5  

việc làm thi tuyen cong chuc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cộng tác viên kinh doanh Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Cong ty TNHH Tue Linh - Lai Châu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật

Cong ty Co phan Lilama 10 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên kiêm đại lý

Cong ty TNHH An Phat Pharma - Lai Châu

Kỹ sư điện

Cong ty co phan Song Da 5 - Lai Châu - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tdv / Nv Kinh Doanh : Yên Bái,lai Châu, Điện Biên

Cong ty TNHH Thuong mai Hoang Thang Long - Điện Biên - Lai Châu