313  

việc làm tho dien tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ Điện Dân Dụng - Ô Tô

Hải Phòng

Thợ Điện Dân Dụng - Ô Tô

Hải Phòng

Thợ Điện

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ Điện

Hải Phòng

Thợ Sửa Chữa Điện, Cơ Khí

Hải Phòng

Thợ Điện

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, Thợ điện, điện tử điện công nghiệp

Hải Phòng

Thợ điện tử công nghiệp

Hải Phòng

Thợ điện

Hải Phòng - 5.000.000-8.500.000₫ một tháng

Thợ điện

Hải Phòng - 5.000.000-8.500.000₫ một tháng

Thợ điện

Hải Phòng - 5.000.000-8.500.000₫ một tháng

Thợ điện

Hải Phòng

Thợ Hàn

Hải Phòng

Thợ Thêu Vi Tính

Hải Phòng - 2.000.000₫ một tháng

Thợ Lắp

Hải Phòng

Thợ Lắp

Hải Phòng

Nhân Viên Thợ Sơn

Hải Phòng

Thợ Hàn

Hải Phòng

Thợ Sơn

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Bảo Trì Hệ Thống Kho Xưởng

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>