9111  

việc làm thong dich tieng han tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng Anh

CONG TY TNHH SAO THANG BAY VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật (8 vị trí)

Tp Hồ Chí Minh - 800-1.000 $ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Thông Dịch Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Sansei Vietnam Ltd.,Co - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Sansei Vietnam Ltd.,Co - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Sansei Vietnam Ltd.,Co - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 500-900 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Anh / Tiếng Trung Kiêm Trợ Lý Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

J1321 ] Thông dịch viên y tế tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 700-900 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh - Bình Thuận - 400-700 $ một tháng

THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh - 350-800 $ một tháng

THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh - 350-400 $ một tháng

J1318 ] Thông dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 400-650 $ một tháng

Thông dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao dịch đặt hàng thông thạo tiếng trung

Cong ty TNHH Cong Nghe va Thuong Mai Quoc Te - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>