443  

việc làm thanh pho tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Phòng Kho Thành Phẩm (sap, Gerp)

Hà Nội - Bắc Ninh

Phó Giám Đốc Công Ty Thành Viên

Bắc Ninh

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Thành Phố Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Thành Phố Bắc Ninh

Bắc Ninh

Quản Lý, Lđpt Nam, Nữ Dây Truyên Gỗ Ghép Thanh

cong ty CP Him Lam Moc Dung - Nha may - Bắc Ninh

成本会计 Kế toán giá thành

AAC Technologies Viet Nam CO.,LTD - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Kỹ Thuật Viên Phần Mềm - Công Ty TNHH Thanh Thái Mobile

Bắc Ninh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc (thành thạo tiếng Hàn, biết kế toán)

Cong ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Phó Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh- VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Phó giám đốc sản xuất 22

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng quản lý chất lượng 20

Cong ty Co phan san xuat va xuat nhap khau - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán, 15

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán. 15

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán 16

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán

Bắc Ninh

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

Bắc Ninh

Phó phòng Kỹ thuật tại Bắc Ninh

Cong ty Co phan Nhua Tan Phu - Chi nhanh - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>