11460  

việc làm tai xe tại Đông Nam Bộ

  

Tái xế

Cong ty co phan Lop xe Viet - VIETTIRE - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bảo vệ - Tài xế

Trung tam cham soc va lam dep xe oto Khanh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tài xế

Cong ty CP o to xe may REBELUSA - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài xế

Cong ty Cho thue Tai chinh TNHH MTV KEXIM Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế xe đầu kéo Mỹ bằng FC

Chi Nhanh cong ty TNHH Quoc Te Delta tai Binh - Bình Dương

Tài xế lái xe 31

Cong ty TNHH Van tai Phat Dai Loi - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Tài xế xe đầu kéo Mỹ bằng FC 22

Chi Nhanh cong ty TNHH Quoc Te Delta tai Binh - Bình Dương

Tài xế xe đầu kéo Mỹ

Chi Nhanh cong ty TNHH Quoc Te Delta tai Binh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài xế xe đầu kéo Mỹ 20

Chi Nhanh cong ty TNHH Quoc Te Delta tai Binh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Điều độ kiêm Quản lý đội xe làm việc tại Bình Dương

Cong ty co phan van tai va thuong mai VITRANIMEX - Bình Dương

Nhân viên lái xe Nâng - Làm việc tại Củ Chi

Cong ty Co phan Bot Thuc Pham Tai Ky - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NAM NHÂN VIÊN PHỤ XE TẢI NHẸ ĐI GIAO HÀNG TẠP HÓA

Cong ty van tai & xep do Thanh Thanh Xuan - Đông Nam Bộ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên tài xế

Cong ty CP Dich vu Tai Chinh Dau tu Long - Tp Hồ Chí Minh

Tài xế

Cong ty Cho thue Tai chinh TNHH MTV KEXIM Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe tải tại TP Hồ Chí Minh

Cong ty TNHH TM Van tai Quoc te Truong Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lái xe tải

Chi nhanh cong ty TNHH LOGITEM Viet Nam tai TP.HCM - Bình Phước - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài xế xe du lịch

Cong ty TNHH TM Van Tai Quoc Huy - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài xế dấu D

Cong Ty TNHH Van Tai va Dich Vu Vien Thong - Tp Hồ Chí Minh

Lái xe bằng FC tại Bình Dương

Cong ty co phan van tai va thuong mai VITRANIMEX - Bình Dương

Nhân viên điều độ vận tải (xe tải/xe cont)

Chi Nhanh cong ty TNHH Quoc Te Delta tai Binh - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>