33637  

việc làm thi nghiem vien dia chat

  

Nhân viên kinh doanh hóa chất, vật tư, thiết bị phòng thí nghiệm

Cong ty TNHH Hoa chat va Vat tu KHKT Cuong - Hà Nội

Tuyển nhân viên kinh doanh thiết bị và hóa chất phòng thí nghiệm

Cong ty co phan thiet bi va hoa chat Dong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh hóa chất phòng thí nghiệm

Việt Nam

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm ( Lap Supporter, Chỉ Tuyển Nam)

Behn Meyer & Co. (pte) Ltd. - Bình Dương

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm (Môi Trường)

Cong ty TNHH TM DV Van Lien Hoa - Việt Nam

Nhân viên sale hóa chất thí nghiệm

Cong ty CPTM Ha Phan - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

Cong ty Co phan Cong nghe Viet A - Bình Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kỹ Thuật Phòng Thí Nghiệm (Analytical)

Việt Nam

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trợ Lý Phòng Thí Nghiệm

Cong ty Co phan Gang tay Nam Viet - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Thí Nghiệm - Chất Lượng Bê Tông

Hà Nội

Trưởng Phòng Thí Nghiệm - Chất Lượng Bê Tông

Hà Nội

Trưởng Phòng Thí Nghiệm - Chất Lượng Bê Tông

Hà Nội

Trưởng Phòng Thí Nghiệm - Chất Lượng Bê Tông

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Nghiệm - Đảm Bảo Chất Lượng

Cong Ty CP Duoc Pham Quoc Te ABIPHA - Việt Nam

Dầu khí/Địa chất - Nhân Viên Kinh Doanh (Không Cần Kinh Nghiệm)

VTM Group - Cong Ty Co Phan Viet Tien Manh - Hà Nội - 5.000.000-17.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thiết bị và hóa chất kiểm nghiệm

Cong ty CP TB va HC Dong Nam - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiểm Nghiệm Viên - Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (qc)

Bắc Ninh

Nhân viên phòng thí nghiệm vi sinh

Xi nghiep xu ly chat thai Binh Duong - Bình Dương

Nhân viên phòng thí nghiệm

Cong ty TNHH Hoa Chat va Moi truong Hop Nhat - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phòng thí nghiệm và dịch vụ kỹ thuật

Cong Ty TNHH ky thuat hoa chat va moi truong - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>