Việc làm thi tuyen cong chuc tại Vĩnh Long

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 15 trong 15 việc làm  

Quỹ Dariu Tuyển Trưởng Chi Nhánh - Vp Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

Vĩnh Long

NHÂN VIÊN KINH DOANH - VĨNH LONG

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Thợ quảng cáo và thợ phụ

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN A. NHAT - Vĩnh Long

Nhân Viên Kinh Doanh - Vĩnh Long Nhân Viên Kinh Doanh - Vĩnh Long

Vĩnh Long - 5.000.000-30.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Trà Vinh - Vĩnh Long

Vĩnh Long - Trà Vinh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Nhân Sự - Hành Chính (Vĩnh Long)

Tieng Viet - Vĩnh Long - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Vĩnh Long Nhân Viên Kinh Doanh - Vĩnh Long

Vĩnh Long - 5.000.000-30.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Kinh Doanh

Vĩnh Long

Nhân viên kinh doanh - MSB - Cần Thơ, Vĩnh Long

Cần Thơ - Vĩnh Long

NHÂN VIÊN KINH DOANH - VĨNH LONG

Vĩnh Long

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Vĩnh Long

Nhân Viên Kinh Doanh Trà Vinh - Vĩnh Long

Vĩnh Long - Trà Vinh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Vĩnh Long

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Vĩnh Long

Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp - CN Sóc Trăng, CN Vĩnh Long

Sóc Trăng - Vĩnh Long