174  

việc làm thanh pho tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Phó Phòng Kỹ Thuật

Cong ty TNHH Da Vang - Lan Rung Resort - Vũng Tàu

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Phó Phòng Kỹ Thuật

Cong ty TNHH Da Vang - Lan Rung Resort - Vũng Tàu

Phó Giám Đốc Bộ Phận Quản Lý ( Tiếng Hoa )

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kho Giấy Mỹ Xuân] tuyển 10 Lao động phổ thông

Cong ty TNHH Giay Thien Tan - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng/ Phó Trưởng Phòng Marketing (nghệ An, Vũng Tàu)

Nghệ An - Vũng Tàu

Trưởng/ Phó Phòng Quan Hệ Khách Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Assistant Miller (Phó Ca Sản Xuất)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bếp Phó

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuyển Phó Bp Lễ Tân

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Phòng Thiết Kế

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Phân Xưởng - Phó Xưởng Trưởng ( Tiếng Hoa )

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Giám Đốc Vcbs Chi Nhánh Vũng Tàu

Vũng Tàu

Phó Phòng Thiết Kế

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Hoa, Tiếng Phổ Thông)

Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Xưởng Phó Xưởng Kết Cấu Thép Và Trang Trí

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Hoa, Tiếng Phổ Thông)

Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Dịch Vụ Kế Toán

Vũng Tàu

Phó Phòng Dịch Vụ Kế Toán

Vũng Tàu

Tuyển Gấp-phó Quản Đốc Xưởng.xuất ăn Công Nghiệp

Bà Rịa - Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>