877  

việc làm thanh pho tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thủ Kho (01 Thủ Kho Thành Phẩm Tại Bắc Ninh)

Bắc Ninh

Tuyển nhân viên kinh doanh tại Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa

Tap doan tai chinh Viet - Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên bộ phận dịch vụ khách hàng ( Thành thạo tiếng Trung)

Cong ty co phan dau tu Bac Ky - Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên QA sử dụng thành thạo tiếng Nhật

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Purchasing (Nhân viên phòng thu mua sử dụng thành thạo tiếng Trung)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

PE Supervisor (Thành thạo Tiếng Nhật)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Nhân viên phòng đào tạo kỹ năng sản xuất thành thạo Tiếng Trung

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Quản lý vật tư, giá thành

Cong ty Co phan Dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh

QA SP Supervisor ( Nhân viên Phòng QA thành thạo Tiếng Nhật)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Chỉ Huy, Ca Trưởng, Thanh Tra Cơ Động

Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng ( Thành Thạo Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QA Sử Dụng Thành Thạo Tiếng Nhật

Bắc Ninh

Công Nhân Lao Động Phổ Thông 14

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Công Nhân Lao Động Phổ Thông 01

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Phó tổng phụ trách sản xuất

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Trưởng/Phó phòng Kinh doanh XNK

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Phó tổng phụ trách sản xuất

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>