7  

việc làm the gioi di dong tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên khảo sát thị trường cho sinh viên mới tốt nghiệp

Cong ty TNHH Dau Tu & Thuong Mai Nhan Hung - Yên Bái - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ khu vực Thanh Xuân

Cong ty CP dich vu bao ve Thang Loi - - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Adm - HR Manager

Unico Global YB - Yên Bái

Trình Dược Viên OTC, ETC Trên Toàn Quốc

Tuyên Quang - Yên Bái

Ex - Im Manager

Unico Global YB - Yên Bái

Đại diện bán hàng khu vực phía Bắc

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Yên Bái - 10.000.000₫ một tháng

Đại diện bán hàng Yên Bái

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Yên Bái - 10.000.000₫ một tháng