14  

việc làm thi cong chuc tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh - Kênh Xe Hơi Xe Tải

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Yên Bái

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh - Kênh Xe Hơi Xe Tải

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Yên Bái

Thủ kho cửa hàng ICT ----- VinPro+

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật ICT -- VinPro+

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đại lý kiêm TDV các tỉnh Phía Bắc

CONG TY CO PHAN HOA DUOC - Yên Bái - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh - Kênh Xe Hơi Xe Tải

Tuyên Quang - Yên Bái

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh - Kênh Xe Hơi Xe Tải

Tuyên Quang - Yên Bái

NHÂN VIÊN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG TẠI YÊN BÁI

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

ADM - HR MANAGER

Yên Bái

EX - IM MANAGER

Yên Bái

ACC MANAGER

Yên Bái

Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Bắc Ninh, Lào Cai, Yên Bái

Lào Cai - Yên Bái

Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Bắc Ninh, Lào Cai, Yên Bái

Lào Cai - Yên Bái

Kỹ sư xây dựng - dự án

Hà Nội - Yên Bái