14139  

việc làm tho dien

  

Thợ điện

CONG TY TNHH KY THUAT BANG TAI TRUONG THO - Tp Hồ Chí Minh

Thợ điện - nước thi công công trình 06

Cong ty co phan xay lap thuong mai co dien - Gia Lai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ điện nước 30

Cong ty TNHH Dien Nuoc Tien Dat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn điện, phụ hàn, LDPT 05

Cty TNHH Dien Tu Vien Thong Va Xay Dung Phu - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ điện lạnh có tay nghề giỏi tại Hà Nội

Dien lanh Quang Trung - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ điện công trường 24

Cong ty TNHH Thiet bi may moc Phuc Dien - Hà Nội

Thợ điện công trình. 24

Cong ty TNHH Thiet bi may moc Phuc Dien - Hà Nội

Thợ điện, nước thi công công trình 25

Cong ty co phan xay lap thuong mai co dien - Gia Lai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ điện công trường. 24

Cong ty TNHH Thiet bi may moc Phuc Dien - Hà Nội

Thợ điện tại công trình

Cong ty TNHH Thiet bi may moc Phuc Dien - Việt Nam

Thợ điện tại công trình 24

Cong ty TNHH Thiet bi may moc Phuc Dien - Hà Nội

Thợ kỹ thuật điện

Don vi thi cong cong trinh dien va trang tri - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ kỹ thuật điện 22

Don vi thi cong cong trinh dien va trang tri - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ điện 21

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật điện, thợ điện 21

Cong ty TNHH cong nghiep dien Tran Le - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ điện, thợ phụ 18

Cong Ty TNHH Xay Dung Co Dien KIWA - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Hành Điện Lạnh Chi Nhánh Mỹ Tho

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Mỹ Tho

Thợ điện lạnh chính phụ thu nhập từ 3 - 10 triệu

Trung Tam Dien Lanh Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giám sát thợ điện lạnh

Cong ty dien lanh Trong Tin - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ điện tử, điện lạnh 17

Trung Tam Dien Lanh Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>