244  

việc làm thong dich tieng han tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển thông dịch viên

Hưng Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Anh Tại Hưng Yên (300-500USD)

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Hàn tại Hưng Yên ( gần cầu Thanh Trì )

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên phiên dịch tiếng Hàn tại Hưng Yên ( gần cầu Thanh Trì )

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Tuyển Gấp Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung ($600-$1000)

Hà Nội - Hưng Yên - 600-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty co phan CNF Feed Viet Nam - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH STM - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Hàn ( ưu tiên nữ ) tại Hưng Yên

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật (Hưng Yên)

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên - 900 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>