11762  

việc làm thiet ke mau

  

Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn Mẫu Nhựa

Cong ty CP SX TM Khuon Mau Viet - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn Mẫu Nhựa

Cong ty CP SX TM Khuon Mau Viet - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn Mẫu Nhựa

Cong ty CP SX TM Khuon Mau Viet - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Thiết Kế, Tạo Mẫu Trên Bao Bì Giấy

Cong Ty TNHH Thiet Ke va In Gia Tuan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Designer - Stylist( Nhân Viên Thiết Kế - Tạo Mẫu)

Bình Dương

Nhân viên thiết kế khuôn mẫu

Việt Nam

Nhân viên thiết kế khuôn mẫu

Việt Nam

Nhân viên thiết kế khuôn mẫu ngành nhựa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Mẫu In Thêu

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế khuôn mẫu ngành nhựa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Rập Mẫu - Lectra ( Mức Lương Từ $300 - $1000)

Hà Nội - 300-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu / Lập Trình Cnc

Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Mẫu In (Design)

Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Mẫu In (Design)

Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu ( Eg)

Cong ty co phan INOTEK - Bắc Ninh

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu ( Eg)

Cong ty co phan INOTEK - Bắc Ninh

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu ( Eg)

Cong ty co phan INOTEK - Bắc Ninh

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu ( Eg)

Bắc Ninh

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>