266  

việc làm thanh pho tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Phó Phòng Kinh Doanh

Bà Rịa - Vũng Tàu - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Marketing

Bà Rịa - Vũng Tàu - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Bếp Phó (chef De Partie/ Cook 1)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tho Da, Phu Da(lao Dong Pho Thong)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tho da, phu da(lao dong pho thong)

Gia cong da hoa cuong - Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bà Rịa - Vũng Tàu - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng - Tiê'ng Anh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Phòng Thiết Kế

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Phòng Thiết Kế

Bà Rịa - Vũng Tàu

Lao Động Phổ Thông Làm Bảo Vệ Siêu Thị

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng/ Phó Trưởng Phòng Marketing (nghệ An, Vũng Tàu)

Nghệ An - Vũng Tàu

Phó Giám Đốc Vcbs Chi Nhánh Vũng Tàu

Vũng Tàu

Gấp - Lao Động Phổ Thông(bao ăn+ở)

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bà Rịa - Vũng Tàu

Dầu khí/Địa chất - Phó Phòng Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan DV Thuong Mai Cong Nghiep Tau - Vũng Tàu

Trợ Lý/ Phó Phụ Trách Sản Xuất ( Tiếng Hoa)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trợ Lý/ Phó Phụ Trách Sản Xuất ( Tiếng Hoa)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Phân Xưởng - Phó Xưởng Trưởng ( Tiếng Hoa )

Bà Rịa - Vũng Tàu

Xưởng Phó Xưởng Kết Cấu Thép Và Trang Trí

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Quản Đốc Xưởng

Bà Rịa - Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>