51  

việc làm thi cong chuc tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Xây Dựng - Giám Sát Thi Công

Thái Nguyên

Quản Lý Thi Công Công Trình Mạng Điện

Thái Nguyên

PG bán hàng tại siêu thị 24

Chi nhanh cong ty CP Tara - Thái Nguyên

PG bán hàng tại siêu thị Thái Nguyên 24

Chi nhanh cong ty CP Tara - Thái Nguyên

PG bán hàng tại siêu thị Thái Nguyên 02

Thái Nguyên

PG bán hàng tại siêu thị Thái Nguyên 03

Thái Nguyên

Nhân viên vật tư, công trường 30

Cong ty co phan xay lap va thuong mai EMC - Thái Nguyên

Công Nhân Có Trình Độ Kỉ Thuật Cao

Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (dự Án Samsung - Thái Nguyên)

Thái Nguyên

Cộng tác viên triển khai dự án

Thái Nguyên - Lào Cai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Tue Linh - Thái Nguyên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ngành dược phẩm

Cong ty TNHH Phyzic Viet Nam - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ngành dược phẩm 31

Cong ty TNHH Phyzic Viet Nam - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy tại Thái Nguyên - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Nguyên

Phó Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy tại Thái Nguyên - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Nguyên

Nhân Viên Bán Hàng Điện Máy tại Thái Nguyên - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Nguyên

Nhân viên biên phiên dịch 27

Cong ty TNHH Seung Woo Vina - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Cửa hàng ICT tại Thái Nguyên - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Nguyên

Quản Lý Cửa Hàng ICT Tại Thái Nguyên - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Nguyên

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Thái Nguyên - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>