3719  

việc làm thiet ke thoi trang tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ THỜI TRANG

Tp Hồ Chí Minh

Thiết Kế Đồ Họa - Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ THỜI TRANG

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-9.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Thiết Kế Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ THỜI TRANG

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-9.000.000₫ một tháng

Thiết Kế Đồ Họa - Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển giảng viên thiết kế tạo mẫu thời trang

Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Thiết Kế Thời Trang, Cộng Tác Viên Thiết Kế Thời Trang

CONG TY TNHH TRUONG THANG - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang Trẻ Em

Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

TEPPI HOUSE - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giảng Viên Thiết Kế Tạo Mẫu Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ Thời Trang

Cong ty TNHH In vai Ky thuat so Hoa Mai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang Trẻ Em

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ Thời Trang

Cong ty TNHH In vai Ky thuat so Hoa Mai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

CONG TY TNHH MTV DV-TM DOAI PHU - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên/ Cộng Tác Viên Thiết Kế Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên/ Cộng Tác Viên Thiết Kế Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

CONG TY TNHH MTV DV-TM DOAI PHU - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>