14  

việc làm thi tuyen cong chuc tại Vĩnh Long

  

Công nghệ thông tin - Fpt Telecom Chi Nhánh Vĩnh Long - Nhân Viên It

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Vĩnh Long

Phó phòng sản xuất 29

Cong ty Co phan ky thuat va O to Truong - Vĩnh Long

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Thu Cước - Fpt Telecom Chi Nhánh Vĩnh Long

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Vĩnh Long

Quản đốc phân xưởng

Cong ty TNHH XDCT Hung Vuong - Vĩnh Long

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Thu Cước - Fpt Telecom Chi Nhánh Vĩnh Long

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Vĩnh Long

Chuyên viên (Trợ lý) Nhân sự 16

Cong ty CP O To Truong Hai THACO (KV Nam - Vĩnh Long

Nhân sự - Kế Toán Bán Hàng / Thu Ngân Vĩnh Long

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Vĩnh Long

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Vĩnh Long

Cong ty TNHH Starphar - Vĩnh Long

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Vĩnh Long

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Vĩnh Long

Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân (tỉnh Vĩnh Long)

ACB - Vĩnh Long

Quản lý dự án xây dựng nhà máy

Vĩnh Long - Tiền Giang

Trưởng Phòng Nhân Sự

Vĩnh Long - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lí kinh doanh/ nhân viên kinh doanh

Vĩnh Long - 20.000.000₫ một tháng