12516  

việc làm thong dich tieng han tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Vien Thong Vinh Vien - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Nhật 29

Cong Ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai Hit - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dich viên tiếng Hàn

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Dau Tu Thien - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dich Thuat Thien Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Kim Wintek - Tp Hồ Chí Minh

J702 ] Nhân viên thông dịch - phiên dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 600-800 $ một tháng

Thông dịch viên tiếng anh hoặc tiếng trung

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Anh - Tiếng Trung

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Anh - Tiếng Trung

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Cong Ty Khan Viet - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Anh - Tiếng Trung

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Anh - Tiếng Trung

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Kiêm Hành Chính (Tiếng Nhật N2) 26

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa (Thời Vụ)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

J96 ] Đối ứng khách hàng (kiểm hàng + thông phiên dịch tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh - 350-600 $ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH Kim Bao Bao - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>