14898  

việc làm thong dich tieng han tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch - Thông Dịch Tiếng Hàn

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn ( Tiếng Anh )

Hà Nội - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch-Thông Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Acon-global vina - Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội - 9.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên Tiếng Hàn

Chi Nhanh Cong ty TNHH YUJIN COMPRESSOR Viet Nam - Hà Nội

Nhân Viên Phiên Dịch/ Thông Dịch Tiêng Hàn

Hà Nội

Biên, Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Hà Nội

Thông Dịch Tiếng Hàn

Hà Nội

Thông Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội

Nhân Viên Tổng Vụ Kiêm Thông Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội - 400-1.000 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

Thông Dịch, Phiên Dịch Tiếng Anh

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật (lĩnh Vực CNTT)

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn, Văn Phòng

Hà Nội

Thông Dịch Tiếng Nhật IT

Hà Nội - 650-900 $ một tháng

Tuyển Giáo viên, Thông dịch viên tiếng Nhật

Hà Nội

Công ty TNHH MTV Lai Viễn tuyển thông dịch viên tiếng Nhật

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Anh

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Thông dịch tiếng Nhật Partime

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>