19681  

việc làm tho co khi

  

can tuyen tho han co khi

CONG TY CO KHI DUC LUNG LINH - Quảng Ninh - 10.000.000₫ một tháng

can tuyen tho han co khi

CONG TY CO KHI DUC LUNG LINH - Quảng Ninh - 10.000.000₫ một tháng

can tuyen tho han co khi

CONG TY CO KHI DUC LUNG LINH - Quảng Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Học Việc - Đào Tạo Thợ Cơ Khí

Cong ty TNHH Co khi DUY KHANH - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Học Việc - Đào Tạo Thợ Cơ Khí

Cong ty TNHH Co khi DUY KHANH - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Tiện

Cong ty TNHH SX TM co khi Hong Chau - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Thợ Cơ Khí

Cong ty TNHH Cong nghe va Thiet bi Khi Viet - Tp Hồ Chí Minh

Dầu khí/Địa chất - Tuyển Thợ Cơ Khí

Cong ty TNHH Cong nghe va Thiet bi Khi Viet - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Cơ Khí (Thợ Hàn)

Cong Ty Co Phan An Bao - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - [ Gò Vấp] Thợ Cơ Khí

Cong ty Co phan in bao bi Dat Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Thợ Khuôn Và Nhân Viên Cơ Khí

Cong Ty Co Phan Co Dien Nang Luong Tan Phu - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Điện Ô Tô

Cong Ty Co Phan Binh Vinh - Đà Nẵng - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Thợ Cơ Khí

Cong ty Co phan Ky Thuat Anh Minh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Sản Xuất Và Thi Công Nhôm, Kính

Cong ty Co Phan Nhom Kinh & Kinh Son De - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Tiện

Cong Ty Co Phan Binh Vinh - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Điện - Điện Lạnh

CO DIEN LANH GIA NGUYEN - Ninh Thuận - Bình Thuận - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Điện Lạnh

CONG TY TNHH KY THUAT CO DIEN LANH VA XAY - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Cơ Khí

Cong ty Co phan CKP - Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Thợ Cơ Khí

Cong ty Co phan CKP - Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển Thợ Cơ Khí Lắp Máy

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>