130  

việc làm thanh pho tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên nhà hàng tại Thành Phố Thái Nguyên

BBQ VIET NAM - Thái Nguyên

Kế Toán Thanh Toán

Thái Nguyên

Kế toán thanh toán 07

Cong ty Co Phan Dinh Duong Nong Nghiep Quoc Te - Thái Nguyên

Kế toán thanh toán 01

Cong ty Co Phan Dinh Duong Nong Nghiep Quoc Te - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn dưới công trường Phổ Yên- Thái Nguyên

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên

Nhân viên bảo vệ tại Samsung Phổ Yên 13

Cong ty Bao ve Dai Hung - Thái Nguyên - 4.800.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ tại Samsung Phổ Yên 07

Cong ty Bao ve Dai Hung - Thái Nguyên - 4.800.000₫ một tháng

Phó phòng cơ khí (Dia Cutting)

Thái Nguyên

Phó phòng cơ khí (CNC)

Thái Nguyên

Phó Phòng kĩ thuật (CAD/CAM)

Thái Nguyên

Phó phòng QC (CNC, Metal, Anodizing)

Thái Nguyên

Công Nhân Phổ Thông

Cong ty Samsung Electro - Mechanics Viet Nam - Thái Nguyên - 200-500 $ một tháng

Tuyển Phó phòng và kỹ sư ngành xây dựng Cầu Đường

Thái Nguyên

Phó Tổng Giám Đốc (phụ Trách Toàn Bộ Phần Kỹ Thuật Của Công Ty)

Thái Nguyên

Kế toán Nhà hàng

Nha hang Thanh Cong - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển 02 nhân viên kế Toán viên + 02 Thủ kho

Cong Ty Thanh Thinh - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính- nhân sự 29

Cong ty co phan san xuat che TN - Thái Nguyên

Trưởng phòng hành chính- nhân sự

Cong ty co phan san xuat che TN - Thái Nguyên

Trưởng Phòng Hành Chính- Nhân Sự

Thái Nguyên

Kế Toán Tổng Hợp

Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>