55  

việc làm thanh pho tại Phú Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Phòng Kế Hoạch

Phú Yên

Lao Động Phổ Thông (Làm Việc Tại Phú Yên)

Phú Yên - 4.500.000-7.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Phó Công Trường (Làm Việc Tại Phú Yên)

Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông (Làm việc tại Phú Yên)

Phú Yên

Chỉ Huy Phó Công Trường (Làm việc tại Phú Yên)

Phú Yên

Chỉ Huy Phó Công Trường (Làm Việc Tại Phú Yên)

Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Phó Công Trường (Làm việc tại Phú Yên)

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Phú Yên

Chỉ Huy Phó Công Trường (Làm việc tại Phú Yên)

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Phú Yên

Chỉ Huy Phó Công Trường (Làm việc tại Phú Yên)

Phú Yên

Kỹ Sư Cơ Khí Trang Thiết Bị PCCC

Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Hầm (Làm Việc Tại Phú Yên)

Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Hạ Tầng

Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư ITS Và Scada

Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cầu

Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Phú Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Đường

Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Tính Dự Toán

Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến Trúc Sư

Phú Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Điện

Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công Nhân Phun Bê Tông Trong Hầm

Phú Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>