191  

việc làm thieu tại Ninh Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch Hoa ngữ

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý biết tiếng Trung, 03

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Phiên dịch tiếng hoa

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Purchasing

CORE SEARCH - Ninh Bình - 10.000.000₫ một tháng

quản lý chất lượng

CORE SEARCH - Ninh Bình - 10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Nam Định, Ninh Bình

Tap Doan Austdoor - Nam Định - Ninh Bình

Phiên dịch kiêm trợ lý tiếng trung

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Outlet Manager/Quản lý Nhà hàng

Ninh Bình

Guest Service Officer/ NV Chăm sóc Khách hàng

Ninh Bình

Phiên dịch Hoa ngữ 01

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh FIVE STAR

Hà Nội - Ninh Bình - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch kiêm trợ lý tiếng trung 30

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung 01

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý kinh doanh biết tiếng Trung. 30

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch kiêm trợ lý tiếng trung

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Thư ký giám đốc kinh doanh. 30

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên phiên dịch tiếng trung 29

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính biết tiếng Trung

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Biên phiên dịch tiếng trung

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính văn phòng, 28

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>