10804  

việc làm thong dich tieng hoa

  

THÔNG DỊCH VIÊN KIÊM GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT N2 – Biên Hoà

Biên Hòa - 400-800 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Định

Thông Dịch Tiếng Nhật (~600 Usd) Kcn Biên Hoà Ii, Đồng Nai

Biên Hòa - 400-600 $ một tháng

Ngoại ngữ - Thông Dịch Tiếng Hoa

CONG TY TNHH GAIN LUCKY (VIET NAM) - Việt Nam

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Thông Dịch Tiếng Hoa

CONG TY TNHH GAIN LUCKY (VIET NAM) - Việt Nam

Thông Dịch Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Ngành Cơ Khí

CONG TY TNHH SX TM KT A CHAU - Tp Hồ Chí Minh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa (Phổ Thông)

Cong Ty TNHH Thuong Mai Cat Hung Thinh - Tp Hồ Chí Minh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa (Phổ Thông)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Hoa

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa (Phổ Thông)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Ngành Cơ Khí

CONG TY TNHH SX TM KT A CHAU - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Det May Hung Thai - Tây Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>