Việc làm thanh pho tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 293 việc làm  

Phó Giám Đốc Công Ty Thành Viên

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Thanh Tra

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

PHÓ PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT 1000 USD TẠI BẮC NINH

Tieng Viet - Bắc Ninh

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh

Bắc Ninh

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Trưởng Ca Sản Xuất

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng/ Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng

Bắc Ninh

Phó Giám Đốc

Bắc Ninh

Phó Trưởng Ca Sản Xuất

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Đảm Bảo Chất Lượng QA

Bắc Ninh

Phó Phòng Kiểm Tra Chất Lượng QC

Bắc Ninh

Phó Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Tổ Trưởng/tổ Phó Sản Xuất ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Tổ Trưởng/tổ Phó Sản Xuất ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Tổ Trưởng/tổ Phó Sản Xuất ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng/phó Phòng Kinh Doanh

Bắc Ninh

Phó Phòng QA/QC

Bắc Ninh

PHÓ PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT 1000 USD TẠI BẮC NINH

Bắc Ninh

Trưởng/Phó Phòng Cơ Điện

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>