28594  

việc làm thong dich tieng han

  

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Xay Dung - Thuong Mai - Dich - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

Thông dịch tiếng Nhật IT (600 usd - 900 usd)

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa (Phổ Thông)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH Woosun Electric va Xay dung Vi Na - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH Quoc Viet Han - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Thông dịch tiếng hàn

Cong ty TNHH Nextlife Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

TUYỂN GẤP THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh

TUYỂN GẤP THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật N2 (Khiêm Nhiệm Lập Kế Hoạch)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Việt Nam

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật (8 vị trí)

Tp Hồ Chí Minh - 800-1.000 $ một tháng

Nhân viên thông dịch tiếng Anh

CONG TY TNHH SAO THANG BAY VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>