204  

việc làm thanh pho tại Long An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Giá Thành

Long An

Kế Toán Kho-Giá Thành

Long An - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó giám đốc sản xuất

Chi nhanh Cong ty TNHH SX va TM Duy Thanh - Long An

Phó giám đốc kho vận

Chi nhanh Cong ty TNHH SX va TM Duy Thanh - Long An

Trưởng ca và Phó Ca Sản Xuất

Cong ty TNHH thep Vinh Thanh - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Long An

PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

Cong ty TNHH TM & SX Nem Mousse Lien A - Long An

Trưởng/ Phó phòng Công nghệ

Cong ty co phan Dong Tam - Long An

Lao Động Phổ Thông

Long An

Phó phòng Nhân sự

Cong ty CP SX-TM-DV Ngoc Tung - Long An

Phó Giám đốc Công ty

Tong cong ty Co phan Bao hiem Quan doi - Long An

Phó phòng tổ chức hành chánh

Cong ty CP SX-TM-DV Ngoc Tung - Long An

Phó Giám Đốc điều hành nhà máy

Long An

Phó Giám Đốc điều hành nhà máy

Long An

Phó Giám Đốc điều hành nhà máy

Long An

Phó Phòng Tổ Chức Hành Chánh

Long An

Phó Phòng Nhân Sự

Long An

Pho Giam Doc Phong SEA/HSE

Long An

Phó giám đốc phòng Sea/Hse

Long An - 900-1.200 $ một tháng

Phó giám đốc nhân sự

Long An - 800-1.200 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>