18444  

việc làm thong dich tieng han tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Hoa (tiếng phổ thông) 17

Cong ty Co phan Thong tin Bang Rong Cuoc Song - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Vien Thong Vinh Vien - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Tuyển Nữ Thông Dịch Viên Tiếng Hàn - Am Hiểu Ngành May

Cong ty TNHH Thuong mai Dich vu GIA DINH VA - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hàn Ngành May- Nữ Từ 18 Đến 35 Tuổi

CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU GIA DINH VA - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hàn Ngành May

CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU GIA DINH VA - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Thông Dịch Viên Tiếng Hàn Ngành May

CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU GIA DINH VA - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dich Thuat Thien Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Thông dich viên tiếng Hàn

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Dau Tu Thien - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

人事招聘 Nhân Sự, Thông Dịch Viên Thành Thạo Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 20.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - 人事招聘 Nhân Sự, Thông Dịch Viên Thành Thạo Tiếng Hoa

Cong ty TM Quoc Te & Tu van DIA OC - Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Viên, Biên Dịch Tiếng Hoa (Tiếng Phổ Thông)

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000₫ một tháng

Tuyển Thông Dịch Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng Thông Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Trung

Minh Long Computer - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - 人事招聘 Nhân Sự, Thông Dịch Viên Thành Thạo Tiếng Hoa

Cong ty TM Quoc Te & Tu van DIA OC - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch tiếng Nhật

Cong ty Nidec Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

人事招聘 Nhân Sự, Thông Dịch Viên Thành Thạo Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>