13  

việc làm thanh pho tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Quản Lý Dự Án

Hà Nội - Yên Bái - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Đốc/ Phó GĐ Chi Nhánh Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái

Lào Cai - Yên Bái - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó giám đốc nhà máy - kiêm quản lý dự án

Hà Nội - Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Bán Hàng Kiêm Quản Lý

Cong ty TNHH HT&Emotion - Đà Nẵng - Yên Bái

Nhân viên kế toán tại TP Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Thoại Tại Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Thoại Tại Yên Bái

Yên Bái

Lập Trình Viên .Net

Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng - dự án

Hà Nội - Yên Bái

Nhân viên tạp vụ

Cong ty TNHH TM Thuy Ngan - Yên Bái

Nhân Viên KCS Kiêm Kỹ Thuật Viên

Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng