142  

việc làm thanh pho tại Long An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Phòng Và Phó Phòng Xuất Khẩu Lao Động

Cong Ty CP Sai Gon Pho Xanh - Tân An - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó giám đốc

Thanh Yen Land - Long An - Tp Hồ Chí Minh

Phó Phòng Hỗ Trợ Kinh Doanh. (Cn Tân An)

Tân An

Môi trường/Xử lý chất thải - Phó Phòng Iso - Làm Việc Tại Long An

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Dung - - Long An

TUYỂN CÔNG NHÂN MAY + LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Long An - 3.100.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Ngoại ngữ - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng (Qc)

Long An - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Lao Động Phổ Thông

Long An - Tp Hồ Chí Minh

Phó Phòng Hỗ Trợ Kinh Doanh. (Cn Tân An)

NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON (SCB) - Tân An

Phó Phòng Hỗ Trợ Kinh Doanh. (Cn Tân An)

NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON (SCB) - Tân An

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện

Long An

Trưởng / Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng (qc)

Long An

Trưởng/ Phó Phòng Công Nghệ

Long An

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Phó Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phó Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Quan hệ đối ngoại - Phó Phòng Kinh Doanh

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Kinh Doanh

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>