21981  

việc làm thong dich tieng han

  

Thông Dịch Tiếng Trung

Tây Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng anh

Cong Ty TNHH Nguyen Viet Tien - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

J1446 ] Thông dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 400-500 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Anh - Tiếng Trung

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Sản Xuất (Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Anh - Tiếng Trung

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

FIVE STAR - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Sản Xuất (Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Trung

CONG TY TNHH GAIN LUCKY (VIET NAM) - Tây Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong Ty TNHH Thuy My Tu Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Cong Ty TNHH Tui Xach Simone Viet Nam - Long An

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Cong Ty TNHH Tui Xach Simone Viet Nam - Long An

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Cong Ty TNHH Tui Xach Simone Viet Nam - Long An

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

ELand Vietnam Corp. Ltd - Bình Dương

Thông Dịch Sản Xuất (Tiếng Nhật) 30

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>