442  

việc làm thanh pho tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó phòng kế toán tổng hợp – Chuyên tính giá thành

CONG TY CO PHAN SAN XUAT & XNK BAO BI THANG LONG - Hà Nội - Bắc Ninh

Luật/Pháp lý - 02 Nhân Viên Thanh Tra Pháp Chế

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Taxi Ha Noi Bac - Bắc Ninh

Nhân Viên IT Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Purchasing (Nhân viên phòng thu mua sử dụng thành thạo tiếng Trung)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

PE Supervisor (Thành thạo Tiếng Nhật)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Phó phòng sản xuất 15

Cong ty CP SX dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Phó Phòng Chất Lượng

Bắc Ninh

lao động phổ thông

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công Nhân - Lao Động Phổ Thông

Cong ty CP TMCN Thu Do - Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Đông Bắc Bộ - Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nữ Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Bếp Phó nhà hàng 06

Nha Hang Hong Kong - Hồng Kông - Bắc Ninh

Kế Toán Trưởng/ Phó Phòng Kế Toán

Bắc Ninh

Kế Toán Trưởng/ Phó Phòng Kế Toán

Cong Ty Em_ Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Phó giám đốc sản xuất

Cong ty CP Cong Nghe Bac Viet - Bắc Ninh

Phó giám đốc sản xuất nhà máy

Cong ty TNHH Cong Nghe Hoa Chat va Moi Truong - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Xi nghiep may Thu Phuong - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>