26  

việc làm thong bao tuyen dung tại Long Xuyên

  

FPT Telecom An Giang Tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh

Long Xuyên

Nhân Viên Kinh Doanh

Long Xuyên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thư Ký

Thái Bình - Long Xuyên - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Long Xuyên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Thị Trường

Long Xuyên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Chi Nhánh Long Xuyên

Long Xuyên

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dầu Nhớt

Long Xuyên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn

Long Xuyên - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Long Xuyên

Nhân Viên Phục Vụ Bàn

Long Xuyên - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Long Xuyên

Nhân Viên Bán Hàng

Long Xuyên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Chi Nhánh Long Xuyên

Long Xuyên

Trưởng Phòng Kinh Doanh - FPT Telecom An Giang 04

FPT Telecom - Long Xuyên

Trưởng Phòng Kinh Doanh - FPT Telecom An Giang

FPT Telecom - Long Xuyên

Nhân Viên Thu Cước Dịch Vụ Internet tại Châu Đốc - FPT Telecom An Giang

FPT Telecom - Long Xuyên

Quản Lý Chi Nhánh Long Xuyên

Long Xuyên

Quản Lý Chi Nhánh Long Xuyên 18

Cong Ty TNHH My Pham LG VINA - Long Xuyên

Trưởng Phòng Kinh Doanh - FPT Telecom An Giang 17

FPT Telecom - Long Xuyên

Quản Lý Chi Nhánh Long Xuyên

Cong Ty TNHH My Pham LG VINA - Long Xuyên

trang:     1 | 2    >>