18  

việc làm thanh pho tại Trà Vinh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trung tâm DVVL Thanh Hóa tuyển thợ hàn phục vụ dự án ở Trà Vinh

Trà Vinh - Thanh Hóa

Trung tâm DVVL Thanh Hóa tuyển thợ điện phục vụ dự án ở Trà Vinh

Trà Vinh - Thanh Hóa - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc VPĐD Tại Trà Vinh

Trà Vinh

Phó Giám Đốc VPĐD Tại Trà Vinh

Cong ty CP Xay Dung Thuong Mai Thoi Binh - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Cầu Đường

Long An - Trà Vinh

Nhân Viên Văn Phòng

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN RUNG TOAN CAU TRA - Trà Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh

Trà Vinh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Hành Chính

Trà Vinh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Tu Van Xay Dung Sino - Pacific - Long An - Trà Vinh

Nhân Viên Quản Lý Kinh Tế

Cong Ty TNHH Tu Van Xay Dung Sino - Pacific - Long An - Trà Vinh

Kỹ Sư Điện

Cong Ty TNHH Tu Van Xay Dung Sino - Pacific - Long An - Trà Vinh

Nhân Viên Thủ Kho

Trà Vinh

Nhân Viên Văn Phòng

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN RUNG TOAN CAU TRA - Trà Vinh - 200 $ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình tại Trà Vinh 05

Cong ty CP Tap doan Dau tu Xay dung Bat - Trà Vinh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thư Ký Công Trường

Trà Vinh

Nhân sự - Nhân Viên Bảo Vệ Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE BINH AN - Trà Vinh - 4.200.000₫ một tháng

Kế toán trưởng chi nhánh Trà Vinh

FPT Telecom Ho Chi Minh - Trà Vinh