12603  

việc làm thong dich tieng han tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Xay Dung - Thuong Mai - Dich - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch tiếng Nhật kiêm nhân sự tổng vụ

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Cong ty Saigon Precision - Tp Hồ Chí Minh - 200 $ một tháng

Thông dịch tiếng Nhật / Thư Ký

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch tiếng Nhật kiêm nhân sự tổng vụ

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 400-800 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng thông dịch viên Tiếng Nhật - BP Sản xuất

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển dụng thông dịch viên Tiếng Nhật - BP Sản xuất

Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch tiếng Trung (tiếng phổ thông)

Cty CP SX - XNK Me va Be - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung (tiếng phổ thông)

Cty CP SX - XNK Me va Be - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

日本語通訳 - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty TNHH SX TM Hu Kiet - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cty TNHH SX-TM-DV Cua Han Quoc - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>