68651  

việc làm thong dich tieng han

  

Thông dịch viên Tiếng Hoa 08

Cong ty Co phan San xuat dich vu lam dep - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

CTY TNHH CAP DIEN VA HE THONG LS VIET NAM - Việt Nam

Thông dịch tiếng Trung 15

Cong ty TNHH Lien doanh Golden Saigon Plaza - Tp Hồ Chí Minh

【通訳者募集】TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI TPHCM

Tp Hồ Chí Minh

Thông Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật và Người Phụ Trách (日本語通訳&日本語インストラクター募集)

Fois Vietnam - Tp Hồ Chí Minh

Thư kí kiêm thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 500-1.000 $ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất (Bình Dương) 11

CareerLink's Client - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

CONG TY THUONG MAI QUOC TE & TU VAN DIA - Việt Nam

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất (Bình Dương)

CareerLink's Client - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Nhật

Việt Nam

【アシスタント通訳者募集】TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG KIÊM THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai

Thông Dich Viên Tiếng Anh

Việt Nam

Thông Dich Viên Tiếng Anh

Việt Nam

Tuyển Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Nhật

Việt Nam

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Cong Ty TNHH Kotop Vina - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>