172  

việc làm thanh pho tại Long An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó phòng mua hàng thành thạo tiếng Hoa 15

Cong ty TNHH SX-TM Cam Dat - Long An - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế toán giá thành 15

Cong ty Co phan Kim Tin - Long An

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Phòng Và Phó Phòng Xuất Khẩu Lao Động

Cong Ty CP Sai Gon Pho Xanh - Tân An - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó phòng quản lý chất lượng (Qc) 26

Cong ty TNHH SX-TM Cam Dat - Long An - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó quản đốc sản xuất 15

Cong ty Co phan Kim Tin - Long An

Phó phòng hành chính nhân sự 15

Cong ty Co phan Kim Tin - Long An

Phó phòng kho vận 15

Cong ty Co phan Kim Tin - Long An

Tổ trưởng/tổ phó sản xuất 15

Cong ty Co phan Kim Tin - Long An

Trưởng/Phó Phòng Cơ Điện

Long An

Trưởng/ Phó phòng quản lý chất lượng (Qc) 15

Cong ty TNHH SX-TM Cam Dat - Long An - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó phòng tài chính kế toán 15

Cong ty Co phan Kim Tin - Long An

Trưởng/ Phó phòng Công nghệ

Cong ty co phan Dong Tam - Long An

Ngoại ngữ - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng / Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng (Qc)

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Ngoại ngữ - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Phó Phòng Kế Toán

Long An

Lao Động Phổ Thông

Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>