22818  

việc làm thong dich tieng han tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật (lĩnh Vực CNTT)

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

Tuyển Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

Thông Dịch Tiếng Hàn

Hà Nội

Thông Phiên Dịch Tiếng Hoa (Hà Nội)

CareerLink's Client - Hà Nội

Tuyển thông dịch viên tiếng Hàn

Hà Nội - 400 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc (Bắc Ninh + Hà Nội)

Hà Nội - Bắc Ninh

Cần thông dịch tiếng Hàn, làm việc tại HN

Hà Nội - 8.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Chuyên Về IT (japanese Communicator)

Hà Nội

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

Tuyển thông dịch viên tiếng Hàn

Hà Nội

Thông báo tuyển cộng tác viên dịch thuật Tiếng Anh

Hà Nội - 3.500.000₫ một tháng

Tuyển gấp thông dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Thông báo tuyển cộng tác viên dịch thuật Tiếng Anh

Hà Nội

Cần gấp thông dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

Thông dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>