4725  

việc làm thiet ke thoi trang tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng phòng thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi Trang Binh Minh Baby - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng thiết kế thời trang

CONG TY TNHH THOI TRANG BINH MINH BABY - Tp Hồ Chí Minh

TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ THỜI TRANG

CONG TY TNHH THOI TRANG BINH MINH BABY - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Trưởng Phòng Thiết Kế Thời Trang

CONG TY TNHH THOI TRANG BINH MINH BABY - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Thiết kế thời trang

Cong ty thoi trang tre em Bimi - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế rập thời trang trẻ em

Xuong may thoi trang tre em - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế thời trang

Thoi Trang Lavender - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kê Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế - Thời trang 09

Cong ty TNHH Hoang Jeans - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế thời trang 09

Cong ty TNHH Hoang Jeans - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng thiết kế thời trang

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng thiết kế thời trang 05

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>