Việc làm thong dich tieng han tại Tp Hồ Chí Minh

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 9741 việc làm  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 05 BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

VAN PHONG THONG TIN VIEC LAM KHU CONG NGHE CAO - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật (Lĩnh vực kỹ thuật)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật (New)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch/ Phiên Dịch Viên tiếng Trung (Chinese Translator)

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Kiêm Thông Dịch Viên Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Hàn Hoặc Trung -freelance Translator

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn ( ưu Tiên Nam)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 600 $ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật - HCM

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật (lĩnh vực Kỹ thuật)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch/ Phiên Dịch Viên tiếng Trung (Chinese Translator)

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật (Nữ; N2; $800; TTH1384)

Tp Hồ Chí Minh - 800 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 14.000.000-20.000.000₫ một tháng

Gấp - Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật (1 Nữ - Quận 9)

Tp Hồ Chí Minh - 400-800 $ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch - Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật Lĩnh Vực Kỹ Thuật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Kiêm Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm thong dich tieng han tại Tp Hồ Chí Minh
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>