299070  

việc làm thoi

  

Nhân viên bán hàng thời trang tại Hà Nội

Cong ty TNHH Tan Ha Sang (Thoi trang HASA) - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thời trang

Cong ty CP thoi trang quoc te Pacoo Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên bán hàng thời trang tại Hà Nội

Cong ty TNHH Tan Ha Sang (Thoi trang HASA) - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thời trang

Cong ty CP thoi trang quoc te Pacoo Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên bán hàng thời trang tại Hà Nội 22

Cong ty TNHH Tan Ha Sang (Thoi trang HASA) - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cán bộ nhân viên showroom thời trang 21

Thoi trang Kelly Bui - Quảng Ninh

Nhân viên Kinh doanh thời trang 21

Cong ty Co phan Xuat Nhap Khau thoi trang Quoc - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng thời trang

Cong ty CP TMDV TV TK Thoi Trang Viet - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh thời trang

Cong ty CP thoi trang quoc te Pacoo Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên bán hàng thời trang 21

Cong ty CP TMDV TV TK Thoi Trang Viet - Hà Nội

Nhân viên bán hàng thời trang

Cong ty CP TMDV TV TK Thoi Trang Viet - Hà Nội

Dệt may - Quản Lý Hệ Thống Shop Thời Trang

Cong ty Thoi trang Mot Quoc Te - Việt Nam

Nhân viên kinh doanh thời trang

Cong ty CP thoi trang quoc te Pacoo Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên bán hàng thời trang nam

Cong Ty TNHH Thoi trang nam - Hà Nội

Nhân viên bán hàng thời trang nam

Cong Ty TNHH Thoi trang nam - Hà Nội

Nhân viên bán hàng thời trang nam

Cong Ty TNHH Thoi trang nam - Hà Nội

Nhân viên bán hàng thời trang nam

Cong Ty TNHH Thoi trang nam - Hà Nội

Nhân viên bán hàng thời trang nam

Cong Ty TNHH Thoi trang nam - Hà Nội

Nhân viên bán hàng thời trang nam

Cong Ty TNHH Thoi trang nam - Hà Nội

Nhân viên bán hàng thời trang nam

Cong Ty TNHH Thoi trang nam - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>