84  

việc làm thanh pho tại Ninh Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó tổng giám đốc kinh doanh

Cong ty co phan giong bo thit - sua Yen - Ninh Bình

Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Cong ty TNHH MTV Minh Dang - Ninh Bình

Phó phòng Luân chuyển

Cong ty TNHH Levi Strauss Viet Nam - Ninh Bình

Kế toán chi nhánh Ninh Bình

Tap doan Tan A Dai Thanh - Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán

Cong ty TNHH 1 thanh vien MASTER VINA - Ninh Bình

Kế Toán

Cong ty TNHH An Thanh Long - Ninh Bình

Kế Toán

Cong ty TNHH Thanh Tien - Ninh Bình

Trưởng Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật

Ninh Bình

Kỹ Sư Máy Xây Dựng

Ninh Bình

Trợ Lý Giám Đốc

Ninh Bình

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH MTV Minh Dang - Ninh Bình

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Ninh Bình

Giám Sát Công Trình Xây Dựng

Ninh Bình

Xây dựng - Trưởng Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật

Cong ty TNHH MTV Minh Dang - Ninh Bình

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Cong ty TNHH MTV Minh Dang - Ninh Bình

Trợ lý Giám đốc

Cong ty TNHH MTV Minh Dang - Ninh Bình

Kỹ sư điện

Cong ty TNHH MTV Minh Dang - Ninh Bình

Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Cong ty TNHH MTV Minh Dang - Ninh Bình

TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Ninh Bình

Kỹ Sư Sản Xuất

Ninh Bình - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>