13799  

việc làm tho tien

  

Thợ hàn, thợ tiện lương cao 06

Cong ty TNHH ky thuat bang tai Truong Tho - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn, thợ tiện lương cao

CONG TY TNHH KY THUAT BANG TAI TRUONG THO - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn, thợ tiện

CONG TY TNHH KY THUAT BANG TAI TRUONG THO - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ tiện

Cong TNHH Buoc Tien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Hàn - Tiện Cơ Khí

CONG TY TNHH MAY LOC NUOC TRUONG TIEN - Tp Hồ Chí Minh

Thợ tiện

Cong ty TNHH MTV TM Co khi Tien Dat - Nam Định

Thợ tiện , phay cnc

Tien CNC Kim Quang - Tp Hồ Chí Minh

Thợ phay/ thợ tiện

CONG TY TNHH THEP XD VA LUOI HAN TOAN TAM - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thơ tiện 30

Cong ty TNHH SX-TM-DV Qui Phuc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ tiện, thợ phay, thợ nguội 30

Cong ty Co phan thiet bi cau truc Viet Nhat - Phan Thiết - Hải Dương

Cần Tuyển Gấp Thợ Hàn Và Thợ Tiện

Hà Nội

Thợ tiện, thợ phay. 28

Cong ty co phan ky thuat va cong nghiep Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiện, thợ tiện, 28

Cong ty co phan ky thuat va cong nghiep Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cần Tuyển Gấp Thợ Hàn Và Thợ Tiện

Hà Nội

Thợ tiện cơ, phay cơ, gia công cơ khí 28

Cong ty co phan ky thuat va cong nghiep Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ tiện cơ, phay cơ. 27

Cong ty co phan ky thuat va cong nghiep Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ tiện cơ, phay cơ, 28

Cong ty co phan ky thuat va cong nghiep Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiện, thợ tiện. 28

Cong ty co phan ky thuat va cong nghiep Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Thợ Tiện

Hà Nội

Tuyển Thợ Tiện Và Thợ Hàn

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>