185  

việc làm thong dich tieng han tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong Ty TNHH World Mold Tech - Hưng Yên

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH FURUSHIMA Viet Nam - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung - Nhật

Hưng Yên

nhân viên phiên dịch, biên dịch tiếng Anh

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Core Serch - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật (KCN TL 2)

Hưng Yên - 500-700 $ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn

Hyundai Aluminum Vina - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển trợ lý Phiên dịch tiếng Trung - Công ty TNHH Phong Thành

Cong ty TNHH Phong Thanh - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Phiên Dich Tiếng Hàn

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 650-950 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Anh

Hưng Yên

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>