292  

việc làm thong dich tieng han tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật - Tiếng Nhật N2

Hưng Yên

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật - Tiếng Nhật N2

Hưng Yên

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Hưng Yên

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Acecook - Hưng Yên

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Cong Ty CP Acecook Viet Nam - Hưng Yên

Tuyển thông dịch viên

Hưng Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn Xưởng QC

Hưng Yên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Hưng Yên

Cần Tuyển Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội - Hưng Yên - 500-1.000 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Dịch Ngoại Thương Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Làm Việc Tại Hưng Yên

Hưng Yên

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (tiếng Trung & Tiếng Anh)_urgent

Hưng Yên

Việc làm H394] Tuyển phiên dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 450-700 $ một tháng

Việc làm H345] Phiên dịch tiếng Nhật

Hưng Yên - 600-650 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>