3  

việc làm thi tuyen cong chuc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Lai Châu

Tuyển nam nữ chuyên bán hàng xăng

Cao Bằng - Lai Châu - 7.500.000-8.500.000₫ một tháng

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Lai Châu - 300-400 $ một tháng