15778  

việc làm thong dich tieng han tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Trung, làm việc cho dự án Viễn thông

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

【翻訳、通訳者募集】TUYỂN BIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Hà Nội

Thông dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Mua sam Khang Gia - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Hàn, có khả năng nói tiếng Anh khá

Cong ty TNHH Hankook Con.tab System Vina - Hà Nội

Thông dich tiếng Hàn

Cong ty tnhh golfzon networks - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Trang Tri Noi That Nang Moi - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Maruhan - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cty TNHH thiet ke Duol Vina . - Hà Nội

Thông dich viên tiếng hàn

Cong ty Han Quoc - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cần gấp 1 thông dịch viên tiếng Trung

Cong ty co phan giao duc va dao tao quoc - Hà Nội

Tuyển gấp thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty Co Phan Dao tao va kinh doanh BDS - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH Saehwa Bando Vina - Hà Nội

Cần gấp 1 thông dịch viên tiếng trung

Cong ty co phan giao duc va dao tao quoc - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Hàn tại công trường

Cong ty TNHH P.I.Stone Viet Nam - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Hàn tại Hà Nội

Cong ty TNHH Kukbo Vina - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH Trang Tri Noi That Nang Moi - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn làm việc tại Hà Nội

Cong ty TNHH Next Life Viet Nam - NVN - Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật (lĩnh Vực CNTT)

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>