26  

việc làm thanh pho tại Trà Vinh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó kỹ sư trưởng thi công

Trà Vinh - Trung Quốc

Phó giám đốc an toàn chất lượng

Trà Vinh - Trung Quốc

Phó giám đốc hành chính

Trà Vinh - Trung Quốc

Phó giám đốc hạng mục thi công

Trà Vinh - Trung Quốc

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Cầu Đường/Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/phó Công Trình Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Phó Giám Đốc VPĐD Tại Trà Vinh

Cong ty CP Xay Dung Thuong Mai Thoi Binh - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Cầu Đường

Long An - Trà Vinh

Khai Trương Siêu Thị Mới Tuyển Gấp 2 Kế Toán Khu Vực Tại Trà Vinh

Trà Vinh

Khai Trương Siêu Thị Mới Tuyển 2 Nhân Viên Sửa Chữa Đtdđ Tại Trà Vinh

Trà Vinh

Fpt Telecom Trà Vinh Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông

Trà Vinh

Khai Trương Siêu Thị Mới Tuyển Gấp Quản Lý/Giám Sát Tại Trà Vinh

Trà Vinh

Khai Trương Siêu Thị Mới Tuyển 5 Kế Toán Bán Hàng Tại Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Qa

Trà Vinh

Fpt Telecom Trà Vinh Tuyển Nhân Viên Thi Công Và Bảo Trì

Trà Vinh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Cầu Đường - Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng Cầu Đường - Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng Cầu Đường - Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh Tại Vĩnh Long, Trà Vinh

Vĩnh Long - Trà Vinh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>