286  

việc làm thiet ke mau tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trưởng Phòng Thiết Kế Khuôn Mẫu

Cong ty TNHH Thiet Ke Che Tao Nhat Minh - Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế Mẫu Thêu Vi Tính (Punching)

Bình Dương

Nhân viên thiết kế rập mẫu 19

Cong ty TNHH MTV may mac Binh Duong - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa-mẫu Thêu Vi Tính

Bình Dương

Trưởng Phòng Thiết Kế Khuôn Mẫu

Bình Dương

Kỹ thuật viên làm mẫu nội thất 04

DNTN Thiet Dan - Bình Dương

Kỹ thuật viên làm mẫu nội thất

DNTN Thiet Dan - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tổ Trưởng Làm Nguội, Lắp Ráp Khuôn Mẫu

Cong ty TNHH Thiet Ke Che Tao Nhat Minh - Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tổ Trưởng Làm Nguội, Lắp Ráp Khuôn Mẫu

Cong ty TNHH Thiet Ke Che Tao Nhat Minh - Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Làm Nguội, Lắp Ráp Khuôn Mẫu

Cong ty TNHH Thiet Ke Che Tao Nhat Minh - Bình Dương

Kỹ thuật viên làm mẫu nội thất

DNTN Thiet Dan - Bình Dương

Công nhân pha màu

Bình Dương

Phó phòng bộ phận phát triển mẫu - Ngành giày (700usd)

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Hàng Mẫu

Bình Dương - 750-1.400 $ một tháng

Nhân Viên Phòng Mẫu (tiê'ng Hoa)

Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật pha phối màu

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Pha Phối Màu

Bình Dương

Nhân viên phòng mẫu gốm sứ

American Standard Vietnam Co. Ltd. - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ mộc làm hàng mẫu đồ gỗ xuất khẩu

DNTN CHE BIEN GO TRAN NGOC - Bình Dương

Nhân viên phát triển mẫu - NYPD

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>