8595  

việc làm tho co khi

  

THỢ HÀN CƠ KHÍ

CONG TY CO PHAN CO KHI CAU DUONG - Bắc Ninh - 5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí tiện phay

Xuong gia cong co khi Quoc Khanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí

Cong ty TNHH Co Khi Che Tao Cong Nghe Moi - Tp Hồ Chí Minh

Thợ cơ khí, thợ tiện, thợ nguội

Cong ty Co khi nhua Binh Thuan - Hà Nội

Thợ hàn, đấu đà, cắt hơi ( Kỹ sư cơ khí)

Xi nghiep Co khi Quang Trung - Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, chế tạo máy móc

Cong ty CP Co khi thuong mai Duc Nhat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ điện trong xưởng cơ khí

Cong ty co khi thuong mai Thanh Son - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí

Co khi thanh the - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí

Cong ty TNHH co khi Tien Dat - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí

Cong ty TNHH co khi chinh xac Hoang Ha - Hà Nội

Thợ cơ khí,thợ hàn,thợ phụ

Cong Ty TNHH MTV Co Khi Tung Nhat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí,thợ hàn,thợ phụ

Cong ty TNHH MTV Co Khi Hoan My - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí

Xuong san xuat co khi Nguyen Khoai - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí

CONG TY TNHH CO KHI TU DONG QUANG MINH - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH Thuong Mai va San xuat Co khi - Hà Nội

Thợ cơ khí, chế tạo máy móc

Cong ty CP Co khi thuong mai Duc Nhat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ gia công cơ khí - thợ hàn, thợ tiện, thợ phay

Cong ty TNHH MTV Co Khi Tam Ngoc Phat - Bình Dương

Thợ cơ khí

Cong ty TNHH Kinh doanh co khi Hoang Huy - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí khuôn mẫu

Cong ty co phan nhua co khi khuon mau Lien - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí/hàn

Xuong co khi Truong Thanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>