184  

việc làm thong dich tieng han tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tổng vụ kiêm kế toán kiêm thông dịch

ICONIC - Hưng Yên - Thái Bình

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hà Nội - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hà Nội - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Product Company - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên, biên dịch tiếng Anh

Cong ty TNHH Shin Sung - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên - phiên dịch tiếng Anh - Trung

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP Phat Trien TUNA Viet Nam - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Anh - Trung

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Product Company - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Product Company - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH XNK Vinh Loi quoc te - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Anh

Cong ty Co phan det may Nam Thanh - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Hàn [ Very Attractive Salary ]

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>