13  

việc làm thanh pho tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh

Cao Bằng

Tuyển TDV OTC Các Tỉnh Miền Bắc 18

GROW GREEN AZ - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY CP TO CHUC NHA QUOC GIA - Cao Bằng

Bất động sản - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY CP TO CHUC NHA QUOC GIA - Cao Bằng

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY CP TO CHUC NHA QUOC GIA - Cao Bằng

Nhân Viên Bán Hàng Khu Thương Mại

Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Otc

Cao Bằng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC tại Yên Bái, Cao Bằng 28

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Cao Bằng - Yên Bái - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trinh Dược Viên Otc, Etc

Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Tại Cao Bằng

CONG TY CP VIEN THONG FPT - Cao Bằng

Giám Đốc Sản Xuất Than Cốc

Cao Bằng

Nhân Viên Hóa Nghiệm

Cao Bằng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - National Agricultural and Rural Development Advisor

Du An VIE /036 - Thuy Loi Cao Bang Su - Cao Bằng