12  

việc làm thanh pho tại Trà Vinh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trà Vinh - Phó Giám đốc

Trà Vinh

Phó Giám Đốc VPĐD Tại Trà Vinh

Trà Vinh

Phó Giám Đốc VPĐD Tại Trà Vinh

Cong ty CP Xay Dung Thuong Mai Thoi Binh - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Cầu Đường

Long An - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Trợ Lý - Phiên Dịch Tiếng Hoa

Trà Vinh

Giám Sát Hiện Trường

Trà Vinh

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Kế toán trưởng chi nhánh Trà Vinh

FPT Telecom Ho Chi Minh - Trà Vinh

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Kế Toán Trưởng Làm Việc Tại Chi Nhánh Trà Vinh Hoặc Chi Nhánh Hậu Giang

Hậu Giang - Trà Vinh

Nhân Viên Bán Hàng

Trà Vinh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng