14  

việc làm thi tuyen cong chuc tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Lai Châu

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Lai Châu

GIÁM SÁT SIÊU THỊ [LAI CHÂU]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu

GIÁM SÁT SIÊU THỊ [LAI CHÂU]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu

GIÁM SÁT SIÊU THỊ [LAI CHÂU]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu

GIÁM SÁT SIÊU THỊ [LAI CHÂU]

Lai Châu

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Lai Châu

Nhân Viên Kế Toán Đi Làm Ngay

Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán

Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Đi Làm Ngay

Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Lương Cao

Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán

Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh

Lai Châu

Kế toán trưởng

Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng