12  

việc làm thanh pho tại Trà Vinh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Giám Đốc VPĐD Tại Trà Vinh

Cong ty CP Xay Dung Thuong Mai Thoi Binh - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Cầu Đường

Long An - Trà Vinh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Tu Van Xay Dung Sino - Pacific - Long An - Trà Vinh

Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng / Quality Control Engineer

Cong Ty TNHH Tu Van Xay Dung Sino - Pacific - Long An - Trà Vinh

Chỉ huy trưởng công trình Trà Vinh 10

Cong ty CP Tap doan Dau tu Xay dung Bat - Trà Vinh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Bảo Vệ Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE BINH AN - Trà Vinh - 4.200.000₫ một tháng

Giám Sát Hiện Trường

Trà Vinh

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Kế toán trưởng chi nhánh Trà Vinh

FPT Telecom Ho Chi Minh - Trà Vinh

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Bán Hàng

Trà Vinh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng