249  

việc làm thanh pho tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng/ Phó Bộ Phận Hoàn Thành Finishing

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng/ Phó Bộ Phận Hoàn Thành Finising

Bà Rịa - Vũng Tàu

Lao Động Phổ Thông Làm Bảo Vệ Siêu Thị

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tho Da, Phu Da(lao Dong Pho Thong)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nam Nhân Viên Giao Hàng, Lao Động Phổ Thông

Cong ty Cp San xuat Bia - Ruou - Nuoc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Giám Đốc Vcbs Chi Nhánh Vũng Tàu

Vũng Tàu

Nhân Viên Văn Phòng - Tiê'ng Anh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Phòng Thiết Kế

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Phòng Thiết Kế

Bà Rịa - Vũng Tàu

Lao Động Phổ Thông

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Quản Đốc Xưởng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Quản Đốc Xưởng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Xưởng Phó Xưởng Kết Cấu Thép Và Trang Trí

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Phân Xưởng - Phó Xưởng Trưởng ( Tiếng Hoa )

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Tại Vũng Tàu

Vũng Tàu - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Cá Nhân

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng

Cong ty TNHH Xe hoi Vung Tau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Nhóm Bán Hàng Tại Vũng Tàu

Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Chi Nhánh Vũng Tàu

Vũng Tàu - 3.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>