29646  

việc làm thong dich tieng han

  

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Xay Dung - Thuong Mai - Dich - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch tiếng nhật phòng hành chánh

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật (Công Ty Mới)

Long An - 500-700 $ một tháng

Nhân viên thông dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng hàn

CONG TY TNHH SX - TM - DV DAI SUNG - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 500-1.000 $ một tháng

Thông Dịch Tiếng Hàn

Kumho, South Hamgyong - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Nhật chuyên về it 28

Cong Ty TNHH ANS Asia - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Nhật chuyên về it

Cong Ty TNHH ANS Asia - Hà Nội

Thông Dịch Sản Xuất (Tiếng Nhật)

SAIGON PRECISION COMPANY LTD. (Misumi Group Inc) - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Sản Xuất (Tiếng Nhật)

Việt Nam

Thông Dịch Viên Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Đồng Nai

Thông Dịch Viên IT Tiếng Nhật (it Japanese Communicator)

Hà Nội

Xây dựng - Thông Dịch Viên Tiếng Anh / Tiếng Trung Kiêm Trợ Lý Giám Đốc

CONG TY CO PHAN D&D - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển dụng Nữ Thông dịch tiếng Nhật

Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng hàn

Cong Ty TNHH SINH SUNG - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Korean Interpreter - Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>