280  

việc làm thanh pho tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Thành Phố Bắc Ninh

Bắc Ninh

Phó phòng sản xuất

Bắc Ninh

Phó phòng kế toán

Dynamic Motion Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Kế Toán

Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng/phó Phòng Kinh Doanh Ô Tô (Lương Hấp Dẫn)

Bắc Ninh

Phó Phòng Kế Toán

Bắc Ninh

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Bắc Ninh

Bắc Ninh

Phó Phòng Kế Toán

Bắc Ninh

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Bắc Ninh

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Bắc Ninh

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Bắc Ninh

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Bắc Ninh

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Bắc Ninh

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Mua Hàng (purchasing Manager)

Bắc Ninh

Phó phòng thiết bị ( tiếng Trung) 02

Cong ty TNHH GoerTek Vina - Bắc Ninh

Trưởng/ phó phòng QA ( tiếng trung) 02

Cong ty TNHH GoerTek Vina - Bắc Ninh

Phó phòng sản xuất 01

Cong ty TNHH GoerTek Vina - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán

Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng, Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 8.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Quản Lý Kho

Bắc Ninh

Phó Phòng Kinh Doanh, Quản Lý Vùng

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phó Trưởng Phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>