147180  

việc làm thoi

  

Quản lý chuỗi shop thời trang

Shop thoi trang BT THUOC cong ty TNHH Denetec - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng shop thời trang

Shop thoi trang BT THUOC cong ty TNHH Denetec - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cửa hàng trưởng - bán hàng (thời trang công sở)

Thoi Trang Cong So - LAMER - Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng Shop Thời Trang

Shop thoi trang Nemo Mama - Tp Hồ Chí Minh - 2.500.000₫ một tháng

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Thời Trang

Cong ty TNHH Thoi trang AZ Mien Bac - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi Trang Ngoc My - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế thời trang công sở

CONG TY CO PHAN KET NOI THOI TRANG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ may mẫu hàng thời trang công sở

Cong ty CP thiet ke thoi trang Thanh Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa đồ thời trang

Cong Ty Co phan Thoi trang NEM - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên viên thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi Trang Ngoc My - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi Trang Ngoc My - Tp Hồ Chí Minh

Cộng tác viên bán thời trang

Thoi trang Mirro - Hà Nội

Nhân viên Thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi Trang Ngoc My - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh - thời trang

Thoi trang Yoshino - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nữ nhân viên bán hàng, tư vấn thời trang

Cong ty TNHH thoi trang Thu Han - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh - sale( thời trang)

Thoi trang Yoshino - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng, tư vấn thời trang

Cong ty TNHH thoi trang Thu Han - Hà Nội

Nhân viên thiết kế, tư vấn thời trang

Cong ty TNHH thoi trang Thu Han - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang , vẽ mẫu

Cong ty CP thiet ke thoi trang Thanh Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa đồ thời trang

Cong Ty Co phan Thoi trang NEM - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>