9354  

việc làm tho co khi

  

Thợ hàn cơ khí 28

Xuong co khi The Canh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ phụ việc cơ khí tại xưởng 22

Co sỏ Co khi' xay dụng và Ma'i che di - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm sắt - cơ khí 22

Co so Gia cong Co khi Tuan Hong - Dai - Hà Giang

Thợ cơ khí chế tạo khuôn mẫu 14

Cong ty TNHH TM nhua co khi Quang Minh - Hà Nội

Công nhân cơ khí, thợ hàn 05

Cong ty TNHH Co Khi Be Ta - Tp Hồ Chí Minh

Thợ cơ khí

Cong ty co khi xay dung Nam Loan - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, thợ tiện, thợ nguội

Cong ty Co khi nhua Binh Thuan - Hà Nội

Thợ nhôm sắt - cơ khí

Co so Gia cong Co khi Tuan Hong - Dai - Hà Giang

Thợ cơ khí

Cong Ty TNHH Co Khi Chinh Xac Kim Dung - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí sửa chữa (máy xây dựng)

Cong ty TNHH Co khi Thien An - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí

Cong ty co khi thuong mai Thanh Son - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí và thợ hàn

Cong ty TNHH MTV Co khi Xay dung STC - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí

Cong ty TNHH Kinh doanh co khi Hoang Huy - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí-thợ hàn

Cong ty san xuat che tao may co khi duc - Hà Nội

Thợ cơ khí khuôn mẫu

Cong ty co phan nhua co khi khuon mau Lien - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân Cơ Khí (Thợ hàn tích) có tay nghề, lương 6 -9 triệu

Cong ty TNHH Kim Khi Ha Son - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí 01

Cong ty co phan ky thuat va cong nghiep Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí CNC

Cong ty Co phan cong nghe T-Tech Viet Nam - Hà Nội

Thợ hàn cơ khí 01

Cong ty co phan ky thuat va cong nghiep Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí CNC 01

Cong ty co phan cong nghe T-Tech Viet Nam - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>