49305  

việc làm tap vu

  

Biên tập viên

Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông SV - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tạp vụ văn phòng

Cong ty co phan Tap doan Dong Thien Phu - Hà Nội

Nhân viên Vệ sinh - Tạp vụ

Cong ty CP Tap doan Dau tu Van Thinh Phat - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tạp vụ văn phòng

Tap doan khach san A25 - Hà Nội

Tuyển nhân viên tạp vụ (Làm giờ hành chính 8.00- 17.00)

Cong ty Co phan Thuong Mai va Dich vu Ao - Hà Nội

Tuyển nhân viên tạp vụ (Làm giờ hành chính 8.00- 17.00)

Cong ty Co phan Thuong Mai va Dich vu Ao - Hà Nội

Nhân viên dịch vụ sân tập

Cong ty Co Phan Dich Vu va Giai Tri Tan - Hà Nội

Cung cấp Tạp vụ văn phòng-KV

Cong ty TNHH Dich Vu Ve sinh Nam Sao - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giám sát nhân viên tạp vụ -GẤP

Cong ty co phan thuong mai va dich vu lam - Hà Nội

Tạp vụ Văn Phòng

Cong ty THNN Thuong Mai va Dich vu Phuc Lien - Tp Hồ Chí Minh

Tạp vụ ( văn phòng, tòa nhà, ngân hàng)

Cong ty THNN Thuong Mai va Dich vu Phuc Lien - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên tạp vụ

Cong ty Cp Dich vu ve sinh Pan pacific Sai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên tạp vụ

Cong ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu Va San - Hà Nội

Tạp vụ văn phòng

Cong ty TNHH Dich Vu Ve sinh Nam Sao - Tp Hồ Chí Minh

Tạp vụ văn phòng

Cong ty TNHH Dich Vu Ve sinh Nam Sao - Tp Hồ Chí Minh

Tạp vụ văn phòng

Cong ty TNHH Dich Vu Ve sinh Nam Sao - Tp Hồ Chí Minh

Tạp vụ văn phòng

Cong ty TNHH Dich Vu Ve sinh Nam Sao - Tp Hồ Chí Minh

Tạp vụ văn phòng

Cong ty TNHH Dich Vu Ve sinh Nam Sao - Tp Hồ Chí Minh

Tạp vụ văn phòng

Cong ty TNHH Dich Vu Ve sinh Nam Sao - Tp Hồ Chí Minh

Tạp vụ văn phòng

Cong ty TNHH Dich Vu Ve sinh Nam Sao - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>