5  

việc làm the gioi di dong tại Tuyên Quang

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Tuyên Quang

Các tìm kiếm gần nhất

Đại diện thương mại tại Tuyên Quang

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Tuyên Quang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại Tại Tuyên Quang, Thái Nguyên

Thái Nguyên - Tuyên Quang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Lễ tân - Hành chính 04

Cong ty TNHH Ca Tam Tuyen Quang - Hà Nội - Tuyên Quang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điều Hành - Tin Tuyên Quang, Cao Bằng, Hòa Bình

Cao Bằng - Tuyên Quang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Thái Nguyên, Tuyên Quang

Thái Nguyên - Tuyên Quang