4482  

việc làm thiet ke thoi trang tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Thiết Kế Thời Trang Đồng Phục

Cong Ty TNHH Thoi Trang Sai Gon Mot - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Cong Ty TNHH Thoi Trang Sai Gon Mot - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế thời trang

Thoi Trang Lavender - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế rập thời trang trẻ em

Xuong may thoi trang tre em - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Thiết kế thời trang

Cong ty thoi trang tre em Bimi - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thiết kế đồ họa thời trang 11

Cong Ty Co Phan Ngoi Sao Thoi Trang (Lime Orange) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh, Thiết Kế Thời Trang 25

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dệt may - Fashion Tailor Designer - Thiet Ke Vay May Thoi Trang

Vanluxi Company Limited - Tp Hồ Chí Minh - 150-300 $ một tháng

Fashion Tailor Designer - Thiet Ke Vay May Thoi Trang

Tp Hồ Chí Minh - 150-300 $ một tháng

Fashion Tailor Designer - Thiet Ke Vay May Thoi Trang

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh, Thiết Kế Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh - 200-300 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh, Thiết Kế Thời Trang

cong ty TNHH Nice Uniform - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Nhân viên thiết kế rập thời trang

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế rập thời trang

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh, Thiết Kế Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Thiết Kế Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển gấp nhân viên Thiết kế thời trang - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế thời trang

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển gấp nhân viên Thiết kế thời trang - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế thời trang

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>