84  

việc làm thong dich tieng han tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Viễn Thông tại Thái Nguyên, Hưng Yên

FPT Telecom - Thái Nguyên - Hưng Yên

Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Viễn Thông tại Thái Nguyên, Hưng Yên

FPT Telecom - Thái Nguyên - Hưng Yên

Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Viễn Thông tại Thái Nguyên, Hưng Yên

Thái Nguyên - Hưng Yên

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH JUKWANG Precision - Thái Nguyên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH JUKWANG Precision - Thái Nguyên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Ansan Vina - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn

Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hà Nội - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Thái Nguyên

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Prime consulting co.,ltd - Thái Nguyên

Chuyên Viên Giao Dịch Tín Dụng tại Thái Nguyên

Thái Nguyên

Chuyên Viên Giao Dịch Tín Dụng tại Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nhân viên Phiên dịch kiêm Quản lý Tu nghiệp sinh tại Fuku

Thái Nguyên

Nhân Viên Biên, Phiên Dich Tiê'ng Hàn Văn Phòng

Thái Nguyên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Trung Tâm Điện Máy tại Thái Nguyên - VinPro

Thái Nguyên

Cố Vấn Dịch Vụ

Thái Nguyên

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Trung Tâm Điện Máy tại Thái Nguyên - VinPro

Thái Nguyên

Nhân viên biên phiên dịch

Cong ty TNHH Seung Woo Vina - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>