13221  

việc làm thong dich tieng han tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NV Phiên Dịch Tiếng Nhật Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin

CONG TY TNHH MRS - Nhat Ban - Hà Nội

NV Phiên Dịch Tiếng Nhật Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin

CONG TY TNHH MRS - Nhat Ban - Hà Nội

NV Phiên Dịch Tiếng Nhật Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin

Hà Nội

Thông Dịch, Phiên Dịch Tiếng Anh

Hà Nội

Nhân Viên Giao Dịch (thông Thạo Tiếng Trung)

Hà Nội

Tuyển Thông dịch tiếng Nhật Partime

Hà Nội

【通訳者募集】TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Hà Nội

Phiên dịch - thông dịch tiếng Hàn

Hà Nội - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

【翻訳、通訳者募集】TUYỂN BIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Hà Nội

【通訳者募集】TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Kỹ Thuật Viên Dịch Vụ Mạng - Internet Tại Hà Nội

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Hà Nội - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Thanh Tra Chất Lượng Dịch Vụ Viễn Thông (QC) Tại Hà Nội

Hà Nội

Quản Lý Dự Án Dịch Vụ Viễn Thông

Hà Nội

2 Chuyên Viên Dự Án, Kinh Doanh ( Dịch Vụ Viễn Thông )

Hà Nội

Chuyên Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông

Hà Nội

Nhân Viên Kin Doanh Làm Dịch Vụ Viễn Thông

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giao Dịch Viên Làm Việc Tại Cửa Hàng Viễn Thông Di Động ở Hà Nội

Hà Nội - 3.500.000-4.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Ứng Hoà

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Dịch Vụ Viễn Thông

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>