92  

việc làm thi cong chuc tại Hà Nam

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường (Hạt Giống Rau)

CTY TNHH EAST-WEST SEED (HAI MUI TEN DO) - Hà Nam

Công nhân cơ khí

Cong ty CP giong cay trong Trung Uong - Hà Nam

Công nhân cơ khí chế tạo

Cong ty Co phan co khi lap may LILAMA - Hà Nam

Công nhân kỹ thuật

Cong ty CP Dich vu cong nghiep Lilama 69-3 - Hà Nam - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên hành chính nhân sự

Cong ty Co phan GreenFeed Viet Nam - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH DV va TM Mesa - Chi nhanh - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kế toán 30

Cong ty Co phan GreenFeed Viet Nam - Hà Nam

Trưởng phòng kế toán

Cong ty Co phan GreenFeed Viet Nam - Hà Nam

Quản lý bộ phận Thu mua

Cong ty Co phan DT-XD-TM Ha Nam - Hà Nam

Trưởng phòng Kinh doanh Tổng hợp

Cong ty Co phan DT-XD-TM Ha Nam - Hà Nam

Kế toán kho + giá thành 30

Cong ty Co phan GreenFeed Viet Nam - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán kho + giá thành

Cong ty Co phan GreenFeed Viet Nam - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH DV va TM Mesa - Chi nhanh - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Cửa Hàng ICT tại Hà Nam - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hà Nam

Nhân Viên Kho Trung Tâm Điện Máy tại Hà Nam - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hà Nam

Quản Lý Cửa Hàng ICT tại Hà Nam - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hà Nam

Nhân Viên Bán Hàng Cửa hàng ICT tại Hà Nam - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hà Nam

Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng ICT tại Hà Nam - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hà Nam

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Hà Nam - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hà Nam

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Hà Nam - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hà Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>