103  

việc làm thanh pho tại Hà Nam

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó giám đốc sản xuất . 21

Transmeco group - Hà Nam

Phó giám đốc sản xuất

Transmeco Group - Hà Nam

Phó giám đốc SCTV chi nhánh các tỉnh

Chi nhanh Ha Noi - Cong ty TNHH Truyen hinh - Hà Nam

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hà Nam

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Hà Nam - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hà Nam

Phó giám đốc kinh doanh

Chi nhanh Ha Noi - Cong ty TNHH Truyen hinh - Hà Nam

Phó giám đốc sản xuất 06

Transmeco group - Hà Nam

Phó giám đốc nhà máy tại Hà Nam

Cong ty Co phan Tap doan Nhua Dong A - Hà Nam

Phó giám đốc nhà máy 02

Cong ty Co phan Tap doan Nhua Dong A - Phủ Lý

Phó giám đốc sản xuất 01

S Lotus Co.,Ltd - Hà Nam

Phó GĐ sản xuất công ty Đá XD

Transmeco Group - Hà Nam

Lao động phổ thông

Cong ty CP hoa pham Ba Nhat - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phó Phòng Lắp Ráp - Hà Nam 650 - 950$

Cong Ty TNHH OS Power Viet Nam - Hà Nam - 650-950 $ một tháng

Phó Phòng Kế Hoạch

Hà Nam

Tuyển gấp Phó giám đốc nhà máy

Cong ty CP Tap doan Nhua Dong A - Hà Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phó Giám Đốc Nhà Máy Tại Hà Nam

Cong Ty Co Phan Tap Doan Nhua Dong A - Phủ Lý

Phó Phòng QC

Hà Nam

Phó tổ trưởng

Cong ty TNHH Keyrin Electronics Viet Nam - Hà Nam

Phó Phòng Mua Hàng

Hà Nam

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Hà Nam - VinPro

Hà Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>