31  

việc làm thi tuyen cong chuc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Lai Châu

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Lai Châu

Tuyển Liên Tục Công Nhân Lái Máy Xúc

Lai Châu

Tuyển Liên Tục Công Nhân Lái Máy Xúc

Lai Châu

Công nhân lái Máy xúc

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Công nhân lái máy Lu

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Cán bộ kỹ thuật công trình 17

Cong ty CP Cong nghiep xay dung Toan Phat - Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cán bộ kỹ thuật công trình

Cong ty CP Cong nghiep xay dung Toan Phat - Lai Châu - 300-500 $ một tháng

Công nhân hàn, cơ khí, sắt hàn, gò hàn, hàn điện

Cong ty Co phan Song Da 6 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân Lao động phổ thông

Cong ty Co phan Song Da 6 - Lai Châu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân nghề hàn

Cong ty Co phan Song Da 6 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật

Cong ty Co phan Song Da 6 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lái Máy Lu

Lai Châu

Công Nhân Lái Xe Tải Hạng C

Lai Châu

Công Nhân Lái Máy Ủi

Lai Châu

Công Nhân Lái Máy Lu

Lai Châu

Công Nhân

Lai Châu - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Giang, Lai Châu 20

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Hà Giang - Lai Châu

Giám Đốc Điều Hành

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật

Cong ty Co Phan Ban le Ky Thuat So FPT - Lai Châu

trang:     1 | 2    >>