13  

việc làm thanh pho tại Phú Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Luật/Pháp lý - Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Nhân Sự

Cong ty CP Tap doan Hai Thach - Tuy Hòa

Giám Đốc Chi Nhánh

Tuy Hòa - Hải Dương

Nhân Viên Sơ Đồ

Tuy Hòa

Nhân Viên Làm Rập

Tuy Hòa

Nhân Viên Xây Dựng Bảng Phối Màu

Tuy Hòa

Nhân Viên Kế Hoạch - Kỹ Thuật

Phú Yên - Khánh Hòa

Nhân Viên Kế Hoạch - Kỹ Thuật

Cong ty CP Tap doan Hai Thach - Tuy Hòa

Công Nhân Vận Hành Máy Nghiền

Tuy Hòa

Nhân viên hóa nghiệm 14

Cong ty TNHH nha may Phan bon NPK Phu Yen - Phú Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Điện Lạnh,điện Công Nghiệp

Phú Yên

Tuyển lái xe B2,C và phụ xe giao hàng

Phú Yên - 6.500.000-9.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị

Cong ty CP Tap doan Hai Thach - Tuy Hòa

Nhân Viên Giao Hàng Khu Vực Phú Yên

Phú Yên