78  

việc làm thanh pho tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Admin - Kế Toán Bán Hàng Npp Tại Thành Phố Thái Nguyên

Thái Nguyên - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Phó Trưởng Phòng Mua Hàng ( Main Leader ) & Nhân Viên Mua Hàng

Thái Nguyên

Phó Gíam Đốc Kỹ Thuật Chi Nhánh Bao Bì

Thái Nguyên

Phó Gíam Đốc Kỹ Thuật Chi Nhánh Bao Bì

Thái Nguyên

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật Chi Nhánh Chỉ TNG

Thái Nguyên

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật Chi Nhánh Chỉ TNG

Thái Nguyên

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG THU NHẬP CAO

Hà Nội - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Hà Nội - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nam lao động phổ thông (phụ xe ô tô) làm tại Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nhân Viên Bảo Vệ,an Ninh

Hà Nội - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Thái Nguyên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật Giao Lắp

Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Thái Nguyên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tổng Đài

Hà Nội - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT

Thái Nguyên

Nhân Viên Bán Hàng Tại Format Thái Nguyên

Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp

Thái Nguyên

Trưởng Chi Nhánh

Thái Nguyên

(t)nhân Viên Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Viettel Telecom

Hà Nội - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (Thái Nguyên)

Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>