17598  

việc làm thong dich tieng han tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thông dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Mua sam Khang Gia - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Hàn, có khả năng nói tiếng Anh khá

Cong ty TNHH Hankook Con.tab System Vina - Hà Nội

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Trang Tri Noi That Nang Moi - Hà Nội

Tuyển gấp thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty Co Phan Dao tao va kinh doanh BDS - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cần gấp 1 thông dịch viên tiếng Trung

Cong ty co phan giao duc va dao tao quoc - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH Trang Tri Noi That Nang Moi - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn tại Hà Nội

Cong ty TNHH Kukbo Vina - Hà Nội

Thông dich tiếng Hàn

Cong ty tnhh golfzon networks - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cty TNHH thiet ke Duol Vina . - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Hàn tại công trường

Cong ty TNHH P.I.Stone Viet Nam - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Maruhan - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn làm việc tại Hà Nội

Cong ty TNHH Next Life Viet Nam - NVN - Hà Nội

Cần gấp 1 thông dịch viên tiếng trung

Cong ty co phan giao duc va dao tao quoc - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH Saehwa Bando Vina - Hà Nội

Thông dich viên tiếng hàn

Cong ty Han Quoc - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Chuyên Về IT (japanese Communicator)

Hà Nội

Thông dịch Tiếng Hàn 22

Anima Skin Comestic - Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật (lĩnh Vực CNTT)

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>