6  

việc làm thi tuyen cong chuc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân kỹ thuật

Cong ty Co phan Lilama 10 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Cộng Tác Viên Lào Cai - Lai Châu - Điện Biên

Cong ty TNHH TMDV Duọc Tam Phu'c Thành - Điện Biên - Lai Châu

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Cộng Tác Viên Lào Cai - Lai Châu - Điện Biên

Cong ty TNHH TMDV Duọc Tam Phu'c Thành - Điện Biên - Lai Châu

Nhân viên kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Kế toán trưởng

Lai Châu - 7.000.000₫ một tháng