10  

việc làm thanh pho tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý TDV (Base Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn)

Cao Bằng - Thái Nguyên

Trưởng khu vực kinh doanh 02

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên phát triển dự án, thầu thợ 01

Cong TY CP ST Toan Cau - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên trang trí 01

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán công trường

Cong ty co phan xay dung va thuong mai 299 - Cao Bằng - Lào Cai

Kế toán công trường

Cong ty co phan xay dung va thuong mai 299 - Cao Bằng

Cán Bộ Chất Lượng (QA) tại Cao Bằng

FPT Telecom - Cao Bằng

Quản lý trình dược viên OTC tại các tỉnh 15

Cong ty co phan cong nghe duoc pham Viet Phap - Cao Bằng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng (Qa) Tại Cao Bằng

CONG TY CP VIEN THONG FPT - Cao Bằng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY CP TO CHUC NHA QUOC GIA - Cao Bằng