8  

việc làm thanh pho tại Trà Vinh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trà Vinh - Phó Giám đốc

Trà Vinh

Chỉ huy trưởng/chỉ huy phó công trình

Long An - Trà Vinh

Phó Giám Đốc VPĐD Tại Trà Vinh

Trà Vinh

Phó Giám Đốc VPĐD Tại Trà Vinh

Cong ty CP Xay Dung Thuong Mai Thoi Binh - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Cầu Đường

Long An - Trà Vinh

Nhân Viên Bán Hàng

Trà Vinh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Cấp 2, Cấp 3

Trà Vinh