256  

việc làm thiet ke mau tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Thiết Kế Mẫu In (Design)

Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế Mẫu In (Design)

Bình Dương

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ MẪU IN

Bình Dương

Designer - Stylist ( Nhân Viên Thiết Kế - Tạo Mẫu)

Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế Mẫu In

Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế Mẫu In (Design)

Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế Mẫu In (Design)

Bình Dương

Dệt may - Nhân Viên Thiết Kế, Ra Mẫu Thêu Vi Tính 打板師

CONG TY TNHH THEU DUONG THANG - Thủ Dầu Một

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Tạo Mẫu (Bình Dương)

Cong ty TNHH Det Pan Viet Nam - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Tạo Mẫu Bình Dương

Cong ty TNHH Det Pan Viet Nam - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật May Mẫu

Bình Dương

Trưởng Phòng Kỹ Thuật May Mẫu

Bình Dương

Chủ Quản Khuôn Mẫu

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chủ Quản Khuôn Mẫu

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Phát Triển Mẫu (Kỹ Thuật)

Bình Dương

Công Nhân Kỹ Thuật Làm Mẫu

Bình Dương

Chủ Quản Khuôn Mẫu

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chủ Quản Khuôn Mẫu

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chủ Quản Khuôn Mẫu

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc nhà máy cơ khí khuôn mẫu

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>