15785  

việc làm thong dich tieng han tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Thông dịch viên Tiếng Hoa 08

Cong ty Co phan San xuat dich vu lam dep - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Cong Ty Co Phan Tap Doan Dai Su Tre - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Thông Dịch Tiếng Nhật - (Làm Việc Tại Tphcm)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng Thông Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng Thông Dịch - Biên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Huấn Luyện Viên + Thông Dịch Viên Tiếng Nhật 17

Amitie Sports Club Vietnam - Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Trung (tiếng Hoa Phổ Thông)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật và Người Phụ Trách (日本語通訳&日本語インストラクター募集)

Tp Hồ Chí Minh

Huấn Luyện Viên + Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

【通訳者募集】TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI TPHCM

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch tiếng Trung 15

Cong ty TNHH Lien doanh Golden Saigon Plaza - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật và Người Phụ Trách (日本語通訳&日本語インストラクター募集)

Fois Vietnam - Tp Hồ Chí Minh

Thông Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>