19  

việc làm thanh pho tại Trà Vinh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chỉ huy phó / chỉ huy trưởng

Cong ty CP Tap Doan dau tu xay dung BDS - Trà Vinh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng/phó Trưởng Phòng Kinh Doanh

Trà Vinh - Bến Tre

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh 04

Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Soát Hạch ISO Biết Tiếng Hoa - ISO稽核員

Trà Vinh

Nhân Viên Soát Hạch ISO Biết Tiếng Hoa - ISO稽核員

Trà Vinh

Nhân Viên Kế Toán Tài Chính - 財務會計人員

Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Kế Toán Tài Chính - 財務會計人員

Trà Vinh

Công nghệ thông tin - Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh Địa Bàn Trà Vinh

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM LINH DAT - Trà Vinh - 5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Trà Vinh

Cong ty TNHH Starphar - Trà Vinh - 5.000.000₫ một tháng