27447  

việc làm tap vu cong ty

  

Nhân Viên Vệ Sinh Công Nghiệp / Tạp Vụ

Cong Ty TNHH Thuong Mai - Dich Vu Sao Alpha - Tp Hồ Chí Minh - 3.500.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Thủ Kho Kiêm Tạp Vụ Tại Công Trình

Cong ty TNHH Co Dien I-ON - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân viên lao công, tạp vụ

Cong ty co phan Le Bao Han - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên tạp vụ công ty

Cong ty co phan Reecom - Hà Nội

Công nhân tạp vụ trong nhà máy

Cong ty co phan VIEPAC - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lao công, tạp vụ

Cong ty co phan Le Bao Han - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vệ Sinh Công Nghiệp, Tạp Vụ

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cần tuyển thợ hàn và tạp vụ công trình - Quận 2 - HCM

Khu do thi Sala - Dai Quang Minh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nữ Tạp Vụ Dọn Dẹp Văn Phòng Công Ty

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tạp Vụ (ăn ở Tại Công Ty)

Hà Nội

Nhân Viên Tạp Vụ Công Ty

Hà Nội

Nhân Viên Tạp Vụ Cho Công Ty

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tạp Vụ Công Ty

Hà Nội

Nhân Viên Vệ Sinh Công Nghiệp / Tạp Vụ

Tp Hồ Chí Minh - 4.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Vệ Sinh Công Nghiệp / Tạp Vụ

Tp Hồ Chí Minh - 4.500.000₫ một tháng

Công Ty Hoàng Thiên Sơn Cần Tuyển NV Bán Hàng Và NV Tạp Vụ

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển bảo vệ,tạp vụ và công nhân điện nước đi làm ngay

Đà Nẵng - Hải Phòng

Nhân Viên Tạp Vụ Công Sở

Hà Nội

Tuyển nv tạp vụ, vệ sinh công nghiệp

Hà Nội

Thủ Kho Kiêm Tạp Vụ Tại Công Trình

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>