36774  

việc làm thong dich tieng han

  

Thông Dịch Kỹ Thuật - Không Cần Kinh Nghiệm (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Bình Dương

Thông Dịch Kiêm Trợ Lý Cho Sếp Nhật (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch - Biên Dịch Tiếng Nhật (Game Design)

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch - Biên Dịch Tiếng Nhật (Game Design)

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bà Rịa - Vũng Tàu - 500-700 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Khánh Hòa

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật (Hiện Trường Sản Xuất)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật (Hiện Trường Sản Xuất)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Cho Bộ Phận Sản Xuất (Tiếng Hàn / Trung / Nhật)

Bình Dương

Thông Dịch Viên Cho Bộ Phận Sản Xuất (Tiếng Hàn / Trung / Nhật)

Bình Dương

Korean Interpreter (Thông Dịch Viên Tiếng Hàn)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn- Lương 10 Triệu

Hà Nội

Nhân Viên Thông Dịch - Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau va Thuong Mai Kim - Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau va Thuong Mai Kim - Hà Nội

Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>