28760  

việc làm thi nghiem vien dia chat

  

Nhân viên kinh doanh hóa chất, vật tư, thiết bị phòng thí nghiệm

Cong ty TNHH Hoa chat va Vat tu KHKT Cuong - Hà Nội

Tuyển nhân viên kinh doanh thiết bị và hóa chất phòng thí nghiệm

Cong ty co phan thiet bi va hoa chat Dong - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Quản Lý Phòng Thí Nghiệm (Lab / R&d)

Cong ty TNHH TMDV Hoa Chat Tuong Ngoc - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm ( Lap Supporter, Chỉ Tuyển Nam)

Behn Meyer & Co. (pte) Ltd. - Bình Dương

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm (Môi Trường)

Cong ty TNHH TM DV Van Lien Hoa - Việt Nam

Nhân viên sale hóa chất thí nghiệm

Cong ty CPTM Ha Phan - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

Cong ty Co phan Cong nghe Viet A - Bình Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kỹ Thuật Phòng Thí Nghiệm (Analytical)

Việt Nam

Môi trường/Xử lý chất thải - NV Phòng Thí Nghiệm (hóa Học/sinh Học)

Cong Ty TNHH Hoa Chat Va Moi Truong Aureole Mitani - Hải Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trợ Lý Phòng Thí Nghiệm

Cong ty Co phan Gang tay Nam Viet - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Chất Lượng - Thí Nghiệm - Môi Trường

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Chất Lượng - Thí Nghiệm - Môi Trường

Cong Ty CP SX-TM-DV Ngoc Tung - Việt Nam

Trưởng Phòng Thí Nghiệm - Chất Lượng Bê Tông

Hà Nội

Trưởng Phòng Thí Nghiệm - Chất Lượng Bê Tông

Hà Nội

Trưởng Phòng Thí Nghiệm - Chất Lượng Bê Tông

Hà Nội

Trưởng Phòng Thí Nghiệm - Chất Lượng Bê Tông

Hà Nội

Kiểm Nghiệm viên - Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (QC)

Bắc Ninh

Kiểm Nghiệm viên - Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (QC)

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh thiết bị và hóa chất kiểm nghiệm

Cong ty CP TB va HC Dong Nam - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kiểm Nghiệm- Đảm Bảo Chất Lượng

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>