18  

việc làm thanh pho tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cán bộ chất lượng QA

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Chi nhanh - Cao Bằng

Giám sát kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh 24

Cong TY CP ST Toan Cau - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC , ETC 22

Cong ty co phan duoc pham quoc te Kinh Bac - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh 14

Cong ty Co Phan ST Toan Cau - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Chất Lượng (QA) tại Cao Bằng

FPT Telecom - Cao Bằng

Quản Lý TDV (Base Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn)

Cao Bằng - Thái Nguyên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán

Cong Ty Co Phan Van Tai Hoa Binh - Cao Bằng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh 06

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Trung tam V Mobifone - Cong ty thong tin di - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý TDV (Base Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn)

Cao Bằng - Thái Nguyên

Trưởng khu vực kinh doanh 02

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên phát triển dự án, thầu thợ 01

Cong TY CP ST Toan Cau - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY CP TO CHUC NHA QUOC GIA - Cao Bằng