82  

việc làm thong dich tieng han tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Gấp 100 Thông Dịch, Biên - Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Biên Phiên dịch tiếng Hàn

Cong Ty TNHH Seung Woo Vina - Thái Nguyên

Biên Phiên dịch tiếng hàn

Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Công Trường (Tiếng Hàn)

Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Công Trường (Tiếng Hàn)

DAESHIN ELECTRIC AND COMMUNICATION CO.,LTD - Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh Kiêm Hành Chính

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Công Trường

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn (gấp)

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn tại công trình

Cong ty TNHH WOO-VISION - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Công Trường (Tiếng Hàn)

Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Anh/Hàn

Thái Nguyên - 9.000.000-14.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>