNHH Det May Hung Thai - Tây Ninh

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Tại Khánh Hòa (Nam)

CONG TY TNHH NGOC TRAI SAI GON - Khánh Hòa

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

ĺ�事招聘 Nhân Sự, Thông Dịch Viên Thành Thạo Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

【通訳募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Biên Hòa

【通訳募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Biên Hòa

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

CONG TY TNHH HONGXIN - Vinh - 5.000.000₫ một tháng

【翻訳、通訳者募集】TUYỂN BIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI HÒA BÌNH

Hòa Bình - 200 $ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty TNHH TM DV Viet Trung Hieu - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>