14276  

việc làm tho co khi

  

Thợ Cơ Khí + Lao Động Phổ Thông

Cong ty TNHH Co Khi Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, thợ tiện, thợ nguội

Cong ty Co khi nhua Binh Thuan - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ

CT TNHH MTV CO KHI XAY DUNG STC - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Tiện

CONG TY TNHH KY THUAT BANG TAI TRUONG THO - Vinh

Thợ Cơ Khí

CONG TY TNHH GIANG NINH PHU THO - Phú Thọ

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kinh Doanh Ô Tô - Cần Thơ

CHI NHANH AN GIANG - CONG TY CO PHAN OTO - Cần Thơ - 7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kinh Doanh Ô Tô - Cần Thơ

CHI NHANH TAY DO - CONG TY CO PHAN OTO - Cần Thơ - 6.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Hàn

Cong ty co phan ha tang Viet Nam - Việt Nam

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Máy, Thợ Sửa Chữa Xe Máy Cơ Giới

Cong ty Co phan Dau tu va Phat trien Ha - Long An - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Phụ Sửa Chữa Ô Tô

Cong Ty Co Phan Van Tai Va Dich Vu Du - Phú Thọ

Thợ Cơ Khí

Con ty co phan Thiet Bi Viet A - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Thợ Phụ Điện Nước Và Cơ Khí

Cong ty co phan ky thuat Dong Lam - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Hàn

Cong ty co phan ky thuat Dong Lam - Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh

Thợ cơ khí

Cong ty co phan Scooter Viet - Hà Nội

Xây dựng - Thợ Phụ Điện Nước Và Cơ Khí

Cong ty co phan ky thuat Dong Lam - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Cơ Khí Thợ Hàn

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Long An

Thợ Cơ khí - Điện

Cty Co phan VTTH & Phan bon Hoa sinh - Tp Hồ Chí Minh

Thợ cơ khí

Cong ty co phan ScooterViet - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Hàn Cơ Khí

CONG TY CO PHAN TO HOP SADO - Biên Hòa

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Hàn Cơ Khí

CONG TY CO PHAN TO HOP SADO - Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>