19  

việc làm thong bao tuyen dung tại Long Xuyên

  

Tuyển Dụng Trình Dược Viên Long Xuyên

Long Xuyên

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Qa) - Fpt Telecom An Giang

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Long Xuyên

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Qa) - Fpt Telecom An Giang

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Long Xuyên

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Laptop Tại Long Xuyên

Long Xuyên

Giải trí/Vui chơi - Team Leader (Nữ) Làm Việc Tại Tp Long Xuyên

CTY TNHH MTV XNK BAO NHI - Long Xuyên

QUẢN LÝ/ GIÁM SÁT SIÊU THỊ [LONG XUYÊN - LONG AN]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Long An - Long Xuyên

Chăm sóc khách hàng - Giao Dịch Viên - Fpt Telecom An Giang

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Long Xuyên

Giám Sát Bán Hàng - Long Xuyên, Châu Đốc, Cao Lãnh

Cong ty Trach nhiem huu han AQUA - Cao Lãnh - Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Long Xuyên, Châu Đốc, Cao Lãnh

Cao Lãnh - Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Long Xuyên, Châu Đốc, Cao Lãnh

Cao Lãnh - Long Xuyên

Nhân Viên Thủ Kho Dsd (làm Việc Tại Tp. Long Xuyên)

Long Xuyên

Nhân Viên Bán Hàng nơi làm việc Long Xuyên - FPT Telecom An Giang

FPT Telecom - Long Xuyên

Nhân Viên Bán Hàng nơi làm việc Long Xuyên - FPT Telecom An Giang

FPT Telecom - Long Xuyên

Nhân Viên Thu Cước nơi làm việc tại Long Xuyên - FPT Telecom An Giang

FPT Telecom - Long Xuyên

QUẢN LÝ/ GIÁM SÁT SIÊU THỊ [LONG XUYÊN - LONG AN]

Long An - Long Xuyên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ/ GIÁM SÁT SIÊU THỊ [LONG XUYÊN - LONG AN]

Long An - Long Xuyên

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Long Xuyên

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Long Xuyên

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA) - FPT Telecom An Giang

Long Xuyên