165  

việc làm thanh pho tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Phó GĐ xưởng dịch vụ ô tô

Cong ty co phan Toyota Vung Tau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó giám đốc xưởng dịch vụ ô tô

Cong ty co phan Toyota Vung Tau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó GĐ xưởng dịch vụ ô tô 24

Cong Ty Co Phan Toyota Vung Tau - Tp Hồ Chí Minh - Vũng Tàu

Thực phẩm/DV ăn uống - Phó Quản Lý Buồng Tại Vũng Tàu

Cong ty TNHH Dau tu Phat Trien Du Lich Phuong - Vũng Tàu

Phó GĐ xưởng dịch vụ ô tô

Cong Ty Co Phan Toyota Vung Tau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó giám đốc xưởng dịch vụ ô tô 24

Cong Ty Co Phan Toyota Vung Tau - Tp Hồ Chí Minh - Vũng Tàu

Phó giám đốc xưởng dịch vụ ô tô

Cong Ty Co Phan Toyota Vung Tau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thuyền Trưởng/ Đại Phó/ Sỹ Quan Boong

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Nhân Phổ Thông

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Vũng Tàu - Trưởng/Phó phòng khách hàng

Vũng Tàu

Phó Giám Đốc Điều Hành

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Thợ Lắp Ráp

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.500.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ Hàn 6G

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.500.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên cố vấn dịch vụ

Cong ty co phan Toyota Vung Tau - Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Marketing leader

Cong ty co phan Toyota Vung Tau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân vien kinh doanh

Cong ty co phan Toyota Vung Tau - Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển 500 công nhân bao ăn ở cấp lương ngày

Bà Rịa - Vũng Tàu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cố vấn dịch vụ ô tô

Cong ty co phan Toyota Vung Tau - Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>