16  

việc làm thanh pho tại Phú Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Bán Hàng Thị Trường Tại Chí Thạnh, Phú Yên

Phú Yên

Kế toán thanh toán

Cong ty CP Dau tu Cong nghiep mo va Khoang - Phú Yên - 10.000.000₫ một tháng

Phó Ban Hcns

Tuy Hòa

Phó Ban Hành Chính Nhân Sự

Phú Yên

Giám Đốc-phó Gđ Ban Điều Hành Dự Án Làm Việc Tại Phú Yên

Cong ty co phan xay dung cong trinh 568 - Phú Yên - 1.500 $ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Phó Phòng Kh-Kt

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Tuy Hòa

Giám Đốc-phó Gđ Ban Điều Hành Dự Án Làm Việc Tại Phú Yên

Cong ty Co phan xay dung cong trinh 568 - Phú Yên

Nhân Viên Kế Hoạch - Kỹ Thuật

Phú Yên

Vân viên kế toán

KaYa Hotel - Phú Yên

Vân viên kế toán 16

KaYa Hotel - Phú Yên

Công nhân mỏ

Cong ty CP Dau tu Cong nghiep mo va Khoang - Phú Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kĩ sư địa chất thăm dò 09

Cong ty CP Dau tu Cong nghiep mo va Khoang - Phú Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kĩ sư địa chất thăm dò

Cong ty CP Dau tu Cong nghiep mo va Khoang - Phú Yên - 10.000.000₫ một tháng

Lái máy xúc - ủi 01

Cong ty TNHH Dau tu XD va TM Phuong Anh - Phú Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái máy xúc - ủi

Cong ty TNHH Dau tu XD va TM Phuong Anh - Phú Yên - 10.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Quản Lý Thiết Bị

CONG TY CO PHAN XAY DUNG CONG TRINH 568 - Phú Yên