204  

việc làm thong dich tieng han tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tổng vụ kiêm kế toán kiêm thông dịch

ICONIC - Hưng Yên - Thái Bình

Tuyển thông dịch viên

Hưng Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật ( N3 )

Hà Nội - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Shin Sung - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật 28

Cong ty TNHH Furushima Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Tae Yang Viet Nam - Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung 21

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Hưng Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Anh 20

Cong ty TNHH Thep va xu ly nhiet Hoang Anh - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Dau tu cong nghe Han Viet Orange - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

NV BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch( tiếng Trung). 09

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch - ( tiếng Trung) 09

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung.. 09

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch kiêm trợ lý tiếng Trung 08

Cong ty TNHH dien tu Minghao Viet Nam - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>