11173  

việc làm tai xe tại Đông Nam Bộ

  

Tuyển Tài Xế Xe Buýt Tại Bình Dương

Cong ty TNHH Xe Buyt Becamex Tokyu - Bình Dương - 8.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe cẩu 20

CONG TY VAN TAI LONG QUY - Tp Hồ Chí Minh

HCM - TUYỂN 10 PHỤ XE TẢI NHẸ ĐI GIAO HÀNG TẠP HÓA, BIA NƯỚC NGỌT

VAN TAI PHUONG LONG - Biên Hòa - Tp Hồ Chí Minh - 5.500.000₫ một tháng

TÀI XẾ XE NÂNG 16

Cong Ty Co Phan Soi The Ky - Tp Hồ Chí Minh

Tài xế xe tải

Đồng Nai

Tài xế lái xe chở Giám Đốc 16

Sewoon Medical Vina Co.,LTD - Bình Dương

Tài xế xe container

Đồng Nai

Tài xế bằng B2 16

Cong ty TNHH Thinh Cat - Tp Hồ Chí Minh

HCM - CẦN NAM PHỤ XE TẢI NHẸ GIAO BÁNH KẸO,NƯỚC NGỌT

TM DV VT PHUONG LONG - Tp Hồ Chí Minh - 5.500.000₫ một tháng

Lái Xe Tải Nhỏ Tại Biên Hòa - Đồng Nai

Biên Hòa

Tài xế lái xe chở Giám Đốc (Xe 4 chỗ) 16

Sewoon Medical Vina Co.,LTD - Bình Dương

Tài Xế Lái Xe Cho Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh

Tài xế xe tải 15

Cong ty TNHH Phat Trien Toan Cau Xanh - Tp Hồ Chí Minh

TUYỂN 10 PHỤ XE TẢI NHẸ GIAO HÀNG TẠP HÓA, BIA NƯỚ

Đông Nam Bộ - 5.500.000₫ một tháng

Tài xế lái xe 16

Cong ty co phan Truong Thinh - Bình Dương

Tài xế BGĐ ( gấp) 15

Cong ty TNHH TM DV Hang hoa A.N.C - Tp Hồ Chí Minh

Lái Xe Tải Và Xe 16 Chổ

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tài Xế Bgđ ( Gấp)

Tp Hồ Chí Minh

Tài xế 15

Cong ty TNHH TM DV Ky Thuat Tin Viet - Đồng Nai

Tài Xế Xe Bán Tải

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>