Việc làm thong dich tieng han tại Tp Hồ Chí Minh

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 13538 việc làm  

Trợ Lý và Thông Dịch Tiếng Hàn (Lương Cao)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật (4 Người)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Anh

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật 日本語通訳員

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Anh

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn - Thông Dịch Văn Phòng

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch - Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Hàn (Lĩnh Vực Thực Phẩm, Nhà Máy Sản Xuất)

Cong ty CPDTTMQT Mat Troi Do - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Hàn (Lĩnh Vực Thực Phẩm, Nhà Máy Sản Xuất)

Cong ty CPDTTMQT Mat Troi Do - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trợ Lý và Thông Dịch Tiếng Hàn (Lương Cao)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Hàn (Lĩnh Vực Thực Phẩm, Nhà Máy Sản Xuất)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Trung Kiêm Quản Lý Nhà Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Hàn (Lĩnh vực thực phẩm, nhà máy sản xuất)

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>