13  

việc làm thi tuyen cong chuc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân Lao động phổ thông

Cong ty Co phan Song Da 6 - Lai Châu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật

Cong ty Co phan Song Da 6 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân hàn, cơ khí, sắt hàn, gò hàn, hàn điện

Cong ty Co phan Song Da 6 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái Xe Tải Công Trình

Lai Châu

Kỹ Sư Nội Nghiệp Tại Công Trường Đường

Lai Châu

Kế toán trưởng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Thợ sửa chữa ô tô và máy xây dựng

Cong ty Co phan Song Da 6 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Cong ty Co phan Song Da 6 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ vận hành trạm nghiền, trạm trộn

Cong ty Co phan Song Da 6 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính

Cong ty Co phan Song Da 6 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái Máy Xúc

Lai Châu

Kế Toán Trưởng

Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng

Lai Châu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng