113540  

việc làm thoi

  

Nhân viên thiết kế thời trang

Thoi trang Kelly Bui - Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng (Thời Trang Cao Cấp)

Cong Ty TNHH Thoi Trang Va My Pham Duy Anh - Hà Nội

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang Cao Cấp/ Store Manager

Cong Ty TNHH Thoi Trang Va My Pham Duy Anh - Hà Nội

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang Cao Cấp/ Store Manager

Cong Ty TNHH Thoi Trang Va My Pham Duy Anh - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi trang Odessa - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng (Thời Trang Cao Cấp)

Cong Ty TNHH Thoi Trang Va My Pham Duy Anh - Hà Nội

Nhân viên bán hàng thời trang

Cong Ty Co phan Thoi trang NEM - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang Cao Cấp/ Store Manager

Cong Ty TNHH Thoi Trang Va My Pham Duy Anh - Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng (Thời Trang Cao Cấp)

Cong Ty TNHH Thoi Trang Va My Pham Duy Anh - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang

Thoi trang Dam bau Belly - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi trang HA - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Thợ rập, thợ may hàng thời trang cao cấp

Cong ty thiet ke thoi trang DANDELION - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thời Trang

Cong Ty Thoi Trang Cong So FORMAT - Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Thời Trang

Cong Ty Thoi Trang Cong So FORMAT - Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Thời Trang

Cong Ty Thoi Trang Cong So FORMAT - Hà Nội

Nhân viên phát triển đại lý cho công ty thời trang cao cấp

Cong ty TNHH Thoi trang HA - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn bán hàng thời trang

Cong ty TNHH Thoi Trang ANT - Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản lý cửa hàng thời trang

Cong ty TNHH YaMe VN (Thuong hieu thoi trang Yame) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi trang Yen Thy - Hà Nội

Nhân viên Thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi trang Yen Thy - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>