13497  

việc làm thong dich tieng hoa

  

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Xay Dung - Thuong Mai - Dich - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Kinh Doanh Kiêm Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hoa 01

Cong Ty Giai Tri Dai The Gioi - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hoa (tiếng phổ thông) 31

Cong ty TNHH thuc pham Bao Kinh - Long An

Thông dịch viên tiếng Hoa 30

Cong ty TNHH thuc pham Bao Kinh - Long An

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Ngành Cơ Khí

CONG TY TNHH SX TM KT A CHAU - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Phổ Thông (tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Thông Dịch Tiếng Anh- Làm Việc Thanh Hoá

Cong ty TNHH XD VA TTNT HONG QUAN - Thanh Hóa

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Đồng Nai

Thông dịch viên Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Det May Hung Thai - Tây Ninh

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa

CONG TY TNHH THE MOST - Bình Dương

Tuyển gấp Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty TNHH SX TM Hu Kiet - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Cong ty TNHH Tiep Van DCT Viet Nam - Việt Nam

Ngoại ngữ - Thông Dịch Tiếng Hoa - 华语翻译

Cong ty TNHH Quang cao Duong Quang Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>