5724  

việc làm tai xe tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Giáo Viên Dạy Lái Xe Ô Tô

Trung Tam Dao Tao Va Sat Hach Lai Xe Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Tài xế

CONG TY TNHH TM VO XE TAN PHAT - Tp Hồ Chí Minh

Tài xế xe tải

CONG TY TNHH TM VO XE TAN PHAT - Tp Hồ Chí Minh

Tài xế tải nhẹ

Cong ty TNHH TM DV van tai Nguyen Loi - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp 100 phụ kho, 50 lơ xe tải nhẹ

Cong Ty Van Tai - Tp Hồ Chí Minh

Tài xế xe tải có bằng FC 30

Cong ty TNHH TMDV Van tai Truong Thuan Thien - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tài xế xe tải

Cong ty TNHH TMDV Van tai Truong Thuan Thien - Tp Hồ Chí Minh

Tài xế xe dấu D 22

Cong ty TNHH Van tai quoc te Thai Phat (TPTravel - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế chạy tour xe 7 - 16 chỗ 21

Cong ty TNHH Van tai quoc te Thai Phat (TPTravel - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế xe dấu D

CONG TY TNHH VAN TAI QUOC TE THAI PHAT - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế chạy tour xe 7 - 16 chỗ

CONG TY TNHH VAN TAI QUOC TE THAI PHAT - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái xe vận tải 18

Cong Ty Co Phan Van Tai Dat Phat - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài xế tải nhẹ dưới 2 tấn 14

Cong ty TNHH TM DV van tai Nguyen Loi - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe bằng b2 13

Cong ty TNHH DICH VU-VAN TAI KIM HIEP - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Tài xế tải nhẹ dưới 2 tấn

Cong ty TNHH TM DV Van tai Nguyen Loi - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe tải giao hàng

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Van Tai Toan - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe tải và xe du lịch 11

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Van Tai Toan - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe tải và xe du lịch

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Van Tai Toan - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Tài xế tải nhẹ

Cong ty TNHH TM DV Van tai Nguyen Loi - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế xe tải

CONG TY TNHH GIAO NHAN VAN TAI AN TRUONG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>