364  

việc làm thanh pho tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Nhân Viên Sale Tại Vũng Tàu ( Thành Thạo Tiếng Anh)

Vũng Tàu

Nhân Viên Sales Thành Thạo Tiếng Trung/Anh

Cong Ty TNHH Dau Tu Phat Trien Du Lich Phuong - Vũng Tàu

Nhân Viên Sales Thành Thạo Tiếng Trung/anh

Vũng Tàu

Tuyển Nv Thu Cước Internet Tại Tp.vũng Tàu, Bà Rịa, Tân Thành, Long Điền

Vũng Tàu

Kế Toán Thanh Toán

Vũng Tàu

Tuyển Nhân Viên Sale Thành Thạo Tiếng Hoa

Vũng Tàu

Tuyển Nhân Viên Sale Thành Thạo Tiếng Anh

Vũng Tàu

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh - Làm Việc Khu Vực Tân Thành, Vũng Tàu

Vũng Tàu

Tuyển NV Thu Cước Internet Tại Tp.vũng Tàu, Bà Rịa, Tân Thành, Long Điền

Vũng Tàu

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh - Làm Việc Khu Vực Tân Thành, Vũng Tàu

Vũng Tàu

PHÓ PHÒNG KINH DOANH

CTY TNHH TM VA DV TIN HOC THANH HOA PHAT - Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Phòng Kế Hoạch - Đầu Tư Phụ Trách Du Lịch

Vũng Tàu

Phó Phòng Kế Hoạch - Đầu Tư Phụ Trách Du Lịch

Vũng Tàu

Phó Phòng Tài Chính Kế Toán

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng/ Phó Trưởng Phòng Marketing (nghệ An, Vũng Tàu)

Nghệ An - Vũng Tàu

Pho' Phòng Thiê't Kê' - Kỹ Thuật

Bà Rịa - Vũng Tàu

Deputy Chief Accountant (Phó Phòng Kế Toán)

Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - 500-800 $ một tháng

Phó Phòng Tài Chính Kế Toán

Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Lao đông phổ thông

Vũng Tàu - 3.500.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Phó Trưởng Phòng Đào Tạo

Bà Rịa - Vũng Tàu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>