3264  

việc làm thiet ke thoi trang tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thiết kế thời trang lương khởi điểm 6 -8tr/1 tháng

Cong ty Thoi trang MSTLISH - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Thời Trang Trên Máy

Cong ty Co phan Thoi trang Chuong - Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Thời Trang Trên Máy

Cong ty co phan thoi trang CHUONG - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế thời trang

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế thời trang

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Hà Nội

Chuyên Viên Thiết Kế Thời Trang

Hà Nội - 400-700 $ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

The Work-chic - Hà Nội

CỘNG TÁC VIÊN THIẾT KẾ THỜI TRANG

Hà Nội

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ THỜI TRANG

Hà Nội

CỘNG TÁC VIÊN THIẾT KẾ THỜI TRANG

Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ THỜI TRANG

Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Thời Trang Trên Máy

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiêt kế thời trang

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên thiết kế thời trang

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Thiết Kế Thời Trang

Hà Nội - 9.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang (01 NV Hà Nội - 03 NV Hải Dương)

Hà Nội - Hải Dương

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>