3994  

việc làm thiet ke thoi trang tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thiết kế thời trang , vẽ mẫu

Cong ty CP thiet ke thoi trang Thanh Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi trang Y Linh - Hà Nội

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang (Thiết Kế Mẫu Ảnh)

Cong Ty Co Phan Thoi Trang NEM - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế thời trang

Cong ty CP Thoi trang Kowil Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế thời trang

Thoi trang Kelly Bui - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi trang Odessa - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi trang HA - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế thời trang

Thoi trang Dam bau Belly - Hà Nội

Nhân viên Thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi trang Yen Thy - Hà Nội

Nhân viên Thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi trang Yen Thy - Hà Nội

Nhân viên Thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi trang Yen Thy - Hà Nội

Nhân viên thiết kế - thời trang

Co so san xuat kinh doanh thoi trang HK - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang

Thoi trang Dam bau Belly - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang

Cong ty CP Thoi trang Ha An - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Thiết kế thời trang trẻ em

Chi nhanh Ha Noi - Cong ty CP Thoi trang - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang

Cong ty Co phan thoi trang Bionline - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế thời trang, gia mẫu

Thoi trang H2Q - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên viên thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Dau tu va Thuong mai Trang Linh - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Dau tu va Thuong mai Trang Linh - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế thời trang

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>