Việc làm thi tuyen cong chuc tại Vĩnh Long

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 19 trong 19 việc làm  

Trưởng Ngành Hàng Siêu Thị VinMart

Vĩnh Long

Siêu Thị Vinmart Vĩnh Long - Trưởng Ca Thực Phẩm/ Phi Thực Phẩm

Vĩnh Long

Siêu Thị Vinmart Vĩnh Long - Trưởng Ca Dịch Vụ Khách Hàng - Thu Ngân

Vĩnh Long

Siêu Thị Vinmart Vĩnh Long - Trưởng Ngành Hàng Siêu Thị VinMart

Vĩnh Long

Siêu Thị Vinmart Vĩnh Long - Giám Sát Quầy Hàng Thực Phẩm/ Phi Thực Phẩm

Vĩnh Long

Siêu Thị Vinmart Vĩnh Long - Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng

Vĩnh Long

Siêu Thị Vinmart Vĩnh Long - Giám Sát Dịch Vụ Khách Hàng - Thu Ngân

Vĩnh Long

Siêu Thị Vinmart Vĩnh Long - Giám Đốc Siêu Thị

Vĩnh Long

Siêu Thị Vinmart Vĩnh Long - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Vĩnh Long

Quỹ Dariu Tuyển Trưởng Chi Nhánh - Vp Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

Vĩnh Long

NHÂN VIÊN KINH DOANH - VĨNH LONG

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Vĩnh Long

Thợ quảng cáo và thợ phụ

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN A. NHAT - Vĩnh Long

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Vĩnh Long

Nhân Viên Bếp

Vĩnh Long

Giám Sát Dịch Vụ Khách Hàng - Thu Ngân

Vĩnh Long

Giám Sát Bán Hàng (Đồng Tháp - Vĩnh Long)

Vĩnh Long - Đồng Tháp - 8.000.000-14.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH - VĨNH LONG

Vĩnh Long

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Vĩnh Long

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Vĩnh Long