195  

việc làm thi cong chuc tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Giám Sát Thi Công

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh - 13.000.000₫ một tháng

Gấp - 03 Nhân Viên Thị Trường & CSKH Miền Bắc (chế Độ Hấp Dẫn)

Bắc Ninh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH Cat Tuong - Bắc Ninh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH Cat Tuong - Bắc Ninh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH Cat Tuong - Bắc Ninh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Công Nhân Kỹ Thuật, Cơ Khí

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Hà Nội - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Kỹ Thuật, Cơ Khí

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Hà Nội - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Hóa Công Nghiệp

Bắc Ninh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Bắc Ninh

Công Nhân Kỹ Thuật, Cơ Khí

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Quản Lý Dự Án Hi-end

Bắc Ninh - 18.000.000₫ một tháng

Chủ Nhiệm Công Trình

Bắc Ninh - 18.000.000₫ một tháng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Quản Lý Dự Án Hi-end

Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự

Bắc Ninh

Kỹ Sư Công Nghệ(bắc Ninh)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch, 10 Cộng Tác Viên Hướng Dẫn

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sofa

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Mộc Mỹ Nghệ

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Bắc Ninh

Công Nhân Cơ Khí

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>