189  

việc làm thong dich tieng han tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong Ty TNHH World Mold Tech - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty Ah Tae - Hưng Yên

NV BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Hưng Yên

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn, Tiếng Trung

Cong ty TNHH Nexplus Vina - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung - Nhật

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Core Serch - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển trợ lý Phiên dịch tiếng Trung - Công ty TNHH Phong Thành

Cong ty TNHH Phong Thanh - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Hàn

Hyundai Aluminum Vina - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 650-950 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên Dich Tiếng Hàn

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>