12  

việc làm thanh pho tại Phú Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc-phó Gđ Ban Điều Hành Dự Án Làm Việc Tại Phú Yên

Cong ty co phan xay dung cong trinh 568 - Phú Yên - 1.500 $ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Phó Phòng Kh-Kt

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Tuy Hòa

Giám Đốc-phó Gđ Ban Điều Hành Dự Án Làm Việc Tại Phú Yên

Cong ty Co phan xay dung cong trinh 568 - Phú Yên

Phó Phòng Kế Hoạch

Phú Yên

Lái máy xúc - ủi 01

Cong ty TNHH Dau tu XD va TM Phuong Anh - Phú Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái máy xúc - ủi

Cong ty TNHH Dau tu XD va TM Phuong Anh - Phú Yên - 10.000.000₫ một tháng

Phụ Trách Thị Trường Phú Yên

Chi nhanh mien Trung - Cong ty co phan Traphaco - Phú Yên

Nhân Viên Lái Xe Tải Giao Hàng Ở Phú Yên

Cong ty TNHH TMTH Tuan Viet - Phú Yên - 200 $ một tháng

Nhân Viên Thu Hồi Nợ (R.C1)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Phú Yên

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Cong ty TNHH nha may phan bon Thang Loi - Phú Yên

Nhân Viên Kế Hoạch - Kỹ Thuật

Phú Yên

Trang thiết bị công nghiệp - Quản Lý Thiết Bị

CONG TY CO PHAN XAY DUNG CONG TRINH 568 - Phú Yên