7  

việc làm thi tuyen cong chuc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Tiếp Nhận Bảo Hành Siêu Thị Smartphone Tại Thành Phố Lai Châu

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu

Nhân Viên Tiếp Nhận Bảo Hành Siêu Thị Smartphone Tại Thành Phố Lai Châu

Lai Châu

Công nhân kỹ thuật

Cong ty Co phan Lilama 10 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tdv / Nv Kinh Doanh : Yên Bái,lai Châu, Điện Biên

Cong ty TNHH Thuong mai Hoang Thang Long - Điện Biên - Lai Châu

Nhân Viên Cài Đặt Ứng Dụng Tại Thành Phố Lai Châu

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu

Nhân Viên Cài Đặt Ứng Dụng Tại Thành Phố Lai Châu

Lai Châu

Kế toán trưởng

Lai Châu - 7.000.000₫ một tháng