6  

việc làm the gioi di dong tại Tuyên Quang

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Tuyên Quang

Các tìm kiếm gần nhất

Đại diện thương mại tại Tuyên Quang

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Tuyên Quang - 10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tdv / Nv Kinh Doanh : Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc

Cong ty TNHH Thuong mai Hoang Thang Long - Hà Giang - Tuyên Quang

Quản Lý Cửa Hàng Tại Tuyên Quang

Tuyên Quang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế, giác sơ đồ (CAD)

Cong ty TNHH MSA YB - Tuyên Quang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại Tại Tuyên Quang

Tuyên Quang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điều Hành - Tin Tuyên Quang, Cao Bằng, Hòa Bình

Cao Bằng - Tuyên Quang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng