8196  

việc làm thong dich tieng han tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Trợ lý - Thông dịch viên tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh - 350-400 $ một tháng

Tuyển thông dịch viên tiếng Nhật cho dự án JICA

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển thông dịch tiếng Nhật IT

Tp Hồ Chí Minh - 600-900 $ một tháng

TUYỂN GẤP THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng thông dịch viên Tiếng Nhật - BP Sản xuất

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 500-750 $ một tháng

Tuyển Thông dịch viên Tiếng Nhật/BSE

Tp Hồ Chí Minh - 500-1.000 $ một tháng

Tuyển Thông dịch tiếng Nhật kiêm nhân viên kinh doanh

Tp Hồ Chí Minh - 500-600 $ một tháng

Thông dịch tiếng nhật

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch tiếng Nhật kiêm nhân sự tổng vụ

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển thông dịch viên tiếng Anh, tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 800-1.000 $ một tháng

Tuyển thông dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân viên thông dịch - phiên dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 500-800 $ một tháng

Tuyển gấp thông dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển thông dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển thông phiên dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 500-600 $ một tháng

TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT (Y TẾ)

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>