440  

việc làm thanh pho tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Phòng Kho Thành Phẩm (sap, Gerp)

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Thành Phố Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Thành Phố Bắc Ninh

Bắc Ninh

Kế toán vật tư - thành phẩm 14

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Kế toán vật tư - thành phẩm

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân viên thanh khoản Hải quan 10

Cong ty TNHH Hans World Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên thanh khoản Hải quan

Cong ty TNHH Hans World Viet Nam - Bắc Ninh

成本会计 Kế toán giá thành

AAC Technologies Viet Nam CO.,LTD - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc (thành thạo tiếng Hàn, biết kế toán)

Cong ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Kế Toán

Bắc Ninh

gấp] 04 Trưởng/phó Phòng Sản Xuất Smd/pe

Thái Nguyên - Bắc Ninh

Trưởng/phó Phòng Kinh Doanh Ô Tô (Lương Hấp Dẫn)

Hà Nội - Bắc Ninh

Phó giám đốc kinh doanh

Cong ty co phan cong nghiep Vinh Tuong - Bắc Ninh

Trợ Lý Phó Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phó phòng QA ( Tiếng Trung) 02

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Phó phòng điện - động lực (tiếng Trung) 02

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán

Bắc Ninh

Phó phòng Kỹ thuật tại Bắc Ninh

Cong ty Co phan Nhua Tan Phu - Chi nhanh - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>