173  

việc làm the gioi di dong tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TỰ ĐỘNG HÓA

Vinh - Hưng Yên

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TỰ ĐỘNG HÓA

Hưng Yên

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Cong ty Co phan Tap doan Dau tu P.H - Hưng Yên

Xây dựng - Lao Động Phổ Thông

Cong ty TNHH Viet Duc - Hưng Yên

Nhân Viên Kỹ Thuật

Cong ty co phan the gioi so Minh Ngoc - Hưng Yên

Nhân, viên bán hàng 11

Cong ty CP che bien thuc pham A Dong - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên may

Cong ty du hoc va xuat khau lao dong TOKYO - Hưng Yên

Nhân Viên Kinh Doanh Bâ't Động Sản

Hưng Yên

Kỹ sư cơ điện tử 24

Cong ty TNHH MTV Van Khoa Hung Yen - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán thanh toán

Cong ty Co phan Phat trien Cong nghe Nong thon - Hưng Yên

Công nhân mạ,, 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mài đánh bóng. 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên đối ngoại 23

Cong ty TNHH Thanh Long HD - Hưng Yên

Công nhân mạ. 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

CHUYÊN VIÊN CẢI TIẾN ( DỰ NGUỒN PGĐ SẢN XUẤT)

Cong ty co phan cong nghiep Vinh Tuong - Hưng Yên

Công nhân mài cơ khí

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mài đánh bóng 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

QA - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Hưng Yên - 400-500 $ một tháng

Công nhân mài cơ khí.. 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mài đánh bóng,. 22

Cong Ty Co Phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>