10  

việc làm thi tuyen cong chuc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân kỹ thuật

Cong ty Co phan Lilama 10 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty Co Phan DAISY Quoc Te - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty Co Phan ST Toan Cau - Lai Châu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co Phan DAISY Quoc Te - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện

Cong ty co phan Song Da 5 - Lai Châu - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Kế toán trưởng

Lai Châu - 7.000.000₫ một tháng