9962  

việc làm thong dich tieng han tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Thông dịch viên tiếng Hàn 30

Cong ty TNHH Quoc Viet Han - Tp Hồ Chí Minh

【hcm】trợ Lý Giám Đốc Kiêm Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 400-600 $ một tháng

Nhân viên thông dịch tiếng Hàn 29

Cong ty TNHH SJ FOODRO - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Ngành Cơ Khí

CONG TY TNHH SX TM KT A CHAU - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 400-600 $ một tháng

Thông dịch viên tiếng Trung 27

CP DT TM XNK Hong Hung - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Nữ Thông Dịch Viên Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH Giai Phap Dien Tu Dong Viet - Tp Hồ Chí Minh

Thông Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch tiếng Nhật ( phòng Tổng Vụ )

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch tiếng Nhật ( Bộ phận SX )

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Trung Hoặc Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch công trình tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>