7427  

việc làm tai xe tại Đông Nam Bộ

  

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Giáo Viên Dạy Lái Xe Ô Tô

Trung Tam Dao Tao Va Sat Hach Lai Xe Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Tài xế

CONG TY TNHH TM VO XE TAN PHAT - Tp Hồ Chí Minh

Tài xế

Cong ty TNHH MTV Giao Nhan Van Tai - Thuong - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài xế bằng B

Cong Ty TNHH Thuong Mai Giao Nhan Van Tai Song - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế FC

Cong ty Co Phan Van Tai va Thuong Mai Quoc - Bình Dương - 10.000.000₫ một tháng

Tài xế

Cong ty TNHH MTV giao nhan van tai Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe tải

Cong Ty TNHH MTV dich vu van tai Thuan Loc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế xe tải

Cong ty TNHH MTV Co khi Tai Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế chuyển phát nhanh 03

CONG TY TNHH GIAO NHAN VAN TAI PHUC TIN - Tp Hồ Chí Minh - 5.400.000₫ một tháng

Tài xế xe tải 03

Cong ty TNHH MTV Co khi Tai Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe tải 02

Cong Ty TNHH MTV Van Tai DVTM Kien Hoang - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe tải

Cong Ty TNHH MTV Van Tai DVTM Kien Hoang - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp 100 phụ kho, 50 lơ xe tải nhẹ

Cong Ty Van Tai - Tp Hồ Chí Minh

Tài xế xe tải có bằng FC 30

Cong ty TNHH TMDV Van tai Truong Thuan Thien - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế Xe Đầu Kéo

CONG TY TNHH VAN TAI HA NGUYEN - Biên Hòa

Tài xế lái xe tải và xe du lịch

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Van Tai Toan - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe tải giao hàng

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Van Tai Toan - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Tài xế xe dấu D

CONG TY TNHH VAN TAI QUOC TE THAI PHAT - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế chạy tour xe 7 - 16 chỗ

CONG TY TNHH VAN TAI QUOC TE THAI PHAT - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế xe 2,5 tấn, 5 tấn

Cong ty TNHH van tai hang hoa Trong Tan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>