13509  

việc làm tho tien

  

Thợ tiện 22

CONG TY TNHH KY THUAT BANG TAI TRUONG THO - Tp Hồ Chí Minh

Thợ đứng máy phay, máy tiện cơ

Cong Ty TNHH TM SX XNK An Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Thợ đứng máy phay, máy tiện cơ

Cong Ty TNHH TM SX XNK An Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển gấp thợ cơ khí Hàn, Tiện, Phay

Việt Nam

Thợ tiện ( cơ)

Cong ty TNHH Nam Dung - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ phay - thợ tiện-Thợ cơ khí

CO KHI CHE TAO MAY KHANHNAM - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ đứng máy phay, máy tiện cơ

Cong Ty TNHH TM SX XNK An Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Thợ đứng máy phay, máy tiện cơ

Cong Ty TNHH TM SX XNK An Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Thợ tiện ( cơ)

Cong ty TNHH Nam Dung - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ đứng máy phay, máy tiện cơ

Cong Ty TNHH TM SX XNK An Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Thợ đứng máy phay, máy tiện cơ

Cong Ty TNHH TM SX XNK An Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Thợ tiện ( cơ)

Cong ty TNHH Nam Dung - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ tiện ( cơ)

Cong ty TNHH Nam Dung - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ đứng máy phay, máy tiện cơ

Cong Ty TNHH TM SX XNK An Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Thợ tiện

Cong ty CP ky thuat va cong nghe Viet Nam - Hà Nội

Thợ đứng máy phay, máy tiện cơ

Cong Ty TNHH TM SX XNK An Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Thợ tiện

Cong ty CP ky thuat va cong nghe Viet Nam - Hà Nội

Thợ tiện

Cong ty CP ky thuat va cong nghe Viet Nam - Hà Nội

Thợ tiện ( cơ)

Cong ty TNHH Nam Dung - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ đứng máy phay, máy tiện cơ

Cong Ty TNHH TM SX XNK An Phuc - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>