349  

việc làm thanh pho tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên nhà hàng tại Thành Phố Thái Nguyên

BBQ VIET NAM - Thái Nguyên

Quản lý khách sạn tại Phổ Yên - Thái Nguyên - Thành thạo tiếng Hàn

Cong ty TNHH Them Thuy, - Thái Nguyên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Kho Vật Tư, Kho Thành Phẩm

Thái Nguyên

Nhân Viên Quản Lý Kho Vật Tư, Kho Thành Phẩm

Thái Nguyên

Công Nhân (Lao Động Phổ Thông)

Phú Thọ - Thái Nguyên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công nhân phổ thông 21

Cong ty TNHH Samsung Electro Mechanics Viet Nam - Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sub Production Manager/ Trưởng Phó Phòng Sản Xuất Linh Kiện

HANSOL ELECTRONICS VIET NAM - Thái Nguyên

Sub Production Manager/ Trưởng Phó Phòng Sản Xuất Linh Kiện

Thái Nguyên

Sub Production Manager/ Trưởng Phó Phòng Sản Xuất Linh Kiện

Thái Nguyên

Phó phòng pháp chế

TNHH Shinwon Ebenezer Ha Noi - Thái Nguyên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng, Phó Phòng, Nhân Viên An Toàn, Môi Trường, Phòng Cháy

Thái Nguyên

Trưởng, Phó Phòng, Nhân Viên An Toàn, Môi Trường, Phòng Cháy

Thái Nguyên

Trưởng, Phó Phòng Sản Xuất

Thái Nguyên

Production (assistant) Manager (phó Phòng Sản Xuất

Thái Nguyên

Phó Phòng Marketing

Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn dưới công trường Phổ Yên- Thái Nguyên

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên

Phó phòng pháp chế 09

TNHH Shinwon Ebenezer Ha Noi - Hà Nội - Thái Nguyên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Pháp Chế

Thái Nguyên

Phó Phòng Kinh Doanh

Phú Thọ - Thái Nguyên - 3.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Kinh Doanh

Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>