32705  

việc làm thong dich tieng han

  

Xây dựng - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Xay Dung Thuong Mai Dich Vu Hong - Bình Dương

Tuyển Gấp Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiêng Hàn

Quảng Nam

Thông dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH DAECHANG VINA - Tiền Giang

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Thư Ký Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn

CONG TY TNHH ACE WORLD VINA - Bình Dương - 10.000.000₫ một tháng

Trợ lý/ Thông dịch tiếng Hàn và Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Công ty TNHH MTV Lai Viễn tuyển thông dịch viên tiếng Nhật

Hà Nội

Nhân viên thông dịch tiếng Nhật

ICONIC - Hà Nội

Công ty TNHH MTV Lai Viễn tuyển thông dịch viên tiếng Nhật

Hà Nội

Tuyển tổng vụ kiêm thông phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 300 $ một tháng

Thông dịch viên tiếng hàn

Cong ty TNHH Dooil TPS Vina - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Trung

CP DT TM XNK Hong Hung - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Samjin Vina Co., Ltd - Tp Hồ Chí Minh - 300-500 $ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty Co phan Dau tu Sai Gon Gia Tri - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc (Nhà Máy)

Sewoon Medical Vina Co.,Ltd - Bình Dương

Phiên dịch tiếng Trung (tiếng Hoa phổ thông)

CONG TY TNHH KAO SHENG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>