78  

việc làm thi cong chuc tại Hà Nam

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bán hàng (PG) khối siêu thị 30

Cong ty Co phan thuong mai Hoang Bach - Hà Nam

Công nhân kỹ thuật điều hòa - thông gió

Cong ty co phan Thuong Mai Va Dich Vu Ky - Hà Nam

Công nhân nghề điện 16

Cong ty Co phan AVIA - Hà Nam

Công nhân kỹ thuật

Cong ty CP Dich vu cong nghiep Lilama 69-3 - Hà Nam - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty TNHH Duoc Pham Alanta - Hà Nam - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC, ETC

Cong ty TNHH Duoc Pham Alanta - Hà Nam - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên hàng OTC

Cong ty TNHH Duoc Pham Alanta - Hà Nam - 10.000.000₫ một tháng

Phó giám đốc nhà máy tại Hà Nam

Cong ty Co phan Tap doan Nhua Dong A - Hà Nam

Giám định viên

Cong ty bao hiem MIC Ha Noi- MIC Nam Song - Hà Nam

Trình dược viên các tỉnh

Cong ty TNHH Duoc Pham Alanta - Hà Nam - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư môi trường

Cong ty TNHH Daisy Philip - Hà Nam

Phó giám đốc nhà máy 02

Cong ty Co phan Tap doan Nhua Dong A - Phủ Lý

Thợ sửa máy may 02

Cong ty TNHH Daedong Vina - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giáo viên dạy tiếng việt cho người hàn 02

Cong ty TNHH Daedong Vina - Hà Nam

Giám định viên 02

Cong ty bao hiem MIC Ha Noi- MIC Nam Song - Hà Nội - Hà Nam

Chỉ huy trưởng - chỉ huy phó 29

Cong ty Cp Sea B&D - Hà Nam

Trưởng nhóm QC 29

Cong ty TNHH MTV Hoa Thien Phu Ha Nam - Hà Nội - Hà Nam

Tổ trưởng chiết xuất 29

Cong ty TNHH MTV Hoa Thien Phu Ha Nam - Hà Nội - Hà Nam

Kỹ sư nông nghiệp 29

Cong ty TNHH MTV Hoa Thien Phu Ha Nam - Hà Nội - Hà Nam

Trưởng bộ phận kho 29

Cong ty TNHH MTV Hoa Thien Phu Ha Nam - Hà Nội - Hà Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>