155  

việc làm thong dich tieng han tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Viễn Thông tại Thái Nguyên, Hưng Yên

Thái Nguyên - Hưng Yên - 4.500.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Viễn Thông tại Thái Nguyên, Hưng Yên

Thái Nguyên - Hưng Yên

Tuyển thông dịch viên

Hưng Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Yu Won NRT - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Biên - Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH May mac Chau A - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Bao bi Viet Hung - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Dau tu cong nghe Han Viet Orange - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Dorco vina - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Yu Won NRT - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP phat trien Tuna Viet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật

Worklink Client - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn ( ưu tiên nữ )

Cong ty TNHH BM Vina - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>