14255  

việc làm tho co khi

  

Thợ cơ khí 25

Cong ty san xuat che tao may co khi duc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ hàn/thợ cơ khí

Cong ty TNHH MTV Co Khi Xay dung STC - Tp Hồ Chí Minh

Thợ cơ khí

Cong ty san xuat che tao may co khi duc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV Cơ khí, đứng máy CNC, Thợ hàn

Cong ty TNHH MTV Co Khi Xay dung STC - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ phay - thợ tiện-Thợ cơ khí

CO KHI CHE TAO MAY KHANHNAM - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ phay - thợ tiện-Thợ cơ khí

CO KHI CHE TAO MAY KHANHNAM - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ phay - thợ tiện-Thợ cơ khí

CO KHI CHE TAO MAY KHANHNAM - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ có khí, hàn cắt, lắp máy 08

Cong ty san xuat che tao may co khi duc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí 01

Cong Ty TNHH Co Khi Che Tao Cong Nghe Moi - Tp Hồ Chí Minh

Thợ lắp hàn và thợ phụ cơ khí 29

Cong ty TNHH Co Khi Xay Dung Hung Anh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

cần tuyển gấp kĩ sư và thợ , điện , cơ khí , hàn

Cong ty Co Khi Hai Phong - Hải Phòng

cần tuyển gấp kĩ sư và thợ , điện , cơ khí , hàn

can tuyen gap ki su va tho , dien , - Hải Phòng

cần tuyển gấp kĩ sư và thợ , điện , cơ khí , hàn

can tuyen gap ki su va tho , dien , - Hải Phòng

cần tuyển gấp kĩ sư và thợ , điện , cơ khí , hàn

can tuyen gap ki su va tho , dien , - Hải Phòng

cần tuyển gấp kĩ sư và thợ , điện , cơ khí , hàn

can tuyen gap ki su va tho , dien , - Hải Phòng

Thợ phay - thợ tiện-Thợ cơ khí 18

CO KHI CHE TAO MAY KHANHNAM - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn/thợ cơ khí 14

Cong ty TNHH MTV Co khi Xay dung STC - Tp Hồ Chí Minh

Thợ cơ khí, tiện, hàn 12

Cong ty TNHH Co Khi Be Ta - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thơ cơ khí hàn, tiện 31

Cong ty TNHH Co Khi Be Ta - Tp Hồ Chí Minh

Thợ cơ khí chế tạo 19

Cong ty TNHH SX va Thuong Mai Kim Khi Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>