10422  

việc làm tho co khi

  

Nhân viên cơ khí, thợ hàn 02

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn - gia công cơ khí lương từ 6-10 triệu 02

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, hàn 02

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn, cơ khí 02

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn, cơ khí. 02

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí - thợ hàn 02

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân hàn, thợ cơ khí 29

Cong ty TNHH Thuong mai, Co khi va Xay dung - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật cơ khí - thợ hàn

Cong ty TNHH Co khi xay dung va chuyen giao - Thanh Hóa

Thợ cơ khí, thợ hàn 27

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật cơ khí - thợ hàn 26

Cong ty TNHH Co khi xay dung va chuyen giao - Thanh Hóa

Thợ cơ khí, thợ sơn 19

Cong ty TNHH co Khi XD va TM Ngan Pho - Bắc Ninh

Thợ cơ khí

Cong ty co khi xay dung Nam Loan - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, thợ tiện, thợ nguội

Cong ty Co khi nhua Binh Thuan - Hà Nội

Thợ hàn, cơ khí

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, hàn

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí

Cong ty co phan co khi va xay dung Phuong - Hà Nội

Thợ hàn cơ khí

CONG TY TNHH CO KHI XAY DUNG HOANG MINH - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí và thợ hàn

Cong ty TNHH MTV Co khi Xay dung STC - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn, cơ khí

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ khí, thợ hàn lương 6-8 triệu

Xuong co khi Hung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>