149  

việc làm thong dich tieng han tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tổng vụ kiêm kế toán kiêm thông dịch

ICONIC - Hưng Yên - Thái Bình

Tuyển thông dịch viên

Hưng Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Phat trien Cong nghe He thong - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung; 03

Cong ty TNHH XNK Vinh Loi quoc te - Vinh - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH XNK Vinh Loi quoc te - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch( tiếng Trung)

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hà Nội - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung Làm Việc Tại Nhà Máy Ô Tô Cửu Long

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật ( N3 )

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Nhân viên biên dịch tài liệu tiếng Hàn

Cong ty TNHH Shin Sung - Hưng Yên

Biên - phiên dịch tiếng Anh - Trung 18

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

NV Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (Ngành Ô Tô)

Hà Nội - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH MS COSMO - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH MS COSMO - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Công Ty TNHH World Mold Tech tuyển phiên dịch tiếng nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật ( Hưng Yên)

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>