227  

việc làm thong dich tieng han tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Công Trình

Tieng Viet - Hưng Yên

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Hưng Yên - 800-1.300 $ một tháng

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Cong ty HYUNDAI DEVELOPMENT - Du an xay dung Cau - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Sản Xuất

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (tiếng Trung & Tiếng Anh)_urgent

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Hàn ( ưu Tiên Nữ ) Tại Hưng Yên

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật Chuyên Ngành Xây Dựng

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Anh

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Việc làm P70] Biên phiên dịch phòng QA, tiếng Nhật N3

Hưng Yên - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Làm Việc Tại Hưng Yên

Hưng Yên

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân viên biên phiên dịch tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Công Trình

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Hưng Yên

Trợ Lý -phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>