13  

việc làm thanh pho tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh

Cao Bằng

Trình dược viên OTC tại Hà Giang, Cao Bằng

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Hà Giang - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trinh Dược Viên Otc, Etc

Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tại Cao Bằng

Cao Bằng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Tại Cao Bằng

CONG TY CP VIEN THONG FPT - Cao Bằng

Cán Bộ Chất Lượng (QA) tại Cao Bằng

Cao Bằng

Giám Đốc Sản Xuất Than Cốc

Cao Bằng

Giáo Viên Sơ Cấp Nghề

Cao Bằng

Nhân Viên Hóa Nghiệm

Cao Bằng

Trình Dược Viên Otc (Miền Bắc)

Cao Bằng

National Agricultural and Rural Development Advisor

Cao Bằng

Nhân viên Hóa Nghiệm

Tap doan Ancom - Cao Bằng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - National Agricultural and Rural Development Advisor

Du An VIE /036 - Thuy Loi Cao Bang Su - Cao Bằng