11323  

việc làm thiet ke mau

  

Trưởng phòng thiết kế khuôn mẫu 15

Cong ty trach nhiem huu han Cong nghe khuon mau - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ tiện, nguội khuôn mẫu và đứng máy CNC, thiết kế khuôn

Cong ty trach nhiem huu han Cong nghe khuon mau - Hà Nội

Trưởng phòng thiết kế khuôn mẫu

Cong ty trach nhiem huu han Cong nghe khuon mau - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng thiết kế khuôn mẫu

Cong ty trach nhiem huu han Cong nghe khuon mau - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế khuôn mẫu - chạy CNC

Cong ty CP Thiet bi ky thuat va Do choi - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trưởng Phòng Thiết Kế Khuôn Mẫu

Cong ty TNHH Thiet Ke Che Tao Nhat Minh - Bình Dương

Nhân viên thiết kế thời trang , vẽ mẫu

Cong ty CP thiet ke thoi trang Thanh Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế mẫu khuôn có xe đưa rước

CONG TY TNHH LE LONG VIET NAM - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế mẫu khuôn 03

Cong ty TNHH Lelong Viet Nam - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế mẫu khuôn

CONG TY TNHH LE LONG VIET NAM - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế mẫu

Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu

Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu

Hà Nội

Nhân viên thiết kế gia công khuôn mẫu 27

Cong ty TNHH MTV Asahi tec VN - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh và thiết kế ra mẫu

Cong ty co phan san xuat va thuong mai Hana - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh và thiết kế ra mẫu 27

Cong ty co phan san xuat va thuong mai Hana - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Mẫu Sản Phẩm

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế mẫu 27

Bluekids Shop - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dlap tuyển nhân viên thiết kế mẫu bao bì

Arena Multimedia - Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Mẫu Thêu Vi Tính (Punching)

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>