10575  

việc làm thong dich tieng han tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung (tiếng phổ thông)

Cong ty Quang cao Kim Tuong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Hcm]Thông Dịch Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cty TNHH SX TM DV XNK May Mac Quynh Anh - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Auntex - Tp Hồ Chí Minh

Ngắn hạn] Thông dịch tiếng Nhật

ICONIC - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Thư Ký Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý/ Thông dịch tiếng Hàn và Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Samjin Vina Co., Ltd - Tp Hồ Chí Minh - 300-500 $ một tháng

Thông dịch viên tiếng Trung

CP DT TM XNK Hong Hung - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Cho Bộ Phận Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung (tiếng Hoa phổ thông)

CONG TY TNHH KAO SHENG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn

Korea Total Service - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty Co phan Dau tu Sai Gon Gia Tri - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>