11284  

việc làm thong dich tieng han tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn / Phiên Dịch Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Nữ Thông Dịch Tiếng Hoa

Biên Hòa - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật (Hiện Trường Sản Xuất)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật (Hiện Trường Sản Xuất)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch BP Thiết Kế - Long Thành (Tiếng Nhật N3/N2)

Đồng Nai - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch - Biên Dịch Tiếng Nhật (Game Design)

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Kiêm Trợ Lý Cho Sếp Nhật (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch - Biên Dịch Tiếng Nhật (Game Design)

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật (Hiện Trường Sản Xuất)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật (Hiện Trường Sản Xuất)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch - Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Korean Interpreter (Thông Dịch Viên Tiếng Hàn)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>