7004  

việc làm tai xe tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phụ xe tải, giao hàng

CTY TNHH Van Tai Bao Long - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ xe tải nhẹ

CTY TNHH TM - DV- Van Tai Hung Cuong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe

Cong Ty TNHH Van Tai Long Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ xe tải

CTY TNHH Van Tai Bao Long - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tái xế lái xe tải

CTY TNHH VAN TAI VA THUONG MAI TAN HUNG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên nam lơ xe tải nhẹ giao hàng

Cong ty tnhh van tai Long Cuong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe ban giám đốc

Cong ty Co Phan Van Tai va Thuong Mai Quoc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phụ Xe Tải Nhẹ

Cong Ty TNHH DV- Van Tai Minh Tuan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế xe buýt

Hop Tac Xa Van Tai 19/5 - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phụ xe tải nhẹ giao hàng

CTY TNHH DV TM Van Tai Hung Long - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế xe tải

Cong ty TNHH DV giao Nhan van tai va TM - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

CTV tài xế lái xe chuyên nghiệp

Cong ty TNHH MTV Thuong Hieu Van Tai Ba Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân sự - Nam Phụ Xe Tải Giao Sữa Vinamilk

Cong ty Van tai Xep Do Dong Bac - Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế Bằng Fc

Cong ty TNHH TM- DV- VAN TAI HOANG LE PHUC - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phụ xe tải

CTY TNHH TM - DV- Van Tai Hung Cuong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên nam lơ xe tải nhẹ giao hàng

Cong ty tnhh van tai Long Cuong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe tải nhỏ (số lượng lớn)

Chi nhanh cong ty TNHH LOGITEM Viet Nam tai TP.HCM - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế Lái Xe Container Đông Lạnh

Cong ty CP Mai Linh Dong Do - CN tai - Tp Hồ Chí Minh

Lái xe tải nhẹ

Cong ty TNHH UV - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế xe tải

Cong ty TNHH MTV XNK Phong Van - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>