186  

việc làm thong dich tieng han tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tổng vụ kiêm kế toán kiêm thông dịch

ICONIC - Hưng Yên - Thái Bình

Phiên dịch, kế toán, NV kinh doanh, giao hàng, Kỹ thuật, lao động phổ thông

Cong ty TNHH Thep va xu ly nhiet Hoang Anh - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Anh

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu XNK Vuong - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phiên dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Thuong mai dich vu Duc Thinh (Nha - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Anh. 26

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu XNK Vuong - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Anh

Cong ty Co phan det may Nam Thanh - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng hàn hoặc tiếng nhật

Cong ty Choha vina co.,Ltd. - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty CP phat trien Tuna Viet Nam - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Hàn [ Very Attractive Salary ]

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch tiếng Nhật

TNHH HAMADEN VIET NAM - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng nhật

DENSU VIETNAM - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ lý phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH FANCY CREATION Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật (500$-700$)

MEGACEO'S Client - Hưng Yên - 500-700 $ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Masterstreets group - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn (>= $900)

Hà Nội - Hưng Yên - 900 $ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>