96  

việc làm thong dich tieng han tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Gấp 100 Thông Dịch, Biên - Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Thông dịch viên

Cong ty TNHH Seung Woo Vina - Thái Nguyên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

CONG TY TNHH BATHECO - Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH DONGSUNG VINA - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn làm quản lý chất lượng

Cong ty TNHH Coresearch Viet Nam - Thái Nguyên

CTV dịch bài tiếng Anh

Cong ty TNHH Dau tu Thuong mai Minh Phu - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn Bộ phận sản xuất

TNHH Sungho Tech Vina - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn

TNHH Sungho Tech Vina - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hà Quốc

Cong ty TNHH thuong mai ky thuat Ha An Dinh - Thái Nguyên

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn dưới công trường Bắc Ninh và Thái Nguyên

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn ( nữ )

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn dưới công trường Phổ Yên- Thái Nguyên

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

FPT Telecom tuyển Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng tại Thái Nguyên

Thái Nguyên

tuyển giáo viên tiếng nhật

cong ty tnhh tu van occ - Thái Nguyên

Giáo Viên Tiếng Nhật

Cong Ty Co Phan HAVI-TECH - Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên giỏi tiếng Hàn (làm quản lý chất lượng)

Cong ty TNHH Coresearch Viet Nam - Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn 24

Samsung Electro-Mechanics - Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>