17  

việc làm thanh pho tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên Viên Tư Vấn Bất Động Sản - Dự Án Nhà Phố Thương Mại Yên Bái

Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Lào Cai - Yên Bái

Kỹ Thuật Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Yên Bái

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Cong Ty Lien Doanh Thuc Pham Mavin - Yên Bái

Chuyên Viên Marketing Của Hệ Thống

Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Yên Bái

Kỹ Thuật Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Yên Bái

Kỹ Thuật Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Yên Bái

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Yên Bái

Giám Sát Bán Hàng_KV Phú Thọ / Yên Bái

Tieng Viet - Phú Thọ - Yên Bái

Kế Toán Trưởng (Yên Bái)

Yên Bái

Kế Toán Trưởng (Yên Bái)

Yên Bái

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Lào Cai, Yên Bái

Tieng Viet - Lào Cai - Yên Bái - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Hồi Nợ - Khu vực miền Bắc

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Yên Bái

Nhân Viên Thu Hồi Nợ - Khu vực miền Bắc

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Yên Bái

Nhân Viên Tạp Vụ

Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh (Yên Bái)

Yên Bái