33712  

việc làm thong dich tieng han

  

Nhân sự - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

DNTN Dich vu HUONG SON - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

DNTN Dich vu HUONG SON - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai

Vị trí tuyển dụng Thông Dịch Viên Tiếng Hàn ngày30/11/2015

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

J228 ] Thông phiên dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 300-400 $ một tháng

J1539 ] Thông/ Phiên dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 400-600 $ một tháng

J1237 ] Thông dịch tiếng Nhật kiêm tổng vụ

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

J1507 ] Thông dịch viên tiếng Nhật

Đồng Nai - 400-1.200 $ một tháng

J1321 ] Thông dịch viên y tế tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 700-900 $ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

J99 ] Quản lý sản xuất kiêm thông phiên dịch tiếng Nhật (Bình Định)

Bình Định - 500-800 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

ELand Vietnam Corp. Ltd - Bình Dương

J168 ] Nhân viên hành chính (kiêm thông phiên dịch tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh - 300-450 $ một tháng

J1379 ] Thông dịch tiếng Anh, tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 800-1.000 $ một tháng

J13 ] Thông dịch viên IT tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

ELand Vietnam Corp. Ltd - Bình Dương

J185 ] Thông phiên dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 250-300 $ một tháng

J1393 ] Thông dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 450-600 $ một tháng

J159 ] Thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 500-1.000 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>