13305  

việc làm thong dich tieng hoa

  

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Xay Dung - Thuong Mai - Dich - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hoa 01

Cong Ty Giai Tri Dai The Gioi - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hoa (tiếng phổ thông) 31

Cong ty TNHH thuc pham Bao Kinh - Long An

Thông dịch viên tiếng Hoa 30

Cong ty TNHH thuc pham Bao Kinh - Long An

Thông Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch tiếng hoa (Nhân viên thời vụ)

Việt Nam

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Phổ Thông (tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch tiếng Trung (tiếng Hoa phổ thông)

CONG TY TNHH KAO SHENG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Đồng Nai

Thông dịch viên Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Det May Hung Thai - Tây Ninh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa

CONG TY TNHH THE MOST - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển gấp Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty TNHH SX TM Hu Kiet - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty TNHH SX TM Hu Kiet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>