5806  

việc làm tai xe tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Nam Lao động Phổ Thông Xếp Dở Hàng Hóa Và Phụ Xe Tải

CONG TY TNHH MTV CHUYEN BO'C XE'P VẠN TẢI SAO - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Bảo vệ - Tài xế

Trung tam cham soc va lam dep xe oto Khanh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài xế giao hàng dấu b2 21

Cong Ty Co Phan Van Tai va Dich Vu Long - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe 7 chỗ 11

Cong ty TNHH TM DV Van tai Toan Thinh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nam Lơ Xe Giao Hàng - Tại TP HCM

Cong Ty TNHH-TM Van Tai Hoang Duong - Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế Lái Xe Container Đông Lạnh

Cong ty CP Mai Linh Dong Do - CN tai - Tp Hồ Chí Minh

Tài Xế Lái Xe Container Đông Lạnh 29

Cong ty CP Mai Linh Dong Do - CN tai - Tp Hồ Chí Minh

Tài xế xe tải 17

CONG TY TNHH GIAO NHAN VAN TAI AN TRUONG - Tai'an, Shandong - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Tài Xế Lương Cao

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Van Tai Hoang - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Phụ Xe Hàng Lương Cao

Cong ty Co phan Van Tai Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000₫ một tháng

Lái xe (bán tải)

VPDD Edstachem tai TP.HCM - Tp Hồ Chí Minh

Tài xế lái xe

Cong ty TNHH Van tai Giao nhan PT - Tp Hồ Chí Minh

Tài xế lái xe ủi, xe đào, xe xúc lật

Tp Hồ Chí Minh

Tài xế lái xe

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế cho Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tài Xế (Du Lịch)

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài Xế Giao Nhận

Tp Hồ Chí Minh

Lái xe tải nặng 15 tấn 20

Cong ty TNHH Sai Gon 9 - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Tài Xế Riêng Cho Giám Đốc

Cong Ty CP Xuat Nhap Khau Thuan Minh - Tp Hồ Chí Minh

Tài Xế

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>