9891  

việc làm thiet ke thoi trang

  

Nhân viên thiết kế thời trang , vẽ mẫu

Cong ty CP thiet ke thoi trang Thanh Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế thời trang

Cong ty TNHH YaMe VN (Thuong hieu thoi trang Yame) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế thời trang

Cong ty Co phan thoi trang Genova Viet Nam - Hà Nội

Chuyên viên thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi trang Y Linh - Hà Nội

NV thiết kế thời trang công sở nữ

Cong ty TNHH Thoi trang Y Linh - Hà Nội

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang (Thiết Kế Mẫu Ảnh)

Cong Ty Co Phan Thoi Trang NEM - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế thời trang

Cong ty CP Thoi trang Kowil Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế thời trang

Thoi trang Kelly Bui - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang

Thoi trang Dam bau Belly - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi trang Odessa - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi trang HA - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi trang Yen Thy - Hà Nội

Nhân viên Thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi trang Yen Thy - Hà Nội

Nhân viên Thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thoi trang Yen Thy - Hà Nội

Nhân viên thiết kế - thời trang

Co so san xuat kinh doanh thoi trang HK - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang

Thoi trang Dam bau Belly - Hà Nội

Nhân viên thiết kế thời trang

Cong ty CP Thoi trang Ha An - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thư ký phòng thiết kế thời trang

He thong thoi trang May Boutique - Hà Nội

Nhân viên Thiết kế thời trang trẻ em

Chi nhanh Ha Noi - Cong ty CP Thoi trang - Hà Nội

Nhân viên tư vấn, thiết kế thời trang

Cong ty TNHH thoi trang Thu Han - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>