11771  

việc làm thiet ke mau

  

Trưởng phòng thiết kế khuôn mẫu ( khuôn đột dập)

Cong ty TNHH khuon mau Innovation Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Kỹ thuật chuyên ngành thiết kế khuôn mẫu

Cong ty TNHH Khuon Mau Ngoc Quy - Bình Dương

Trưởng Phòng Thiết Kế Khuôn Mẫu

Cong ty TNHH Thiet Ke Che Tao Nhat Minh - Việt Nam

Nhân viên thiết kế - lập trình khuôn mẫu

Cong ty Co phan Cong nghe SMIKA Viet Nam - Hà Nội

Chuyên Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu Chính Xác

Cong ty TNHH CNS Amura Precision - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế rập tay và may mẫu

Cong ty TNHH TM Thoi Trang FTV - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu - Cad

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế rập , làm mẫu 28

Cong ty TNHH Pim - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế và tạo mẫu 28

Cong ty TNHH TM DV Gia Lac - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Và Tạo Mẫu

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Chuyên Viên Cao Cấp Thiết Kế Khuôn Mẫu Chính Xác Cao

Cong ty TNHH CNS Amura Precision - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế rập (CẮT MẪU 1)

Thoi trang cong so EMSPO - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế rập (CẮT MẪU 1) 24

Thoi trang cong so EMSPO - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế mẫu

Cong ty TNHH SX HTD Binh Tien - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế mẫu 24

Cong ty TNHH SX HTD Binh Tien - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu - CAD

CONG TY TNHH LD VIEDAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Mẫu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu

Việt Nam

Chuyên Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu Và Đồ Gá Sản Xuất

Hà Nội

Trưởng Phòng Thiết Kế Khuôn Mẫu

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>