11988  

việc làm thong dich tieng han tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Vien Thong Vinh Vien - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dich Thuat Thien Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Thông dich viên tiếng Hàn

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Dau Tu Thien - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH mot thanh vien Nam Che - Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch tiếng Trung (tiếng Hoa phổ thông)

Cty CP SX - XNK Me va Be - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung (tiếng Hoa Phổ Thông)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Sansei Vietnam Ltd.,Co - Tp Hồ Chí Minh

Thông Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông - Biên Dịch Tiếng Hàn

TNHH EKKLESIA VINA - Tp Hồ Chí Minh

Thông - Biên Dịch Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch (Tiếng Phổ Thông)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Thông Dịch Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn 15

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn (Nữ)

Cong ty TNHH mot thanh vien Nam Che - Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch tiếng Trung (tiếng Hoa phổ thông)

Cty CP SX - XNK Me va Be - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Maruhan - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Lương 15-20 Triệu

STEP UP Human Resources - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>