22  

việc làm tho dien tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ đồng

Chi Nhanh Khu Vuc Bac Bo - Cong Ty Co - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ máy, gầm

Chi Nhanh Khu Vuc Bac Bo - Cong Ty Co - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ đồng/Thợ sơn

Chi Nhanh Khu Vuc Bac Bo - Cong Ty Co - Vĩnh Phúc - 10.000.000₫ một tháng

Đại Lý Bảo Hiểm Nhân Thọ - NV Kinh Doanh

Vĩnh Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thức ăn chăn nuôi thú y

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh B2B lương 7 triệu - 10 triệu

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán viên

Chi Nhanh Khu Vuc Bac Bo - Cong Ty Co - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy phay cơ

Cong ty TNHH Cong nghiep Tri Cuong - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường lĩnh vực ô tô

Cong ty Co phan Dau tu O to Bac Thu - Vĩnh Phúc

Nhân viên vận hành máy bế hộp

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

CONG TY CO PHAN LIEN DOANH DAU TU QUOC TE - Vĩnh Phúc - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phân bón

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phân bón

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

H1058 ] Purchasing Supervisor

Vĩnh Phúc - 500-600 $ một tháng

Purchasing Supervisor

Vĩnh Phúc

Cố vấn dịch vụ - Xưởng DVPT

Chi Nhanh Khu Vuc Bac Bo - Cong Ty Co - Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2    >>