10  

việc làm thanh pho tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Trắc Đạc

Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Cao Bằng - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tại Cao Bằng

Cao Bằng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Marketing Online

Cong ty TNHH Phong Kham Chuyen Khoa Da Lieu Tao - Đà Nẵng - Cao Bằng

Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp - Cao Bằng

Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Công Trường

Cao Bằng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY CP TO CHUC NHA QUOC GIA - Cao Bằng

Giám Đốc Sản Xuất Than Cốc

Cao Bằng

Nhân Viên Hóa Nghiệm

Cao Bằng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - National Agricultural and Rural Development Advisor

Du An VIE /036 - Thuy Loi Cao Bang Su - Cao Bằng