199  

việc làm the gioi di dong tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Bảo Trì Thiết Bị Lắp Ráp Điện Thoại Di Động

Thái Nguyên

Kỹ Sư Bảo Trì Thiết Bị Lắp Ráp Điện Thoại Di Động

Thái Nguyên

Kỹ Sư Bảo Trì Thiết Bị Lắp Ráp Điện Thoại Di Động

Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Đông Anh (Hà Nội), Thái Nguyên

Hà Nội - Thái Nguyên

Kỹ Sư Điện Tử, Điện, Tự Động Hóa, Cơ Khí

Thái Nguyên

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động (er)

Thái Nguyên

Nhân Viên Hành Chính (visa, Giấy Phép Lao Động, Đặt Vé Máy Bay, Khách San)

Thái Nguyên

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động (er)

Thái Nguyên

Kỹ Sư Điều Kiển Tự Động Hóa

Thái Nguyên

Kỹ Sư Thiết Bị, Bảo Dưỡng, Động Lực Equipment Engineer_ PBa

Thái Nguyên

Trưởng Phòng Bảo Dưởng, Động Lực, Cơ Khí Mechanical Senior Engineer (manager)

Thái Nguyên

Kỹ Sư Bảo Dưởng, Động Lực, Thiết Bị (equipments Engineer)

Thái Nguyên

Công Nhân Đóng Bao

Thái Nguyên

Cán bộ an toàn lao động

Cong ty co phan LICOGI 13 - Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp kĩ thuật viên máy tính, công nhân đi làm ngay

Thái Nguyên

Nhân viên quản lý nhân sự 21

Cong ty TNHH Samsung Electro Mechanics Viet Nam - Thái Nguyên

Công nhân phổ thông 21

Cong ty TNHH Samsung Electro Mechanics Viet Nam - Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên khai thác Nội Bài

Cong ty TNHH MTV ALS Thai Nguyen - Hà Nội - Thái Nguyên

Purchasing Staff

Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh

Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>