48145  

việc làm thong dich tieng han

  

Thông dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH truyen thong Suc song moi - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Vien Thong Vinh Vien - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Nhật 29

Cong Ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai Hit - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dich Thuat Thien Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Thông dich viên tiếng Hàn

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Dau Tu Thien - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

CONG TY TNHH HANJUTECH VINA - Việt Nam

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn Tại Ninh Bình

Ninh Bình

Thông Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH DAEWON CHEMICAL VINA - Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Kiêm Thông Phiên Dịch (Tiếng Trung)

Đồng Nai - 500 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch tiếng anh tiếng hoa 29

CTY TNHH THUC NGHIEP DET KANG NA VIET NAM - Tiền Giang

Thông dịch tiếng Anh 27

Cong ty TNHH Anh Vu Hoang - Bình Dương

Thông Dịch Tiếng Nhật (N2) 27

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Bình Dương

Thông Dịch Tiếng Nhật (N2)

CareerLink's Client - Việt Nam

Thông Dịch Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>