141  

việc làm thanh pho tại Long An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Sản Xuất/ Phó Giám Đốc Sản Xuất

Long An

Giám Đốc/ Phó Giám Đốc Phụ Trách KHDN (miền Đông Và Tây Nam Bộ)

Long An

Assistant Chief - Phó Bộ Phận Bảo Trì Cơ Khí

Long An

Phó Giám Đốc điều hành nhà máy

Long An

Phó Giám Đốc điều hành nhà máy

Long An

Phó Giám Đốc điều hành nhà máy

Long An

Chỉ huy trưởng/chỉ huy phó công trình

Long An - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/phó Công Trình Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Trưởng/Phó Phòng Công Nghệ

Quảng Nam - Long An

Trưởng/Phó Phòng Chất Lượng

Quảng Nam - Long An

Trợ lý phiên dịch tiếng phổ thông 22

Cong ty TNHH Kung Tay VN - Long An

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Assistant Chief - Phó Bộ Phận Bảo Trì Cơ Khí

Vina Eco Board - Long An

Assistant Chief - Phó Bộ Phận Bảo Trì Cơ Khí

Long An

Phó Giám Đốc - Phòng SEA/HSE

Long An

Phó Giám Đốc - Phòng SEA/HSE

Cong ty TNHH Giay FU-LUH - Long An

Phó Giám Đốc kinh doanh 08

Cong ty CP SX TM DV Ngoc Tung - Long An

Trưởng/ Phó phòng Công nghệ 05

Cong ty co phan Dong Tam - Long An

Trưởng/ Phó phòng Chất lượng 05

Cong ty co phan Dong Tam - Long An

Trưởng/ Phó phòng Kế hoạch 05

Cong ty co phan Dong Tam - Long An

Trưởng/ Phó phòng Cơ điện 05

Cong ty co phan Dong Tam - Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>