4420  

việc làm thiet ke thoi trang tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng phòng thiết kế thời trang 26

Cong ty CP thoi trang quoc te Pacoo Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang

Cong ty CP thoi trang quoc te Pacoo Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang cao cấp

Cong ty CP Du Kim_Thoi trang IVYmoda - Hà Nội

Nhân viên thiết kế, tư vấn thời trang 24

Cong ty TNHH thoi trang Thu Han - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang 24

Thoi trang tre em Fasasia - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế, tư vấn thời trang

Cong ty TNHH thoi trang Thu Han - Hà Nội

Nhân viên thiết kế, tư vấn thời trang

Cong ty TNHH thoi trang Thu Han - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang nam nữ 21

Cong ty may thoi trang Mr.Hoang - Hà Nội

Nhân viên thiết kế, tư vấn thời trang 17

Cong ty TNHH thoi trang Thu Han - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang 17

Cong ty CP thoi trang quoc te Pacoo Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang

Thoi trang tre em Fasasia - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế thời trang IVY moda

Cong ty CP Du Kim_Thoi trang IVYmoda - Hà Nội

Nhân viên thiết kế - Thời trang 14

Xuong may thoi trang Nguyen Ba Hai - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang 13

Thoi trang tre em Fasasia - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế thời trang 02

Thoi trang cong so EMSPO - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế thời trang IVY moda 25

Cong ty CP Du Kim_Thoi trang IVYmoda - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang cao cấp 26

Cong ty CP Du Kim_Thoi trang IVYmoda - Hà Nội

Dệt may - Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

CONG TY TNHH 1 THANH VIEN THOI TRANG KICO - Hà Nội

Dệt may - Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Cong ty TNHH thuong mai va thoi trang Ha Anh - Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Hà Nội - Hà Đông - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>