17463  

việc làm thong dich tieng han tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thông dịch tiếng Hàn Quốc (làm việc tại Hà Nội)

Cong ty TNHH Van tai Kumho Samco Buslines - Hà Nội - Hàn Quốc

Thông Dịch Tiếng Nhật - Hà Nội

Hà Nội - 350-450 $ một tháng

Tuyển Giáo viên, Thông dịch viên tiếng Nhật

Hà Nội

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hàn - Samsung

Cong Ty TNHH Quan Ly Hoat Dong Ban Le Hien - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Biên, Thông Dịch Tiếng Nhật

Worklink's Client - Hà Nội - 500-700 $ một tháng

Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Ngôn ngữ (biên dịch Tiếng Anh)

Hà Nội

Thông Dịch Viên - Giảng Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật (lĩnh Vực CNTT)

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

Thông Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Chuyên Về IT (japanese Communicator)

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Chuyên Về IT (japanese Communicator)

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

Thông dịch tiếng Nhật

Hà Nội - 900 $ một tháng

【翻訳、通訳者募集】TUYỂN BIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Hà Nội

Thông dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Mua sam Khang Gia - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Maruhan - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Trang Tri Noi That Nang Moi - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cty TNHH thiet ke Duol Vina . - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>