23247  

việc làm thi nghiem be tong

  

Nhân viên thí nghiệm bê tông 10

Cong ty CP be tong xay dung A&P - Hà Nội

Nhân Nhân viên thí nghiệm bê tông ngoài hiện trường, ( cần gấp )”

Cong ty TNHH An Quy Hung - Hà Nội

Nhân viên thí nghiệm bê tông ngoài hiện trường

Cong ty TNHH An Quy Hung - Hà Nội

Nhân viên thí nghiệm bê tông ngoài hiện trường, ( cần gấp )

Cong ty TNHH An Quy Hung - Hà Nội

Trưởng Phòng Thí Nghiệm - Chất Lượng Bê Tông

Hà Nội

Trưởng Phòng Thí Nghiệm - Chất Lượng Bê Tông

Hà Nội

Trưởng Phòng Thí Nghiệm - Chất Lượng Bê Tông

Hà Nội

Trưởng Phòng Thí Nghiệm - Chất Lượng Bê Tông

Hà Nội

Tuyển gấp nhân viên phòng thí nghiệm Bê tông

Hà Nội

02 NV Kinh Doanh Có Kinh Nghiệm Lĩnh Vực Tổng Đài Điện Thoại

Điện Biên Phủ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

02 NV Kinh Doanh Có Kinh Nghiệm Lĩnh Vực Tổng Đài Điện Thoại

Điện Biên Phủ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

02 NV Kinh Doanh Có Kinh Nghiệm Lĩnh Vực Tổng Đài Điện Thoại

Điện Biên Phủ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Kế Toán Tổng Hợp ( 4 Năm Kinh Nghiệm Kế Toán)

Hà Nội - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên thí nghiệm 20

Trung tam Thanh An 161- Tong cong ty Thanh An- - Hà Tĩnh

Nhân viên thí nghiệm 09

Cong ty Co Phan Be Tong Ha Thanh - Hà Nội

Nhân Viên Thí Nghiệm

Cong ty Co Phan Be Tong Ha Thanh - Việt Nam

Nhân viên Phân tích-Thí nghiệm

Trung tam Quan trac moi truong - Tong cuc Moi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng thí nghiệm

Cong ty TNHH Co khi che tao va be tong - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phân tích-Thí nghiệm 28

Trung tam Quan trac moi truong - Tong cuc Moi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

Cong ty Co phan Cong nghe Viet A - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>