31858  

việc làm thong dich tieng hoa

  

Phiên dịch tiếng Hoa (tiếng phổ thông) 17

Cong ty Co phan Thong tin Bang Rong Cuoc Song - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng hoa

Cong ty co phan dau tu dich vu va thuong - Hà Nội

Ngoại ngữ - 人事招聘 Nhân Sự, Thông Dịch Viên Thành Thạo Tiếng Hoa

Cong ty TM Quoc Te & Tu van DIA OC - Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Viên, Biên Dịch Tiếng Hoa (Tiếng Phổ Thông)

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - 人事招聘 Nhân Sự, Thông Dịch Viên Thành Thạo Tiếng Hoa

Cong ty TM Quoc Te & Tu van DIA OC - Tp Hồ Chí Minh

人事招聘 Nhân Sự, Thông Dịch Viên Thành Thạo Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

ĺ�事招聘 Nhân Sự, Thông Dịch Viên Thành Thạo Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa - Anh

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

CONG TY THUONG MAI QUOC TE & TU VAN DIA - Việt Nam

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Làm Việc Tại Hà Tĩnh

Cong ty TNHH TM Khai Nguyen - Hà Tĩnh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Làm Việc Tại Hà Tĩnh

Cong ty TNHH TM Khai Nguyen - Hà Tĩnh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Làm Việc Tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Cong ty TYSS VINA - Việt Nam

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Kiêm Trợ Lý

Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Tại Khu Vực Miền Trung Và Miền Bắc

Cong ty TNHH TM Khai Nguyen - Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>