15443  

việc làm thong dich tieng han tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thông dịch tiếng Nhật

Hà Nội - 900 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

Thông Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội

Thông Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội

Thông - Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội

Thông Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật/ Japa

Hà Nội

Thông dịch viên Tiếng Nhật

Hà Nội

Phiên dịch tiếng Trung, làm việc cho dự án Viễn thông

Hà Nội

【翻訳、通訳者募集】TUYỂN BIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Hà Nội

Thông dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Mua sam Khang Gia - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Hàn, có khả năng nói tiếng Anh khá

Cong ty TNHH Hankook Con.tab System Vina - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cty TNHH thiet ke Duol Vina . - Hà Nội

Cần gấp 1 thông dịch viên tiếng trung

Cong ty co phan giao duc va dao tao quoc - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Hàn làm việc tại Hà Nội

Cong ty TNHH Next Life Viet Nam - NVN - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Hàn tại Hà Nội

Cong ty TNHH Kukbo Vina - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH Trang Tri Noi That Nang Moi - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH Saehwa Bando Vina - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Maruhan - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dich tiếng Hàn

Cong ty tnhh golfzon networks - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>