10  

việc làm thi cong chuc tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế toán nhà máy 03

Cong ty Co phan Visimes - Yên Bái

Giám Đốc Chi Nhánh - Yên Bái

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Yên Bái

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc, Etc Tại Bắc Cạn , Hà Giang , Yên Bái

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - Hà Giang - Yên Bái

Chăm sóc khách hàng - Nữ Nhân Viên Trị Liệu

Cong ty Co phan Home Care Viet Nam - Yên Bái - 5.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Tuyển Khoáng

CONG TY CO PHAN DAU TU KHOANG SAN TAY BAC - Bắc Kạn - Yên Bái

Giám Đốc Chi Nhánh - Yên Bái

Yên Bái

Giám Đốc/ Phó GĐ Chi Nhánh Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái

Lào Cai - Yên Bái - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Chi Nhánh - Yên Bái

Yên Bái

Nhân viên kế toán tại TP Yên Bái

Yên Bái

Kỹ sư xây dựng - dự án

Hà Nội - Yên Bái