30227  

việc làm tap vu

  

Nhân viên tạp vụ nhà hàng Daruma Giảng Võ 23

Tap Doan Golden Gate ( Cong Vang ) - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Tạp vụ cho nhà hàng Daruma Giảng Võ

Tap Doan Golden Gate ( Cong Vang ) - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Tạp Vụ

Tap Doan Golden Gate ( Cong Vang ) - Hà Nội

Nhân viên Tạp vụ cho nhà hàng Vuvuzela THNC

Tap Doan Golden Gate ( Cong Vang ) - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ văn phòng

Cong ty CP Phat trien Dich vu Ban Tay Vang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ, 23

Cong ty CPTM va dich vu Ha Noi Sky Garden - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ. 23

Cong ty CPTM va dich vu Ha Noi Sky Garden - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ

Cong ty TNHH dau tu thuong mai va dich vu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ sân tập

Cong ty Co phan Dich vu va giai tri Tan - Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ 01

Cong Ty TNHH Giao Nhan Thuong Mai Dich Vu Rong - Bình Dương - 4.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ

Cong ty TNHH dau tu thuong mai va dich vu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ văn phòng

Cong ty CP TM va Dich vu lam sach Cong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ văn phòng

Cong ty CP TM va Dich vu lam sach Cong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ văn phòng

Cong ty CP TM va Dich vu lam sach Cong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Tạp Vụ Tại Nhà Hàng Nhật

DNTN Dich vu HUONG SON - Tp Hồ Chí Minh - 3.720.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Tạp Vụ Tại Nhà Hàng Nhật

DNTN Dich vu HUONG SON - Tp Hồ Chí Minh - 3.720.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ

Cong ty CP dau tu va phat trien dich vu - Hà Nội

Nhân viên tạp vụ

Cong ty co phan phat trien dich vu Miralo Viet - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tạp Vụ Tại Nhà Hàng Nhật

CONG TY TNHH DICH VU QUANG SON - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ

CONG TY CP DICH VU THUONG MAI VUONG GIA PHU - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>