131  

việc làm thong dich tieng han tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Gấp 100 Thông Dịch, Biên - Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Bưu chính viễn thông - [Fpt Telecom] Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tại Thái Nguyên

CONG TY CP VIEN THONG FPT - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty Co phan Prodetech - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên - Biên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh Kiêm Hành Chính

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Công Trường

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn (gấp)

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Hà Nội - Thái Nguyên

Biên Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Seung Woo Vina - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Hwanseung Eng Viet Nam - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn tại công trường

Cong ty TNHH Hwanseung Eng Viet Nam - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

CONG TY TNHH BATHECO - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng hàn làm việc tại Thái Nguyên

Cong ty TNHH ST VINA - Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>