35  

việc làm thanh pho tại Phú Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc-phó Gđ Ban Điều Hành Dự Án Làm Việc Tại Phú Yên

Cong ty co phan xay dung cong trinh 568 - Phú Yên - 1.500 $ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Phó Phòng Kh-Kt

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Tuy Hòa

Giám Đốc-phó Gđ Ban Điều Hành Dự Án Làm Việc Tại Phú Yên

Cong ty Co phan xay dung cong trinh 568 - Phú Yên

Phó Phòng Kế Hoạch

Phú Yên

Giám Đốc Bộ Phận Sinh Thái

Tuy Hòa - Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Phú Yên

Phú Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực ( Dsm) Khánh Hòa, Phú Yên, Điện Biên, Gia Lai

Phú Yên - Khánh Hòa

Nhân Viên Thị Trường Phú Yên

Phú Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Bón

Phú Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng Khu Vực Phú Yên

Phú Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế 2D,3D

Phú Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sales - Điều Hành Tiệc

Tuy Hòa - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng ( Kênh MT - Phú Yên, Quận 7 HCM)

Cong ty TNHH ACACY - Phú Yên - 10.000.000₫ một tháng

TRƯỞNG BỘ PHẬN LỄ TÂN

Phú Yên

Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin

Tuy Hòa

Kỹ Sư Điện

Tuy Hòa

Kỹ Sư Điện

Tuy Hòa

Kỹ Sư HT Cấp Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải

Tuy Hòa

Giám Đốc Tư Vấn

Phú Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư HT Cấp Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải

Tuy Hòa

trang:     1 | 2    >>