41  

việc làm the gioi di dong tại Quảng Bình

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Quảng Bình

Các tìm kiếm gần nhất

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT SIÊU THỊ [TP.ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Đồng Hới

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT SIÊU THỊ [TP.ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Đồng Hới

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT SIÊU THỊ [TP.ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Đồng Hới

Giám Sát Bảo Vệ/ Security Supervisor (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Nhân Viên Bảo Vệ/ Security Staff (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Điện Thoại Viên (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Thư Ký Kinh Doanh (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Trưởng Bộ Phận Tiếp Tân/ Front Office Manager (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Tiếp Tân Nhà Hàng/ Restaurant Receptionist (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Tổ Trưởng Ca Đêm (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Nhân Viên Nhân Sự/ Human Resources Officer (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Trưởng Ca Bảo vệ/ Security Captain (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Trưởng Bộ Phận Bảo Vệ/ Chief Securities (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Trưởng Ca Business Center/ Business Center Captain (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Tổ trưởng ca đêm (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Nhân viên Nhân Sự/ Human Resources Officer (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Thư ký Kinh doanh (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Trưởng ca Bảo vệ/ Security Captain (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Giám sát Bảo vệ/ Security Supervisor (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Trưởng bộ phận bảo vệ/ Chief Securities (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>