23  

việc làm thanh pho tại Phú Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Phòng Kế Hoạch

Phú Yên

Phó Phòng Nhân Sự

Phú Yên

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Phú Yên

Luật/Pháp lý - Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Nhân Sự

Cong ty CP Tap doan Hai Thach - Tuy Hòa

Lễ Tân

Phú Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tại Phú Yên

Phú Yên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân viên an ninh 26

KaYa Hotel - Phú Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên An Ninh

Tuy Hòa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân

Tuy Hòa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán

Tuy Hòa - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Bón

Phú Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Phiên Dịch

Tuy Hòa - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán

Phú Yên

Nhân Viên IT

Phú Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân

Phú Yên - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Tiệc Cưới Và Hội Nghị

Phú Yên - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự

Cong ty CP Tap doan Hai Thach - Tuy Hòa

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực ( Dsm) Khánh Hòa, Phú Yên, Điện Biên, Gia Lai

Phú Yên - Khánh Hòa

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự Dự Án

Phú Yên - Khánh Hòa

Nhân Viên Kế Hoạch - Kỹ Thuật

Cong ty CP Tap doan Hai Thach - Tuy Hòa

trang:     1 | 2    >>