455  

việc làm thanh pho tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Giám Đốc Công Ty Thành Viên

Bắc Ninh

Kế Toán Giá Thành

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại - Công Ty TNHH Thanh Thái Mobile

Bắc Ninh - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

成本会计 Kế toán giá thành

AAC Technologies Viet Nam CO.,LTD - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Thành Hình

Bắc Ninh

Tuyển Kỹ Thuật Viên Phần Mềm - Công Ty TNHH Thanh Thái Mobile

Bắc Ninh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Điện- Động Lực

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

Cong ty TNHH Dreamtech Viet Nam - Bắc Ninh - 300-500 $ một tháng

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

Bắc Ninh

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Phó Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh- VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Phó Phòng ERP (quản Lý Hệ Thống Phần Mềm Erp)

Bắc Ninh

Phó Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh- VinPro

Bắc Ninh

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH DJ-Tech vina - Bắc Ninh

Trưởng, Phó Phòng Quản Lý Sản Xuất (=> 7 Năm Kn, 500$ -1000$ )

Hải Dương - Bắc Ninh - 500-1.000 $ một tháng

Giám sát thị trường (Tương đương Phó trưởng phòng thị trường)

Cong ty TNHH che bien thuc pham DABACO - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó phòng Kỹ thuật tại Bắc Ninh

Cong ty Co phan Nhua Tan Phu - Chi nhanh - Bắc Ninh

Kế Toán Trưởng/ Phó Phòng Kế Toán

Bắc Ninh

Trưởng/ Phó Phòng Chất Lượng QA

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>