25414  

việc làm tap vu

  

Nhân viên tạp vụ

Cong ty CP Tap Doan Hai Thach - Bình Định

Nhân Viên Tạp Vụ

Cong ty CP Dau tu va Phat trien dich vu - Hà Nội

Nhân viên Tạp vụ - Nam giới

CONG TY CP THUC PHAM VA DICH VU MY WAY - Hà Nội

Nhân viên Tạp vụ - Nam giới

CONG TY CP THUC PHAM VA DICH VU MY WAY - Hà Nội

Nhân viên Tạp vụ - Nam giới

CONG TY CP THUC PHAM VA DICH VU MY WAY - Hà Nội

Nhân viên phục vụ sân tập

Cong ty Co phan Dich vu va giai tri Tan - Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tạp Vụ

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển cán bộ và nhân viên bếp và tạp vụ

Tp Hồ Chí Minh - 3.550.000₫ một tháng

Nhân Viên Tạp Vụ

Đông Nam Bộ

cần tuyển 1 người tạp vụ, 2 nam/nữ phục vụ, bao ăn ở

Việt Nam - 4.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ

Hà Nội

NV Tạp Vụ - Chi Nhánh Đà Lạt

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Đà Lạt

Biên Tập Viên - NV Thời Vụ 06 Tháng

Cong ty TNHH Hotdeal - CNHN - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển dung nhân viên Nhân Viên Phục Vụ, Tạp Vụ ngày27/11/2015

Hà Nội

Biên Tập Viên - NV Thời Vụ 02 Tháng

Hà Nội

Biên Tập Viên - NV Thời Vụ 02 Tháng

Hà Nội

Tuyển nhân viên bếp và tạp vụ

Tp Hồ Chí Minh - 3.550.000₫ một tháng

NV TẠP VỤ - CHI NHÁNH ĐÀ LẠT

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Đà Lạt

Biên Tập Viên - NV Thời Vụ 02 Tháng

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Biên Tập Viên - NV Thời Vụ 06 Tháng

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>