134  

việc làm thong dich tieng han tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NV PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN QUỐC

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật kiêm Tổng Vụ (Hưng Yên - Hà Nội)

Hà Nội - Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung (ưu tiên người Hưng Yên)

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Nhật-Lương hấp dẫn

Hưng Yên - 1.000 $ một tháng

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (HƯNG YÊN)

Hưng Yên

Biên phiên dịch tiếng Nhật cho Tổng Giám đốc (Hưng Yên; X279)

Hưng Yên

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (HƯNG YÊN)

Hưng Yên

(Rất gấp) Phiên dịch tiếng Nhật (2 vị trí)

Hưng Yên - 500-600 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Sản Xuất (Nữ - Hưng Yên)

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>